• Giáo án môn tiếng anh lớp 3

    Giáo án môn tiếng anh lớp 3

    Mục tiêu: Giúp học sinh làm quen và giới thiệu tên mình về các tình huống giao tiếp, Học sinh luyện phát âm và hoàn thành câu còn thiếu, yêu cầu học sinh tự phát hiện ra từ mới nói bằng tiếng việt, giáo viên hỏi học sinh trong tranh ai hỏi ai, hỏi cái gì, yêu cầu học sinh nhìn tranh, giáo viên đọc bài hội thoại..

     52 p dnulib 06/07/2012 587 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=dnulib