• Bài giảng DNS & An toàn thông tin mạng

  Bài giảng DNS & An toàn thông tin mạng

  Bài giảng "DNS & An toàn thông tin mạng" có nội dung trình bày về: DNS, hệ thống cốt lõi của mạng Internet; bức trang chung về an toàn không gian mạng - Cyber security; DNS & An toàn thông tin mạng; Tình hình DNS security tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng tại đây.

   40 p dnulib 23/09/2023 10 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Lập trình hàm - Phan Hồ Duy Phương

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Lập trình hàm - Phan Hồ Duy Phương

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Lập trình hàm, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Giới thiệu; Phạm vi hàm và biến (Scope); Tham số và lời gọi hàm; Đệ qui. Mời các bạn cùng tham khảo!

   34 p dnulib 23/09/2023 10 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Biểu diễn dữ liệu trong máy tính - Phan Hồ Duy Phương

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Biểu diễn dữ liệu trong máy tính - Phan Hồ Duy Phương

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Biểu diễn dữ liệu trong máy tính, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Các hệ đếm; Lưu trữ dữ liệu; Dữ liệu mở rộng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   26 p dnulib 23/09/2023 9 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Giới thiệu - Phan Hồ Duy Phương

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Giới thiệu - Phan Hồ Duy Phương

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Giới thiệu được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Chương trình máy tính; Chương trình cơ bản; Ngôn ngữ và công cụ lập trình. Mời các bạn cùng tham khảo!

   46 p dnulib 23/09/2023 10 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Mảng - Phan Hồ Duy Phương

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Mảng - Phan Hồ Duy Phương

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Mảng được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Giới thiệu về mảng; Khai báo mảng; Duyệt mảng; Các bài toán trên mảng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   46 p dnulib 23/09/2023 9 0

 • Bài giảng Thẩm định tín dụng ngân hàng

  Bài giảng Thẩm định tín dụng ngân hàng

  Nội dung của bài giảng trình bày khái quát về tín dụng ngân hàng và thẩm định tín dụng, thẩm định tín dụng ngắn hạn, thẩm định tín dụng trung và dài hạn, thẩm định tài trợ xuất nhập khẩu, xếp hạng tín dụng doanh nghiệp, thẩm định tài sản đảm bảo nợ vay, phân tích, đánh giá và xử lý rủi ro, thẩm định tín dụng khách hàng cá nhân.

   138 p dnulib 23/09/2023 11 0

 • Bài giảng Tài chính quốc tế

  Bài giảng Tài chính quốc tế

  Bài giảng Tài chính quốc tế kết cấu gồm 8 chương, cung cấp cho sinh viên những nội dung cơ bản về: tổng quan Tài chính quốc tế; cán cân thanh toán quốc tế; hệ thống tiền tệ quốc tế; thị trường ngoại hối; mô hình cung cầu ngoại tệ và cơ chế xác định tỷ giá; các học thuyết về tỷ giá; thị trường tiền tệ quốc tế; thị trường trái phiếu...

   42 p dnulib 23/09/2023 11 0

 • Bài giảng Thẩm định tín dụng - Nguyễn Thị Kim Dung

  Bài giảng Thẩm định tín dụng - Nguyễn Thị Kim Dung

  Bài giảng Thẩm định tín dụng gồm các nội dung chính như sau: Tổng quan vê thẩm định tín dụng; thẩm định năng lực pháp lý và tình hình hoạt động của khách hàng; thẩm định năng lực tài chính của khách hàng; thẩm định phương án sản xuất kinh doanh; thẩm định dự án đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo!

   218 p dnulib 23/09/2023 6 0

 • Bài giảng Tiền tệ ngân hàng - Trường ĐH Võ Trường Toản

  Bài giảng Tiền tệ ngân hàng - Trường ĐH Võ Trường Toản

  Bài giảng Tiền tệ ngân hàng cung cấp cho sinh viên những nội dung, kiến thức về: tỷ giá hối đoái; thị trường hối đoái; những điều kiện quy định trong hợp đồng mua bán ngoại thương; phương tiện thanh toán quốc tế; phương thức thanh toán quốc tế;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   32 p dnulib 23/09/2023 8 0

 • Bài giảng Điện tử công suất và ứng dụng (Mạch điện tử công suất, điều khiển và ứng dụng) - Chương 6: Bộ nguồn bán dẫn một chiều

  Bài giảng Điện tử công suất và ứng dụng (Mạch điện tử công suất, điều khiển và ứng dụng) - Chương 6: Bộ nguồn bán dẫn một chiều

  Bài giảng Điện tử công suất và ứng dụng (Mạch điện tử công suất, điều khiển và ứng dụng) - Chương 6: Bộ nguồn bán dẫn một chiều. Nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Bộ biến đổi và bộ nguồn bán dẫn, thiết kế bộ nguồn chỉnh lưu, bộ nguồn xung, sơ đồ điều khiển vòng kín bộ biến đổi. Mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p dnulib 23/09/2023 11 0

 • Bài giảng Điện tử công suất và ứng dụng (Mạch điện tử công suất, điều khiển và ứng dụng) - Chương 2: Linh kiện điện tử công suất

  Bài giảng Điện tử công suất và ứng dụng (Mạch điện tử công suất, điều khiển và ứng dụng) - Chương 2: Linh kiện điện tử công suất

  Chương 2 cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về linh kiện điện tử công suất. Những nội dung chính được trình bày trong chương gồm có: Diot công suất, linh kiện học transistor, linh kiện họ thyristor. Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p dnulib 23/09/2023 12 0

 • Bài giảng Điện tử công suất và ứng dụng (Mạch điện tử công suất, điều khiển và ứng dụng) - Chương 4: Bộ biến đổi áp một chiều

  Bài giảng Điện tử công suất và ứng dụng (Mạch điện tử công suất, điều khiển và ứng dụng) - Chương 4: Bộ biến đổi áp một chiều

  Bài giảng Điện tử công suất và ứng dụng (Mạch điện tử công suất, điều khiển và ứng dụng) - Chương 4: Bộ biến đổi áp một chiều. Nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Bộ biến đổi áp một chiều dạng forward tải RLE, khảo sát biển đổi áp một chiều dạng Flyback, sơ đồ điều khiển bộ biến đổi áp một chiều,... Mời các...

   18 p dnulib 23/09/2023 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=dnulib