• DỊCH VỤ GIAO NHẬN VÀ GIÁM ÐỊNH HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU

  DỊCH VỤ GIAO NHẬN VÀ GIÁM ÐỊNH HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU

  Dịch vụ giao nhận hàng hoá là hành vi thương mại, theo đó người làm dịch vụ giao nhận hàng hoá nhận hàng từ người gửi, tổ chức việc vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm các thủ tục giấy tờ và các dịch vụ khác có liên quan để giao hàng cho người

   9 p dnulib 17/01/2012 53 1

 • THỦ TỤC HẢI QUAN VIỆT NAM

  THỦ TỤC HẢI QUAN VIỆT NAM

  Doanh nghiệp xuất khẩu có thể đến một trong những địa điểm sau để đăng ký hồ sơ hải quan cho lô hàng xuất khẩu: - Hải quan cửa khẩu xuất hàng. - Phòng Giám sát Quản lý trực thuộc Cục hải quan Tỉnh/Thành phố trực thuộc Trung ương.

   14 p dnulib 17/01/2012 81 1

 • ÐÀM PHÁN HỢP ÐỒNG NGOẠI THƯƠNG

  ÐÀM PHÁN HỢP ÐỒNG NGOẠI THƯƠNG

  Ðàm phán là một quá trình trong đó hai hay nhiều bên tiến hành thương lượng, thảo luận về các mối quan tâm chung và những quan điểm còn bất đồng để đi tới một thỏa thuận mà các bên cùng có lợi.

   11 p dnulib 17/01/2012 111 1

 • Vai trò của doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam trong phát triển kinh tế xã hội

  Vai trò của doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam trong phát triển kinh tế xã hội

  Khái niệm của doanh nghiệp vừa và nhỏ Nhiều chuyên gia kinh tế và pháp luật của Việt Nam cho rằng khái niệm doanh nghiệp vừa và nhỏ và sau đó khái niệm doanh nghiệp nhỏ và cực nhỏ được du nhập từ bên ngoài vào Việt Nam. Vấn đề tiêu chí doanh nghiệp vừa, nhỏ và cực nhỏ là trung tâm của nhiều cuộc tranh luận về sự phát triển của khu vực này...

   55 p dnulib 17/01/2012 67 3

 • Phân tích báo cáo tài chính công ty

  Phân tích báo cáo tài chính công ty

  Quản trị tài chính công ty liên quan đến việc ra các quyết định đầu tư, quyết định nguồn vốn và quyết định phân chia cổ tức .Các quyết định này được thực hiện ở hiện tại nhưng sẽ ảnh hưởng đến tương lai của công ty

   23 p dnulib 17/01/2012 82 2

 • Quản trị doanh nghiệp_ Chương 8

  Quản trị doanh nghiệp_ Chương 8

  Chương này đề cập đến các vấn đề sau: Sản phẩm và chất lượng sản phẩm Lịch sử phát triển của các quan niệm quản trị chất lượng Hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm trong doanh nghiệp Giới thiệu tóm tắt về bộ tiêu chuẩn I SO-9000 Hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam Ngày 28 tháng 7 năm 1995, Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của...

   19 p dnulib 17/01/2012 81 2

 • Quản trị doanh nghiệp_ Chương 7

  Quản trị doanh nghiệp_ Chương 7

  Qua chương này, người đọc nắm được những nội dung cụ thể sau: Khái niệm hiệu quả kinh tế trong kinh doanh Bản chất và vai trò của nâng cao hiệu quả kinh tế Hệ thống chỉ tiêu hiệu quả kinh tế Phương pháp tính hiệu quả kinh tế. Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong doanh nghiệp I . HIỆU QUẢ KINH TẾ VÀ VAI TRÒ CỦA VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH...

   16 p dnulib 17/01/2012 80 1

 • Quản trị doanh nghiệp_ Chương 6

  Quản trị doanh nghiệp_ Chương 6

  Sau khi đọc chương này, người đọc có thể - Nắm được khái niệm về cung ứng, các nguyên tắc lựa chọn cung ứng. - Xây dựng chính sách mua, các yếu tố ảnh hưởng đến việc mua, quy trình mua. - Sự cần thiết và bản chất của dự trữ. - Quản trị về hiện vật, kế toán và quản trị về mặt kinh tế của dự trữ, - Các mô hình quản trị cung ứng cho...

   23 p dnulib 17/01/2012 113 1

 • Quản trị doanh nghiệp_ Chương 5

  Quản trị doanh nghiệp_ Chương 5

  Qua chương này, người đọc sẽ hiểu được những vấn đề cơ bản của quản trị nhân sự trong doanh nghiệp, cụ thể như sau: - Hiểu quản trị nguồn nhân sự, chức năng vai trò của bộ phận nhân sự trong doanh nghiệp. - Các phương pháp tuyển chọn nhân sự, bố trí và sử dụng nhân viên trong doanh nghiệp . - Sự cần thiết đào tạo, huấn luyện và phát...

   42 p dnulib 17/01/2012 100 1

 • Quản trị doanh nghiệp_ Chương 4

  Quản trị doanh nghiệp_ Chương 4

  Nội dung chương này đề cập đến các vấn đề sau: Các khái niệm kế toán cơ bản, tầm quan trọng của công tác kế toán đối với quản trị doanh nghiệp. Khái niệm và phân loại chi phí kinh doanh. Khái niệm, phương pháp tính giá thành sản phẩm Các phương pháp tính kết quả theo phương pháp quản trị chi phí kinh doanh Khái niệm và tầm quan trọng của ngân...

   29 p dnulib 17/01/2012 113 2

 • Quản trị doanh nghiệp_ Chương 3

  Quản trị doanh nghiệp_ Chương 3

  Chương này đề cập đến những vấn đề sau: Định nghĩa, vai trò và quá trình phát triển của marketing Marketing hỗn hợp và quá trình marketing Hành vi của người tiêu dùng Phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu Chính sách sản phẩm Giá và chính sách giá Chính sách phân phối hàng hoá Xúc tiến bán hàng I. KHÁI NIỆM, VAI TRÒ VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT...

   34 p dnulib 17/01/2012 44 1

 • Quản trị doanh nghiệp_ Chương 1

  Quản trị doanh nghiệp_ Chương 1

  Sau khi nghiên cứu chương này người đọc có thể: Hiểu định nghĩa về doanh nghiệp, nắm được bản chất và đặc điểm của hệ thống kinh doanh. Các loại hình doanh nghiệp Doanh nghiệp là đơn vị sản xuất và phân phối. Môi trường hoạt động của doanh nghiệp Mục đích và mục tiêu của doanh nghiệp - Vai trò của hệ thống kinh doanh đối với sự phát...

   30 p dnulib 17/01/2012 80 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số