• Luận văn thạc sỹ - Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ - Chương 2

  Luận văn thạc sỹ - Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ - Chương 2

  Giới thiệu về ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam và Chi nhánh ngân hàng Đầu tư và Phát triển Ninh Thuận: 2.1.1-Giới thiệu chung: 2.1.1.1-Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam: (tên gọi tắt là BIDV) Thời kỳ từ năm 1957-1980: Ngày 24/06/1957, Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam - tiền thân của ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - được thành lập...

   47 p dnulib 17/01/2012 86 2

 • Luận văn thạc sỹ - Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ - Chương

  Luận văn thạc sỹ - Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ - Chương

  Tôi xin cam đoan : Luận văn “ Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Ninh Thuận” là công trình nghiên cứu riêng của tôi. Các số liệu trong luận văn được sử dụng trung thực. Kết quả nghiên cứu được trình bày trong luận văn này chưa từng được công bố tại bất kỳ công trình nào khác. Tôi xin...

   25 p dnulib 17/01/2012 104 2

 • Luận văn thạc sỹ - MỘT SỐ GỢI Ý ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG LUẬN VĂN CỬ NHÂN VÀ THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH

  Luận văn thạc sỹ - MỘT SỐ GỢI Ý ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG LUẬN VĂN CỬ NHÂN VÀ THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH

  Để nâng cao chất lượng nghiên cứu cho các loại luận văn của sinh viên và công việc hướng dẫn của giảng viên, các trường đại học cần có những qui định cụ thể về nội dung và yêu cầu về hàm lượng khoa học của chúng. Bài viết này có mục đích giới thiệu nội dung và qui trình thực hiện nghiên cứu nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp bậc cử...

   12 p dnulib 17/01/2012 114 2

 • Luận văn thạc sỹ - Cơ sở lý thuyết để nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp trước

  Luận văn thạc sỹ - Cơ sở lý thuyết để nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp trước

  Cơ sở lý thuyết để nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp trước thách thức hội nhập WTO 1. Lý thuyết về cạnh tranh 1.1. Cạnh tranh (Competition) Cạnh tranh, hiểu theo cấp độ doanh nghiệp, là việc đấu tranh hoặc giành giật từ một số đối thủ về khách hàng, thị phần hay nguồn lực của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, bản chất của cạnh tranh ngày...

   15 p dnulib 17/01/2012 94 1

 • Luận văn thạc sỹ - Mô phỏng liên tục tring quản lý dự án - Chương 7

  Luận văn thạc sỹ - Mô phỏng liên tục tring quản lý dự án - Chương 7

  Đối Với Mô Hình Tích Hợp 1. Sự phân chia công việc chi tiết , có các hướng dẫn về phương pháp thực hiện cho từng công việc và không đòi hỏi sự thay đổi về quy trình tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng mô phỏng liên tục trong quản lý dự án. Nhà quản lý dự án có thể tuỳ chọn áp dụng mô hình tích hợp trong toàn bộ hay một phần của...

   14 p dnulib 17/01/2012 92 1

 • Luận văn thạc sỹ - Mô phỏng liên tục tring quản lý dự án - Chương 6

  Luận văn thạc sỹ - Mô phỏng liên tục tring quản lý dự án - Chương 6

  Mục Tiêu và Phạm Vi Của Việc Thử Nghiệm và Đánh Giá Đánh giá hiệu quả thực tế của mô hình tích hợp Đánh giá hiệu quả của các mô hình mô phỏng liên tụca”hông phải là mục tiêu của đề tài, do các mô hình này đã được xây dựng và kiểm chứng. Trọng tâm của đề tài là đánh giá giải pháp phối hợp giữa phương pháp quản lý dự án truyền...

   21 p dnulib 17/01/2012 106 2

 • Luận văn thạc sỹ - Mô phỏng liên tục tring quản lý dự án - Chương 5

  Luận văn thạc sỹ - Mô phỏng liên tục tring quản lý dự án - Chương 5

  Cơ Sở Tích Hợp Do mỗi phương pháp riêng lẽ không thể giải quyết tốt tất cả các vấn đề của dự án, sự kết hợp hai phương pháp sẽ nâng cao hiệu quả quản lý dự án. Mội phương pháp có những đặc điểm và thế mạnh riêng (được phân tích và so sánh trong Chương 4). Các kết quả này sẽ được sử dụng để xác định lĩnh vực áp dụng của...

   27 p dnulib 17/01/2012 95 2

 • Luận văn thạc sỹ - Mô phỏng liên tục tring quản lý dự án - Chương 3, 4

  Luận văn thạc sỹ - Mô phỏng liên tục tring quản lý dự án - Chương 3, 4

  Đặc Điểm Của Dự An Phần Mềm Dự án phần mềm là một đối tượng quản lý phức tạp, có tính động cao do các đặc điểm sau: Anh hưởng bởi nhiều yếu tố: con người, phần mềm, phần cứng, công nghệ, quy trình…. Sản phẩm được tạo ra mang hàm lượng trí tuệ cao Nguồn lực chủ yếu để tạo ra sản phẩm là trí não Theo J.F. Jamil và M.M. Lehman...

   23 p dnulib 17/01/2012 109 2

 • Luận văn thạc sỹ - Mô phỏng liên tục tring quản lý dự án - Chương 1, 2

  Luận văn thạc sỹ - Mô phỏng liên tục tring quản lý dự án - Chương 1, 2

  Đặt Vấn Đề Dự án phần mềm là một đối tượng quản lý phức tạp và có nhiều đặc trưng riêng. Đó là một hệ thống phức hợp của các mối quan hệ công việc – công việc, con người – công việc, con người – con người, với nhiều yếu tố tương tác lẫn nhau. Mỗi tác động và giải pháp của chúng ta đều dẫn đến các hiệu ứng phụ không...

   20 p dnulib 17/01/2012 84 2

 • Luận văn thạc sỹ - NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI SAU KHI CHUYỂN ĐỔI TỪ NGÂN HÀNG NÔNG THÔN LÊN ĐÔ THỊ

  Luận văn thạc sỹ - NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI SAU KHI CHUYỂN ĐỔI TỪ NGÂN HÀNG NÔNG THÔN LÊN ĐÔ THỊ

  Toàn bộ nội dung luận văn này là do bản thân tự nghiên cứu từ những tài liệu tham khảo và việc làm thực tế của Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội và làm theo hướng dẫn của người hướng dẫn khoa học theo qui định.

   100 p dnulib 17/01/2012 105 5

 • Luận văn thạc sỹ - Hoạt động của doanh nghiệp sau khi đạt chuẩn ISO 9000 - Chương 6

  Luận văn thạc sỹ - Hoạt động của doanh nghiệp sau khi đạt chuẩn ISO 9000 - Chương 6

  “Của cải đích thực của một quốc gia là con người của quốc gia đó. Và mục đích của phát triển là để tạo ra một môi trường thuận lợi cho phép con người được hưởng cuộc sống dài lâu, mạnh khỏe và sáng tạo. Chân lý đơn giản nhưng đầy sức mạnh này rất hay bị người ta quên mất trong lúc theo đuổi của cải vật chất và tài chính.”...

   9 p dnulib 17/01/2012 83 1

 • Luận văn thạc sỹ - Hoạt động của doanh nghiệp sau khi đạt chuẩn ISO 9000 - Chương 5

  Luận văn thạc sỹ - Hoạt động của doanh nghiệp sau khi đạt chuẩn ISO 9000 - Chương 5

  Thiết kế nghiên cứu và thu thập dữ liệu là khó khăn, nhưng nếu dữ liệu không được phân tích đúng, sự diễn dịch về sau sẽ bị ảnh hưởng, phân tích và diễn giải dữ liệu bị sai thì cả công trình nghiên cứu sẽ không còn ý nghĩa nữa. Và đó chính là công việc mà chương V cần phải làm rõ. Chương V trình bày việc chuẩn bị dữ liệu để xử...

   43 p dnulib 17/01/2012 88 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số