• Bài giảng nhập môn Toán cao cấp

  Bài giảng nhập môn Toán cao cấp

  Bài giảng nhập môn Toán cao cấp trình bày hai nội dung lớn: Lí thuyết tập hợp, logic. Nội dung phần lí thuyết tập hợp sẽ giúp sinh viên nắm vững những kiến thức cơ bản về tập hợp, quan hệ, ánh xạ, giải tích tổ hợp; xác định được mối liên hệ giữa những nội dung kiến thức này. Nội dung phần logic giúp sinh viên nắm vững những kiến thức cơ...

   48 p dnulib 28/01/2016 928 14

 • Kỹ năng tìm kiếm và khai thác thông tin trên mạng Internet

  Kỹ năng tìm kiếm và khai thác thông tin trên mạng Internet

  Trong tất cả các lĩnh vực chúng ta thường xuyên phải tìm kiếm tài liệu sử dụng trong công việc. Thông tin trên Internet là rất đa dạng, cập nhật. Do đó tìm kiếm thông tin trên internet là kỹ năng quan trọng trong tất cả các lĩnh vực

   17 p dnulib 16/12/2013 1052 7

 • Bài giảng Đại cương về phân loại thực vật

  Bài giảng Đại cương về phân loại thực vật

  Bài giảng "Đại cương về phân loại thực vật" giới thiệu tới người đọc một số kỹ thuật thường dùng trong phân loại, phân loại học, hệ thống học, Taxon và bậc phân loại, các quan niệm về loài, đặc trung của loài, các hệ thống phân chia sinh giới, hệ thống 2 liên giới,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   133 p dnulib 26/10/2015 524 7

 • Đề cương bài giảng Giải tích cổ điển

  Đề cương bài giảng Giải tích cổ điển

  Nội dung đề cương bài giảng Giải tích cổ điển được trình bày trong 3 chương, bao gồm: Chương 1 giới thiệu về lý thuyết giới hạn, chương 2 là phép tính vi phân của hàm số một biến số và chương 3 trình bày về phép tính tích phân. Đây là tài liệu học tập hữu ích dàng cho sinh viên các khối khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật,... Mời các bạn...

   120 p dnulib 26/10/2015 370 7

 • Bài tập Cơ học lượng tử - Hoàng Đỗ Ngọc Trầm

  Bài tập Cơ học lượng tử - Hoàng Đỗ Ngọc Trầm

  Bài tập Cơ học lượng tử nhằm trình bày các toán tử trong CHLT, phép cộng và phép nhân toán tử, một số tính chất của toán tử. Trong CHLT, các đại lượng vật lý được mô tả bởi các toán tử tuyến tính.

   15 p dnulib 28/07/2015 455 6

 • Đề cương bài giảng Toán cơ sở - Nguyễn Thị Tuyết Mai

  Đề cương bài giảng Toán cơ sở - Nguyễn Thị Tuyết Mai

  Đề cương bài giảng tập hợp kiến thức trong các lĩnh vực khác nhau của toán học như số học, đại số, hình học và được tham khảo từ nhiều tài liệu. Nội dung đề cương bài giảng Toán cơ sở trình bày những kiến thức cơ bản về tập hợp, quan hệ, ánh xạ, cấu trúc đại số, đại số tuyến tính, tập hợp số tự nhiên, hình học giải tích và...

   96 p dnulib 26/10/2015 492 6

 • Bài giảng Những điểm cần lưu ý khi dạy học môn Tiếng Việt lớp 1.CGD

  Bài giảng Những điểm cần lưu ý khi dạy học môn Tiếng Việt lớp 1.CGD

  Bài giảng Những điểm cần lưu ý khi dạy học môn Tiếng Việt lớp 1.CGD bao gồm những nội dung về các mẫu bài của chương trình TV1.CGD; khái niệm nguyên âm, phụ âm và bán nguyên âm; luật chính tả cùng một số nội dung khác. Mời các bạn tham khảo bài giảng để nâng cao kiến thức về lĩnh vực này.

   19 p dnulib 17/09/2015 514 5

 • Bài giảng Khoa học Quản lý giáo dục 2

  Bài giảng Khoa học Quản lý giáo dục 2

  Nội dung "Bài giảng Khoa học Quản lý giáo dục 2" gồm 2 chương. Chương 1: Người cán bộ quản lý giáo dục. Chương 2: Kỹ năng quản lý giáo dục. Mời bạn đọc tham khảo bài giảng để hiểu rõ các nội dung trên.

   370 p dnulib 17/09/2015 509 5

 • Bài giảng Lớp lưỡng cư (Amphibia) - Lớp bò sát ( Reptilia)

  Bài giảng Lớp lưỡng cư (Amphibia) - Lớp bò sát ( Reptilia)

  Mời các bạn tham khảo bài giảng Lớp lưỡng cư (Amphibia) - Lớp bò sát ( Reptilia) sau đây để bổ sung thêm các kiến thức về đặc điểm chung; đặc điểm cấu tạo và hoạt động các cơ quan cơ thể của lớp lưỡng cư và lớp bò sát. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Sinh học và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

   36 p dnulib 26/10/2015 299 5

 • Bài giảng Lớp chim (Aves)

  Bài giảng Lớp chim (Aves)

  Bài giảng Lớp chim (Aves) trình bày về cấu tạo cơ thể và hoạt động sinh lý; sự đa dạng của lớp chim (bộ gà, bộ chim lặn, bộ hải âu, bộ bồ nông, bộ hạc, bộ ngỗng, bộ cắt, bộ rẽ, bộ bồ câu,...); nguồn gốc và hướng tiến hóa của lớp chim. Với những hình ảnh minh họa bài giảng sẽ giúp các bạn hiểu được những nội dung này một cách...

   29 p dnulib 26/10/2015 378 5

 • Bài giảng Chuyên đề 7: Lãnh đạo và quản lý phát triển giáo dục toàn diện học sinh phổ thông

  Bài giảng Chuyên đề 7: Lãnh đạo và quản lý phát triển giáo dục toàn diện học sinh phổ thông

  Bài giảng Chuyên đề 7: Lãnh đạo và quản lý phát triển giáo dục toàn diện học sinh phổ thông bao gồm những nội dung về quan niệm về lãnh đạo & quản lý phát triển giáo dục toàn diện học sinh phổ thông; quy trình hướng tới học sinh; lãnh đạo và quản lý hoạt động dạy học hướng tới học sinh; vai trò người hiệu trưởng; sự lãnh đạo của nhà...

   25 p dnulib 26/10/2015 516 5

 • Bài giảng Lập trình PLC - Bùi Mạnh Cường

  Bài giảng Lập trình PLC - Bùi Mạnh Cường

  Bài giảng Lập trình PLC so Bùi Mạnh Cường biên soạn có kết cấu nội dung gồm 6 bài trình bày về mạch logic ứng dụng và các công nghệ sản xuất tự động trong công nghiệp, khái niệm về PLC, bộ điều khiển PLC S7-200, phương pháp lập trình PLC, lựa chọn - lắp đặt - kiểm tra và bảo trì hệ thống, bộ điều khiển PLC S7-300. Mời các bạn cùng tham khảo.

   305 p dnulib 18/12/2014 372 5

Hướng dẫn khai thác thư viện số