• Giải pháp chuyển đổi dữ liệu từ phần mềm mã nguồn mở Greenstone sang phần mềm DSpace

  Giải pháp chuyển đổi dữ liệu từ phần mềm mã nguồn mở Greenstone sang phần mềm DSpace

  Mỗi phần mềm có một lợi thế riêng, song xu hướng hiện nay đối với các đơn vị là chuyển sang sử dụng phần mềm DSpace. Tuy nhiên không ít đơn vị trước đây đã từng sử dụng phần mềm Greenstone để quản lý cá bộ sưu tập số của đơn vị. Vậy làm thế nào để có thể chuyển đổi dữ liệu cũ từ phần mềm Greenstone sang phần mềm mới DSpace...

   6 p dnulib 26/10/2017 0 0

 • Cơ hội và thách thức đối với thư viện đại học Việt Nam

  Cơ hội và thách thức đối với thư viện đại học Việt Nam

  Bài viết phân tích các cơ hội và thách thức đã và đang đặt ra đối với thư viện đại học Việt Nam. Đưa ra một số yêu cầu đối với thư viện đại học trong việc đổi mới về quản lý và phương thức hoạt động, phục vụ đắc lực cho việc đổi mới giáo dục đại học Việt Nam, hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển...

   5 p dnulib 26/10/2017 1 0

 • Phát triển mô hình vòng đời nghiên cứu cho các dịch vụ thư viện

  Phát triển mô hình vòng đời nghiên cứu cho các dịch vụ thư viện

  Mùa hè năm 2011, một nhóm gồm năm cán bộ thư viện của Thư viện Khoa học Kenan và Thư viện Y học thuộc Đại học Bắc Carolina tại Chapel Hill (UNC-CH), thành lập nhóm để thảo luận về các dịch vụ thư viện và các phương pháp cung cấp dịch vụ cho các nhà khoa học. Bài viết này sẽ trình bày quá trình phát triển mô hình vòng đời nghiên cứu cho các dịch...

   6 p dnulib 26/10/2017 0 0

 • Thư viện thông tin khoa học xã hội vươn tới hiện đại hóa

  Thư viện thông tin khoa học xã hội vươn tới hiện đại hóa

  Viện thông tin KHXH đã trở thành thành viên chính thức của Hiệp hội Thư viện Quốc tế. Hiện nay viện có quan hệ hợp tác với trên 50 tổ chức nước ngoài và quốc tế tại Hà Nội, các Trung tâm thông tin và Thư viện lớn, các tổ chức học thuật, các Quỹ quốc gia và quốc tế, cá nhân các nhà khoa học… Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các...

   5 p dnulib 26/10/2017 0 0

 • Mô hình cổng thông tin điện tử quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ công nghệ địa phương

  Mô hình cổng thông tin điện tử quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ công nghệ địa phương

  Bài viết "Mô hình cổng thông tin điện tử quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ công nghệ địa phương" hướng đến thiết kế và xây dựng cổng thông tin điện tử quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cho địa phương. Cổng thông tin được xây dựng trên nền tảng công nghệ Sharepoint Portal của Microsoft.

   7 p dnulib 26/10/2017 0 0

 • Cơ sở pháp lý cho hoạt động thông tin, thống kê KH&CN

  Cơ sở pháp lý cho hoạt động thông tin, thống kê KH&CN

  Cơ sở pháp lý cho hoạt động thông tin, thống kê KH&CN giới thiệu một cách hệ thống toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến hoạt động thông tin, thống kê khoa học và công nghệ đã được ban hành từ năm 1972 đến nay.

   8 p dnulib 26/10/2017 0 0

 • Tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Thông tin - Thư viện: Tồn tại và biện pháp khắc phục

  Tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Thông tin - Thư viện: Tồn tại và biện pháp khắc phục

  Bài viết "Tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Thông tin - Thư viện: Tồn tại và biện pháp khắc phục" hướng đến khái quát về hiện trạng của các điều kiện đảm bảo cho việc bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ thông tin – thư viện. Phân tích những điểm mạnh, yếu của các điều kiện đảm bảo hiện nay. Đề xuất một số giải pháp về cơ cấu...

   6 p dnulib 26/10/2017 0 0

 • Thói quen sử dụng thông tin trong thư viện của sinh viên trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

  Thói quen sử dụng thông tin trong thư viện của sinh viên trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

  Bài báo đề cập thực trạng thói quen sử dụng thông tin trong thư viện của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHSP TPHCM). Kết quả nghiên cứu cho thấy sinh viên Trường ĐHSP TPHCM “thỉnh thoảng” mới sử dụng thông tin trong thư viện với mục đích chính là học tập; sử dụng thông tin trong suốt quá trình học với tần số hàng...

   5 p dnulib 26/10/2017 0 0

 • Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý và khai thác nguồn tài liệu khảo cố học ở thư viện khảo cổ học Việt Nam

  Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý và khai thác nguồn tài liệu khảo cố học ở thư viện khảo cổ học Việt Nam

  Công nghệ thông tin được xem như một công cụ hỗ trợ đắc lực trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Vì thế, đối với ngành Khảo cổ học, một trong những ngành khoa học có vai trò trong việc nghiên cứu và lưu giữ những hiện vật, tư liệu có giá trị lịch sử của một quốc gia, dân tộc thì việc ứng dụng công nghệ thông tin sẽ tạo điều...

   8 p dnulib 26/10/2017 0 0

 • Giới thiệu hệ thống chỉ dẫn tham khảo Oxford

  Giới thiệu hệ thống chỉ dẫn tham khảo Oxford

  Chỉ dẫn tham khảo là việc tác giả một công trình khoa học thể hiện một cách chi tiết, cụ thể các nội dung có trong các nguồn tin khác đã được sử dụng trong một công trình nghiên cứu của mình. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo bài viết "Giới thiệu hệ thống chỉ dẫn tham khảo Oxford".

   7 p dnulib 26/10/2017 0 0

 • Thư viện trường Đại học Vinh thời kỳ đổi mới, hội nhập

  Thư viện trường Đại học Vinh thời kỳ đổi mới, hội nhập

  Bài viết "Thư viện trường Đại học Vinh thời kỳ đổi mới, hội nhập" nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đổi mới, nâng cao chất lượng của thư viện và hoạt động thông tin – thư viện trường đại học. Khẳng định sự cần thiết của việc xây dựng hệ thống thư viện điện tử kết nối giữa các trường đại học, cao đẳng khu vực Bắc Trung...

   6 p dnulib 26/10/2017 0 0

 • Phân tích và dự báo các xu hướng nghiên cứu chính về lĩnh vực Thư viện số trên thế giới

  Phân tích và dự báo các xu hướng nghiên cứu chính về lĩnh vực Thư viện số trên thế giới

  Bài viết "Phân tích và dự báo các xu hướng nghiên cứu chính về lĩnh vực thư viện số trên thế giới" trình bày tóm tắt xu hướng nghiên cứu chính về thư viện số (TVS) giai đoạn (1990-2010). Bài viết có sự vận dụng bản đồ tri thức về TVS với 2 phương pháp trắc lượng thư mục và phân tích hồi quy để phân tích, dự báo được xu hướng...

   10 p dnulib 26/10/2017 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số