• Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chương 4: Thuyết tương đối của Einstein

  Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chương 4: Thuyết tương đối của Einstein

  Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chương 4: Thuyết tương đối của Einstein có nội dung trình bày về: phép biến đổi Lorentz, hệ quả của phép biến đổi Lorentz, sự co ngắn thời gian và độ dài, động lượng và năng lượng,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   24 p dnulib 27/11/2022 1 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chương 8a: Hạt nhân nguyên tử

  Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chương 8a: Hạt nhân nguyên tử

  Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chương 8a: Hạt nhân nguyên tử có nội dung trình bày về các tính chất cơ bản của hạt nhân, hiện tượng phóng xạ, phản ứng hạt nhân, năng lượng hạt nhân,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   60 p dnulib 27/11/2022 1 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chương 6: Cơ học lượng tử

  Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chương 6: Cơ học lượng tử

  Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chương 6: Cơ học lượng tử có nội dung trình bày về: lưỡng tính sóng hạt của vật chất, phương trình Schrodinger, hạt trong giếng thế vô hạn một chiều, hệ thức bất định Heisenberg, kính hiển vi quét qua,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   54 p dnulib 27/11/2022 1 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chương 1: Trường điện từ

  Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chương 1: Trường điện từ

  Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chương 1: Trường điện từ có nội dung trình bày về: luận điểm thứ nhất - điện trường xoáy, luận điểm thứ hai - dòng điện dịch, trường điện từ và hệ phương trình Maxwel. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   32 p dnulib 27/11/2022 1 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chương 2: Dao động và sóng

  Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chương 2: Dao động và sóng

  Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chương 2: Dao động và sóng có nội dung trình bày về các loại dao động điều hòa, dao động cưỡng bức, dao động tắt dần, và các loại sóng cơ, sóng âm, sóng điện từ và các đặc trưng của sóng,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   30 p dnulib 27/11/2022 1 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chương 3a: Giao thoa ánh sáng

  Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chương 3a: Giao thoa ánh sáng

  Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chương 3a: Giao thoa ánh sáng có nội dung trình bày các khái niệm cường độ ánh sáng, nguyên lý chồng chất sóng, giao thoa của sóng ánh sáng, giao thoa với hai khe Young, giao thoa trên màng mỏng,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   68 p dnulib 27/11/2022 1 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chương 5: Quang lượng tử

  Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chương 5: Quang lượng tử

  Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chương 5: Quang lượng tử có nội dung trình bày về bức xạ nhiệt, các định luật bức xạ nhiệt, thuyết lượng tử về bức xạ nhiệt, hiện tượng quang điện, thuyết photon của Einstein, đo hằng số Planck và công thoát, tán xạ Compton,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   42 p dnulib 27/11/2022 1 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chương 3b: Nhiễu xạ

  Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chương 3b: Nhiễu xạ

  Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chương 3b: Nhiễu xạ có nội dung trình bày về: hiện tượng nhiễu xạ, nguyên lý Huygens, nhiễu xạ trên lỗ tròn, nhiễu xạ trên khe hẹp, nhiễu xạ trên nhiều khe hẹp, nhiễu xạ tia X,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   40 p dnulib 27/11/2022 1 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chương 7a: Nguyên tử Hydro

  Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chương 7a: Nguyên tử Hydro

  Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chương 7a: Nguyên tử Hydro có nội dung trình bày về: phổ nguyên tử Hydro, phương trình Schrodinger cho Hydro, năng lượng electron, hàm sóng electron, mật độ xác suất electron, hình dạng đám mây electron, spin electron,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   38 p dnulib 27/11/2022 0 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chương 8b: Hạt cơ bản

  Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chương 8b: Hạt cơ bản

  Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chương 8b: Hạt cơ bản có nội dung trình bày về các hạt dưới nguyên tử, máy gia tốc và máy dò hạt, các hạt cơ bản, hạt cơ bản và lịch sử vũ trụ,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   20 p dnulib 27/11/2022 0 0

 • Bài giảng Cơ học lượng tử

  Bài giảng Cơ học lượng tử

  Bài giảng Cơ học lượng tử được biên soạn với tinh thần chú trọng đến các ý nghĩa vật lý nhiều hơn các tính toán phức tạp, nhằm cung cấp cho người đọc các kiến thức nền tảng về cơ học của thế giới vi mô cùng với một bức tranh toàn cảnh về sự phát triển của lý thuyết lượng tử.

   109 p dnulib 27/11/2022 0 0

 • Bài giảng Phương pháp giải bài tập Vật lý trung học phổ thông

  Bài giảng Phương pháp giải bài tập Vật lý trung học phổ thông

  Bài giảng Phương pháp giải bài tập Vật lý trung học phổ thông là một trong những học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo sinh viên các trường sư phạm. Hiện nay, sách tham khảo cho giáo viên và học sinh phổ thông về bài tập vật lí rất nhiều nhưng sách hướng dẫn giáo viên phân tích các hiện tượng vật lí để giải quyết các bài tập vật lí...

   189 p dnulib 27/11/2022 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số