• Câu đố tiểu học

  Câu đố tiểu học

  Tài liệu dạy học bậc tiểu học gồm tuyển tập những câu đố dành cho học sinh tiểu học, giúp học sinh giải trí và nâng cao kỹ năng tư duy của mình. Bé trả lời được bao nhiêu câu hỏi nhỉ ? Các câu đố đều bằng thơ được lựa chọn trong 501 câu đố Việt Nam dành cho HS bậc tiểu học của nhà xuất bản giáo dục. Mời các bạn cùng tham khảo.

   51 p dnulib 06/07/2012 476 17

 • Thao tác trên bảng tính Excel và một số hàm thông dụng trong excel kế toán 1

  Thao tác trên bảng tính Excel và một số hàm thông dụng trong excel kế toán 1

  Tạo workbook, worksheet Định dạng font chữ Định dạng dữ liệu Trang trí worksheet (Kẻ khung/tô màu) Chèn dòng, cột, sheet Ẩn/hiện dòng, cột Đặt tên worksheet Copy công thức và giá trị Bảo vệ dữ liệu và bảo mật công thức

   19 p dnulib 08/01/2013 379 14

 • Fifteen Thousand Useful Phrases

  Fifteen Thousand Useful Phrases

  Fifteen Thousand Useful Phrases: A Practical Handbook of Pertinent Expressions, Striking Similes, Literary, Commercial, Conversational, and Oratorical Terms, for the Embellishment of Speech and Literature, and the Improvement of the Vocabulary of Those Persons who Read, Write, and Speak English Project Gutenberg's Fifteen Thousand Useful Phrases, by Greenville Kleiser. This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no...

   1317 p dnulib 22/11/2012 317 13

 • CHUYÊN ĐỀ ”CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TÍCH PHÂN”

  CHUYÊN ĐỀ ”CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TÍCH PHÂN”

  Ngày nay phép tính tích phân chiếm một vị trí hết sức quan trọng trong Toán học, tích phân được áp dụng rộng rãi như để tính diện tích hình phẳng , thể tích khối xoay tròn , ...Tích phân là một khái niệm toán học có thể hiểu như là diện tích hoặc diện tích tổng quát hóa. Tích phân và vi phân là những khái niệm cơ bản của giải tích. Mọi định...

   40 p dnulib 28/05/2012 403 13

 • Tích phân mặt

  Tích phân mặt

  Trong toán học, tích phân mặt là một tích phân xác định được tính trên một bề mặt (có thể là tập hợp các đường cong trong không gian); nó có thể được xem là một tích phân kép của từng tích phân đường. Trên một bề mặt cho trước, phép tính tích phân này có thể tính cho các trường vô hướng của nó (đó là các hàm trả về các giá trị số),...

   32 p dnulib 19/06/2013 384 12

 • Phương trình vi phân cấp 1

  Phương trình vi phân cấp 1

  Phương trình vi phân cấp 1 tổng quát có dạng F(x, y, y’) = 0 hay y’ = f(x,y) Ở đây: x là biến độc lập, y(x) là hàm chưa biết và y’(x) là đạo hàm của nó Nghiệm tổng quát của phương trình vi phân cấp 1 là hàm y=φ(x,c) Nghiệm bất kỳ nhận được từ nghiệm tổng quát khi cho hằng số c một giá trị cụ thể được gọi là nghiệm riêng. Nghiệm của...

   44 p dnulib 19/06/2013 479 12

 • Biểu mô và mô liên kết

  Biểu mô và mô liên kết

  Giải Phẫu Học Cơ Thể Ngƣời Biểu mô là một loại mô trong đó các tế bào sắp xếp sát nhau và giữa các tế bào có rất ít chất gian bào Tùy theo loại mà biểu mô có một hay nhiều lớp tế bào họp thành .  Những tế bào biểu mô được gắn kết với nhau bởi chất mucopolysacrit có chứa trong chất gian bào. ...

   126 p dnulib 28/05/2012 197 10

 • Adjectives, the adjective phrase and adverbs

  Adjectives, the adjective phrase and adverbs

  Adjective is a word which modifies a noun or pronoun (called the adjective’s subject) by describing, identifying or quantifying words.Adj are attributive when they premodify nouns: appear between the determiner and the head of noun phrase.Adjective is a word which modifies a noun or pronoun (called the adjective’s subject) by describing, identifying or quantifying words.

   61 p dnulib 16/11/2013 308 10

 • Tích phân bội ba

  Tích phân bội ba

  Tích phân bội là một loại tích phân xác định được mở rộng cho các hàm có nhiều hơn một biến thực , ví dụ, ƒ(x, y) or ƒ(x, y, z). Các tích phân của một hàm hai biến trên một vùng trong không gian ℝ2 được gọi là tích phân kép. Tích phân xác định của một hàm số dương có 1 biến là một diện tích nằm giữa đồ thị của hàm số đó và trục x,...

   37 p dnulib 19/06/2013 433 8

 • ĐÔ THỊ ĐÀNG TRONG DƯỚI THỜI CÁC CHÚA NGUYỄN

  ĐÔ THỊ ĐÀNG TRONG DƯỚI THỜI CÁC CHÚA NGUYỄN

  1. Ở trong nước - Chiến tranh Trịnh - Nguyễn - Chính sách phát triển kinh tế của các chúa Nguyễn 2. Về tình hình thế giới Từ 1592-1635, là thời kỳ Nhật Bản thực hiện chính sách mở cửa Năm 1567, nhà Minh cấp giấy phép cho các thương thuyền đến các vùng biển Đông Nam Á để buôn bán. Từ sau năm 1644, nhiều di thần nhà Minh và doanh nhân...

   67 p dnulib 16/11/2013 433 8

 • Tích phân đường

  Tích phân đường

  Một tích phân đường trong giải tích vecto có thể được xem như là một cách đo tổng ảnh hưởng của một trường cho trước dọc theo một đường cong cho trước. Cụ thể hơn, tích phân đường của một trường vô hướng có thể được diễn tả như là diện tích bên dưới trường đó được tạo ra bởi một đường cong nào đó. Điều này có thể tưởng...

   38 p dnulib 19/06/2013 444 7

 • Tích phân kép

  Tích phân kép

  Tích phân là một khái niệm toán học,và cùng với nghịch đảo của nó vi phân (differentiation) đóng vai trò là 2 phép tính cơ bản và chủ chốt trong lĩnh vực giải tích (calculus). Có thể hiểu đơn giản tích phân như là diện tích hoặc diện tích tổng quát hóa. Giả sử cần tính diện tích một hình phẳng được bao bởi các đoạn thẳng, ta chỉ việc chia hình...

   43 p dnulib 19/06/2013 530 7

Hướng dẫn khai thác thư viện số