• Giáo trình Nghiệp vụ kinh doanh thương mại - dịch vụ (Tập 2): Phần 1

  Giáo trình Nghiệp vụ kinh doanh thương mại - dịch vụ (Tập 2): Phần 1

  Giáo trình Nghiệp vụ kinh doanh thương mại - dịch vụ (Tập 2): Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Mã số mã vạch hàng hóa, phương tiện quảng cáo chủ yếu ngoài cơ sở kinh doanh của Việt Nam hiện nay, một số kiến thức cơ bản về phương tiện thanh toán trong kinh doanh thương mại hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   55 p dnulib 25/11/2020 29 1

 • Giáo trình Nghiệp vụ kinh doanh thương mại - dịch vụ (Tập 2): Phần 2

  Giáo trình Nghiệp vụ kinh doanh thương mại - dịch vụ (Tập 2): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Nghiệp vụ kinh doanh thương mại - dịch vụ" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Phương thức bán buôn hàng hóa và hợp đồng mua bán ngoại thương, công tác kiểm kê hàng hóa, những giải pháp phát triển mạng lưới siêu thị ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   54 p dnulib 25/11/2020 18 1

 • Giáo trình Lịch sử kinh tế - NXB Đại học Kinh tế Quốc dân: Phần 1

  Giáo trình Lịch sử kinh tế - NXB Đại học Kinh tế Quốc dân: Phần 1

  Giáo trình Lịch sử kinh tế: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Kinh tế các nước tư bản chủ nghĩa, kinh tế nước Mỹ, kinh tế Nhật Bản, kinh tế các nước chủ nghĩa xã hội, kinh tế Liên Xô, kinh tế Trung Quốc, kinh tế các nước ASEAN. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   249 p dnulib 25/11/2020 14 0

 • Giáo trình Lịch sử kinh tế - NXB Đại học Kinh tế Quốc dân: Phần 2

  Giáo trình Lịch sử kinh tế - NXB Đại học Kinh tế Quốc dân: Phần 2

  Phần 2 của giáo trình "Lịch sử kinh tế" sẽ trình bày về lịch sử kinh tế Việt Nam: Kinh tế việt Nam thời kỳ phong kiến, kinh tế Việt Nam trong thời kỳ thực dân Pháp thống trị (1858-1945), kinh tế Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954), kinh tế Việt Nam trong thời kỳ đất nước tạm thời bị chia cắt làm hai miền (1976-1985),...

   184 p dnulib 25/11/2020 15 0

 • Giáo trình Thực hành sửa chữa máy tính: Phần 1

  Giáo trình Thực hành sửa chữa máy tính: Phần 1

  (NB) Phần 1 Giáo trình Thực hành sửa chữa máy tính do Nguyễn Đức Hiệp, Phạm Hữu Lộc biên soạn gồm các chương: Tổng quan về máy tính, case và nguồn, chức năng của Mainboard.

   68 p dnulib 28/08/2020 44 1

 • Giáo trình Thực hành sửa chữa máy tính: Phần 2

  Giáo trình Thực hành sửa chữa máy tính: Phần 2

  (NB) Phần 2 Giáo trình Thực hành sửa chữa máy tính trình bày nội dung chương 4 - Sửa chữa thiết bị ngoại vi máy tính. Tham khảo nội dung giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.

   43 p dnulib 28/08/2020 47 1

 • Giáo trình Thí nghiệm mạch điện tử 1 (sử dụng cho hệ đại học): Phần 1

  Giáo trình Thí nghiệm mạch điện tử 1 (sử dụng cho hệ đại học): Phần 1

  (NB) Phần 1 Giáo trình Thí nghiệm mạch điện tử 1 (sử dụng cho hệ đại học) gồm các nội dung: Mạch khuếch đại đơn tầng dùng BJT, mạch khuếch đại đơn tầng dùng Fet, mạch khuếch đại ghép nhiều tầng, mạch khuếch đại hồi tiếp.

   62 p dnulib 28/08/2020 41 1

 • Giáo trình Thí nghiệm mạch điện tử 1 (sử dụng cho hệ đại học): Phần 2

  Giáo trình Thí nghiệm mạch điện tử 1 (sử dụng cho hệ đại học): Phần 2

  (NB) Phần 2 Giáo trình Thí nghiệm mạch điện tử 1 (sử dụng cho hệ đại học) trình bày các nội dung: Mạch khuếch đại thuật toán, mạch chỉnh lưu và ổn áp.

   33 p dnulib 28/08/2020 41 2

 • Giáo trình Lập trình nhúng

  Giáo trình Lập trình nhúng

  Với kết cấu nội dung gồm 4 chương, giáo trình "Lập trình nhúng" giới thiệu đến các bạn những nội dung tổng quan, lý thuyết thiết kế hệ thống nhúng, cấu trúc phần cứng, phần mềm nhúng. Với các bạn chuyên ngành Điện - Điện tử thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

   113 p dnulib 28/08/2020 52 2

 • Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Cao đẳng nghề Đắk Lắk

  Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Cao đẳng nghề Đắk Lắk

  Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Cao đẳng nghề Đắk Lắk được sử dụng để giảng dạy cho sinh viên cao đẳng nghề Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) và làm tài liệu tham khảo cho các nghề thuộc các ngành nghề kỹ thuật. Giáo trình gồm các nội dung sau: Thiết kế và phân tích giải thuật, Các kiểu dữ liệu cơ sở, Mảng, danh sách...

   60 p dnulib 28/08/2020 37 1

 • Giáo trình Mô đun: Kỹ thuật xung - số

  Giáo trình Mô đun: Kỹ thuật xung - số

  Nội dung "Giáo trình Mô đun: Kỹ thuật xung - số" được biên soạn bao gồm 2 phần: Phần 1 - Kỹ thuật xung và phần 2 - Kỹ thuật số. Mời các bạn tham khảo!

   435 p dnulib 28/08/2020 39 1

 • Giáo trình Thủy điện 2

  Giáo trình Thủy điện 2

  Giáo trình Thuỷ điện 2 gồm 17 chương, được trình bày trong hai phần lớn: Phần I - "Turbine thuỷ lực - các thiết bị thuỷ lực" của trạm thuỷ điện, gồm 8 chương (từ chương I đến chương VIII). Phần II - "Công trình trạm thuỷ điện", gồm 9 chương thuộc hai phần: Phần IIa -"Các công trình thuộc tuyến năng lượng" với 7 chương (từ chương IX đến chương...

   305 p dnulib 28/08/2020 49 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số