• Ebook Giáo dục học một số vấn đề lý luận và thực tiễn: Phần 2

  Ebook Giáo dục học một số vấn đề lý luận và thực tiễn: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức: Lý luận giáo dục, lịch sử giáo dục, quản lý giáo dục, tổng kết kinh nghiệm tiên tiến và điển hình giáo dục, quyền trẻ em và giáo dục mầm non,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   217 p dnulib 25/07/2022 24 0

 • Ebook Giáo dục học một số vấn đề lý luận và thực tiễn: Phần 1

  Ebook Giáo dục học một số vấn đề lý luận và thực tiễn: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức: Một số thuật ngữ về giáo dục, phương pháp luận khoa học giáo dục, chiến lược giáo dục và cải cách giáo dục. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   221 p dnulib 25/07/2022 33 0

 • Ebook Hướng dẫn thiết kế điện tử công suất: Phần 2 - Phạm Quốc Hải

  Ebook Hướng dẫn thiết kế điện tử công suất: Phần 2 - Phạm Quốc Hải

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Hướng dẫn thiết kế điện tử công suất" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: nghịch lưu độc lập và biến tần; điều khiển nghịch lưu độc lập; mô phỏng kiểm nghiệm mạch thiết kế; hướng dẫn tóm tắt sử dụng phần mềm Matlab-Simulink; hướng dẫn tóm tắt sử dụng phần mềm TINA;... Mời...

   186 p dnulib 22/08/2022 29 0

 • Ebook Hướng dẫn thiết kế điện tử công suất: Phần 1 - Phạm Quốc Hải

  Ebook Hướng dẫn thiết kế điện tử công suất: Phần 1 - Phạm Quốc Hải

  Phần 1 của tài liệu "Hướng dẫn thiết kế điện tử công suất" cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: chỉnh lưu; các tham số chỉnh lưu và yêu cầu kỹ thuật; tính toán thiết kế bộ lọc một chiều; cấu trúc mạch điều khiển bộ chỉnh lưu; điều chỉnh điện áp xoay chiều; băm xung một chiều;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   294 p dnulib 22/08/2022 25 0

 • Ebook Xây dựng quân đội, củng cố Quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới: Phần 2

  Ebook Xây dựng quân đội, củng cố Quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới: Phần 2

  Nối tiếp nội dung ở phần 1, phần 2 cuốn sách "Xây dựng quân đội, củng cố Quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới" trình bày về việc củng cố nền quốc phòng toàn dân và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Mời các bạn cùng tham khảo!

   296 p dnulib 22/08/2022 24 0

 • Ebook Xây dựng quân đội, củng cố Quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới: Phần 1

  Ebook Xây dựng quân đội, củng cố Quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới: Phần 1

  Cuốn sách "Xây dựng quân đội, củng cố Quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới" được biên soạn nhằm giúp bạn đọc nắm vững hệ thống quan điểm của Đảng về công tác quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc...

   217 p dnulib 22/08/2022 30 0

 • Ebook Những vấn đề chung của giáo dục học: Phần 2

  Ebook Những vấn đề chung của giáo dục học: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Những vấn đề chung của giáo dục học" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Mục đích, nguyên lý giáo dục và hệ thống giáo dục quốc dân, người thầy giáo trường trung học cơ sở. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   85 p dnulib 25/09/2022 0 0

 • Ebook Những vấn đề chung của giáo dục học: Phần 1

  Ebook Những vấn đề chung của giáo dục học: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Những vấn đề chung của giáo dục học" giới thiệu tới người đọc các nội dung 2 chương đầu bao gồm: Giáo dục học là một khoa học; giáo dục và sự phát triển nhân cách. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   75 p dnulib 25/09/2022 0 0

 • Ebook Phát triển năng lực tiếp nhận và cảm thụ văn học cho học sinh tiểu học: Phần 2

  Ebook Phát triển năng lực tiếp nhận và cảm thụ văn học cho học sinh tiểu học: Phần 2

  Phần 2 cuốn Phát triển năng lực tiếp nhận và cảm thụ văn học cho học sinh tiểu học gồm có 2 chương, trình bày các phương pháp phát triển năng lực đọc tiếp nhận và cảm thụ văn học cho học sinh Tiểu học, hướng dẫn xây dựng bài tập luyện tập tiếp nhận và cảm thụ văn học trong chương trình Tiểu học. Mời các bạn cùng tham khảo.

   71 p dnulib 25/09/2022 0 0

 • Ebook Phát triển năng lực tiếp nhận và cảm thụ văn học cho học sinh tiểu học: Phần 1

  Ebook Phát triển năng lực tiếp nhận và cảm thụ văn học cho học sinh tiểu học: Phần 1

  Cuốn sách "Phát triển năng lực tiếp nhận và cảm thụ văn học cho học sinh tiểu học" được biên soạn dành cho đối tượng sinh viên Khoa Giáo dục Tiểu học các trường Đại học, Cao đẳng khi học Học phần Bồi dưỡng năng lực cảm thụ văn học cho học sinh Tiểu học. Nội dung cuốn sách gồm có 3 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 trình bày...

   58 p dnulib 25/09/2022 0 0

 • Ebook Một số chuyên đề phương pháp dạy học Lịch sử: Phần 2

  Ebook Một số chuyên đề phương pháp dạy học Lịch sử: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các nội dung: Giáo dục học sinh qua dạy học Lịch sử, sử dụng tài liệu trong dạy học Lịch sử ở các trường trung học phổ thông. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   235 p dnulib 25/09/2022 0 0

 • Ebook Một số chuyên đề phương pháp dạy học Lịch sử: Phần 1

  Ebook Một số chuyên đề phương pháp dạy học Lịch sử: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung chương đầu bao gồm: Đổi mới phương pháp dạy học Lịch sử ở trường phổ thông, chuẩn bị và tiến hành bài học Lịch sử ở trường trung học phổ thông. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   262 p dnulib 25/09/2022 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số