• Chương 4: Cấu trúc và tính chất lý-hoá của protein

  Chương 4: Cấu trúc và tính chất lý-hoá của protein

  Như đã biết, protein là những phần chức năng của cơ thể, sự hình thành chức năng mới dựa trên cơ sở thành phần cấu trúc của protein, hay nói cách khác giữa chức năng và thành phần cấu trúc trong protein có liên hệ mật thiết với nhau. Từ đó sự nghiên cứu cấu trúc protein có thể dựa trên các quan điểm: nghiên cứu thành phần cấu trúc hoặc dựa...

   23 p dnulib 17/01/2012 34 1

 • CHƯƠNG 3: ENZYME VÀ SỰ XÚC TÁC SINH HỌC

  CHƯƠNG 3: ENZYME VÀ SỰ XÚC TÁC SINH HỌC

  Để sống và phát triển, cơ thể sinh vật phải thường xuyên trao đổi chất và trao đổi năng lượng với môi trường bên ngoài. Các quá trình này tiến hành được là nhờ các phản ứng hóa sinh xẩy ra trong cơ thể theo quy luật có tổ chức và có liên quan chặt chẽ với nhau.

   29 p dnulib 17/01/2012 57 2

 • Sinh lý học P2

  Sinh lý học P2

  Sự tạo thành nước tiểu ở thận gồm hai quá trình : quá trình lọc ở thận một phần huyết tương được lọc qua mao mạch vào Bowman và trở thành dịch lọc cầu thận - Qúa trình tái hấp thu và bài tiết ở ống thận : khi dịch lọc đi xuống ống thận . thể tích và thành phần của dịch lọc sẽ bị thay đổi

   405 p dnulib 17/01/2012 32 1

 • Kinh tế vĩ mô

  Kinh tế vĩ mô

  Lãi suất khó có khả năng hạ nhiều từ nay đến cuối năm. Nguyên nhân là các ngân hàng trong ngắn hạn chưa hoàn toàn chủ động nguồn vốn. Về dài hạn lạm phát vẫn là vấn đề cần đặc biệt quan tâm. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo xu hướng hiệu quả sẽ là biện pháp chống lạm phát căn bản và thiết thực nhất, đồng thời chống đình đốn...

   16 p dnulib 17/01/2012 84 2

 • QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TRONG DOANH NGHIỆP

  QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TRONG DOANH NGHIỆP

  Qua chương này, người đọc sẽ hiểu được những vấn đề cơ bản của quản trị nhân sự trong doanh nghiệp, cụ thể như sau: - Hiểu quản trị nguồn nhân sự, chức năng vai trò của bộ phận nhân sự trong doanh nghiệp. - Các phương pháp tuyển chọn nhân sự, bố trí và sử dụng nhân viên trong doanh nghiệp .

   49 p dnulib 17/01/2012 81 8

 • Chương I " Tâm lý và Tâm lý học quản trị"

  Chương I " Tâm lý và Tâm lý học quản trị"

  Tâm lý là gì? 1. Khái niệm tâm lý: Tâm lý là sự phản ánh sự vật hiện tượng của thế giới khách quan, não làm chức năng phản ánh đó. Sự phản ánh này có tính chất chủ thể và mang bản chất xã hội - lịch sử. 2. Đặc điểm của tâm lý người: Khi nói đến tâm lý người cần nắm một số đặc điểm cơ bản sau: - Tâm lý là hiện tượng tinh thần...

   99 p dnulib 17/01/2012 41 6

 • CHƯƠNG I: TÂM LÝ VÀ TÂM LÝ HỌC QUẢN TRỊ

  CHƯƠNG I: TÂM LÝ VÀ TÂM LÝ HỌC QUẢN TRỊ

  Tâm lý là sự phản ánh sự vật hiện tượng của thế giới khách quan, não làm chức năng phản ánh đó. Sự phản ánh này có tính chất chủ thể và mang bản chất xã hội - lịch sử.

   99 p dnulib 17/01/2012 41 1

 • Phân tích kinh doanh xuất khẩu gạo

  Phân tích kinh doanh xuất khẩu gạo

  Hiện nay, tất cả các quốc gia trên thế giới đều hòa mình vào một nền kinh tế mở toàn cầu hóa. Xu hướng hội nhập kinh tế thế giới đã trở thành mục tiêu chung cho nhiều nước do đó các nước nào nhanh nhạy, linh hoạt, có khả năng học hỏi nhanh thì sẽ thu được lợi còn các nước nào hướng nội, tự cô lập mình thì sẽ bị đình trệ và nằm...

   81 p dnulib 17/01/2012 30 1

 • PHÂN TÍCH DOANH THU, LỢI NHUẬN CỦA NHÀ MÁY XI MĂNG AN GIANG

  PHÂN TÍCH DOANH THU, LỢI NHUẬN CỦA NHÀ MÁY XI MĂNG AN GIANG

  Các thầy cô Khoa Kinh Tế - Quản Trị Kinh Doanh Trường Đại Học An Giang, các thầy cô Trường Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh đã truyền dạy cho em những kiến thức chuyên sâu về ngành học Tài chính doanh nghiệp, trong đó nổi bật lĩnh vực phân tích doanh thu, lợi nhuận thực sự hữu ích cho bản thân

   61 p dnulib 17/01/2012 42 1

 • Hệ thống hoạch định sản xuất

  Hệ thống hoạch định sản xuất

  Hoạch định công suất dài hạn là hoạt động cần thiết để phát triển kế hoạch về máy móc thiết bị, công nghệ, quan hệ với nhà cung cấp. Hoạch định công suất là điểm khởi đầu bắt buộc để hoạch định trung hạn và ngắn hạn.

   58 p dnulib 17/01/2012 34 1

 • DỊCH VỤ GIAO NHẬN VÀ GIÁM ÐỊNH HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU

  DỊCH VỤ GIAO NHẬN VÀ GIÁM ÐỊNH HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU

  Dịch vụ giao nhận hàng hoá là hành vi thương mại, theo đó người làm dịch vụ giao nhận hàng hoá nhận hàng từ người gửi, tổ chức việc vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm các thủ tục giấy tờ và các dịch vụ khác có liên quan để giao hàng cho người

   9 p dnulib 17/01/2012 30 1

 • THỦ TỤC HẢI QUAN VIỆT NAM

  THỦ TỤC HẢI QUAN VIỆT NAM

  Doanh nghiệp xuất khẩu có thể đến một trong những địa điểm sau để đăng ký hồ sơ hải quan cho lô hàng xuất khẩu: - Hải quan cửa khẩu xuất hàng. - Phòng Giám sát Quản lý trực thuộc Cục hải quan Tỉnh/Thành phố trực thuộc Trung ương.

   14 p dnulib 17/01/2012 29 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số