• Nguyên nhân dẫn đến bạo lực đối với trẻ em trong trường mầm non trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  Nguyên nhân dẫn đến bạo lực đối với trẻ em trong trường mầm non trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  Kết quả nghiên cứu của luận văn "Nguyên nhân dẫn đến bạo lực đối với trẻ em trong trường mầm non trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh" là cơ sở để có thể xây dựng tập huấn cho giáo viên, các lực lượng giáo dục nhận biết được những nguyên nhân dẫn đến bạo lực đối với trẻ em để từ đó phòng ngừa, khắc phục và giảm thiểu hành vi...

   11 p dnulib 23/07/2018 310 1

 • Báo cáo: Xây dựng bộ công cụ đo lường thể lực của trẻ 3 - 4 tuổi tại thành phố Hồ Chí Minh

  Báo cáo: Xây dựng bộ công cụ đo lường thể lực của trẻ 3 - 4 tuổi tại thành phố Hồ Chí Minh

  Báo cáo: "Xây dựng bộ công cụ đo lường thể lực của trẻ 3 - 4 tuổi tại thành phố Hồ Chí Minh" nhằm nghiên cứu xây dựng bộ công cụ đo lường định lượng thể lực của trẻ ở tuổi mẫu giáo. Bằng việc xác định những hoạt động vận động thể lực mà trẻ có thể làm được và thông qua các bước lập test và kỹ thuật phân tích nhân tố bộ...

   5 p dnulib 10/01/2018 364 1

 • Thí nghiệm Hoá hữu cơ: Phản ứng oxi hoá

  Thí nghiệm Hoá hữu cơ: Phản ứng oxi hoá

  Thí nghiệm Hoá hữu cơ "Phản ứng oxi hoá" trình bày các nội dung chính như: Tổng quát, hóa chất và thiết bị, thực nghiệm, kết quả và bàn luận. Mời các bạn cùng tham khảo!

   12 p dnulib 29/11/2017 499 0

 • Thí nghiệm Hoá hữu cơ: Phản ứng ester hóa – Tổng hợp etylacetat

  Thí nghiệm Hoá hữu cơ: Phản ứng ester hóa – Tổng hợp etylacetat

  Thí nghiệm Hoá hữu cơ "Phản ứng ester hóa – Tổng hợp etylacetat" trình bày các nội dung chính như: Tổng quát, hóa chất và thiết bị, thực nghiệm, kết quả và bàn luận. Mời các bạn cùng tham khảo!

   6 p dnulib 29/11/2017 371 1

 • Thí nghiệm Hoá hữu cơ: Phản ứng acetyl hóa amin thơm – Tổng hợp acetanilic

  Thí nghiệm Hoá hữu cơ: Phản ứng acetyl hóa amin thơm – Tổng hợp acetanilic

  Thí nghiệm Hoá hữu cơ: Phản ứng acetyl hóa amin thơm – Tổng hợp acetanilic trình bày nội dung chính như: Tổng quát, hóa chất và thiết bị, thực nghiệm, kết quả và bàn luận,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   8 p dnulib 29/11/2017 940 1

 • Thí nghiệm Hoá hữu cơ: Tổng hợp Aspirin

  Thí nghiệm Hoá hữu cơ: Tổng hợp Aspirin

  Thí nghiệm Hoá hữu cơ "Tổng hợp Aspirin" giúp các bạn nắm được cơ chế phản ứng este hóa giửa Anhydride acetic, cơ chế phản ứng điều chế Aspirin,...Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của thí nghiệm.

   10 p dnulib 29/11/2017 2633 1

 • Tâm lý và tâm lý học quản trị - ĐH Đà Nẵng

  Tâm lý và tâm lý học quản trị - ĐH Đà Nẵng

  Tâm lý là gì, khái niệm tâm lý, đặc điểm của tâm lý người, phân loại các hiện tượng tâm lý, phân loại theo thời gian tồn tại và quá trình diễn biến,... là những nội dung chính trong bài viết "Tâm lý và tâm lý học quản trị". Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p dnulib 28/01/2016 404 2

 • Nhu cầu đối với sự hình thành hành vi đạo đức ở trẻ em lứa tuổi mầm non - Ngô Công Hoàn

  Nhu cầu đối với sự hình thành hành vi đạo đức ở trẻ em lứa tuổi mầm non - Ngô Công Hoàn

  Nhu cầu đối với sự hình thành hành vi đạo đức ở trẻ em lứa tuổi mầm non bao gồm những nội dung về nguồn gốc hành vi đạo đức, nhu cầu nền tảng của hành vi đạo đức. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   7 p dnulib 28/01/2016 278 1

 • Một số khó khăn trong học tập của trẻ vị thành niên và cách ứng phó của các em - Lưu Song Hà

  Một số khó khăn trong học tập của trẻ vị thành niên và cách ứng phó của các em - Lưu Song Hà

  Một số khó khăn trong học tập của trẻ vị thành niên và cách ứng phó của các em trình bày những vấn đề xoay quanh những khó khăn trong học tập và cách ứng phó của trẻ vị thành niên đối với những khó khăn trong học tập. Mời các bạn tham khảo.

   7 p dnulib 28/01/2016 422 1

 • Trị liệu tâm lý trẻ em và thiếu niên

  Trị liệu tâm lý trẻ em và thiếu niên

  Bài viết trình bày lịch sử trị liệu tâm lý trẻ em và thiếu niên, khác biệt giữa trị liệu tâm lý ở trẻ em và người lớn, những mục đích của trị liệu tâm lý ở trẻ em, các phương tiện cần thiết, quan hệ với nhà trị liệu.

   25 p dnulib 28/01/2016 358 2

 • Một mô hình tìm kiếm thông tin văn bản trong thư viện số - TS. Đỗ Quang Vinh

  Một mô hình tìm kiếm thông tin văn bản trong thư viện số - TS. Đỗ Quang Vinh

  Tài liệu Một mô hình tìm kiếm thông tin văn bản trong thư viện số đi khảo sát một mô hình tìm kiếm thông tin văn bản xác suất trong thư viện số với nội dung chính của bài báo gồm 4 phần trong đó phần 1 trình bày về đặt vấn đề; phần 2 giới thiệu mô hình tìm kiếm thông tin xác suất, phần 3 trình bày về sự phản hồi liên quan và phần 4 giới...

   8 p dnulib 12/12/2014 423 1

 • Luận án tiến sĩ: Giáo dục - đào tạo với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay

  Luận án tiến sĩ: Giáo dục - đào tạo với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay

  Luận án làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản và thực trạng vai trò của giáo dục - đào tạo với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đề xuất một số phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm phát huy vai trò của giáo dục - đào tạo với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay.

   195 p dnulib 30/09/2014 670 28

Hướng dẫn khai thác thư viện số