• Chức năng tổ chức trong quản lý giáo dục

  Chức năng tổ chức trong quản lý giáo dục

  Bài thuyết trình về Chức năng tổ chức trong quản lý giáo dục trình bày 5 nội dung chính sau: Trình bày khái niệm chức năng tổ chức, vị trí, vai trò - nội dung của chức năng tổ chức trong QLGD; đổi mới công tác tổ chức trong QLGD, và liên hệ chức năng tổ chức vào quản lý nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết của bài...

   33 p dnulib 26/11/2013 1041 3

 • Tiểu luận: CHỨC NĂNG HOẠCH ĐỊNH

  Tiểu luận: CHỨC NĂNG HOẠCH ĐỊNH

  Hoạch định là một trong bốn chức năng thiết yếu của một quản trị viên, đồng thời được coi là một chức năng ưu tiên hay là nền tảng của quản trị. Hoạch định là nhắm đến tương lai: điều phải hoàn thành và cách thế để hoàn thành. Nói cách khác, chức năng hoạch định bao gồm quá trình xác định mục tiêu trong tương lai và những phương...

   40 p dnulib 11/06/2013 1036 3

 • TIỂU LUẬN: Đo lường và đánh giá trong giáo dục

  TIỂU LUẬN: Đo lường và đánh giá trong giáo dục

  Tiểu luận trình bày tầm quan trọng cũng như thực trạng của việc đo lường và đánh giá trong giáo dục. Một vấn đề sôi động trong thực tiễn và lý luận dạy học và quản lý giáo dục hiện nay là vấn đề nghiên cứu - ứng dụng các phương pháp đánh giá kiểm tra quá trình và kết quả dạy - học, quá trình quản lý giáo dục một cách khách quan, chính...

   39 p dnulib 06/12/2013 1030 6

 • LÍ LUẬN VĂN HỌC - PHƯƠNG LỰU

  LÍ LUẬN VĂN HỌC - PHƯƠNG LỰU

  Lý luận văn học là bộ môn nghiên cứu văn học ở bình diện lý thuyết khái quát, bao gồm trong đó sự nghiên cứu bản chất của sáng tác văn học, chức năng xã hội-thẩm mỹ của nó, đồng thời xác định phương pháp luận và phương pháp phân tích văn học. Lý thuyết về tính đặc trưng văn học như một hoạt động sáng tạo tinh thần của con người bao...

   719 p dnulib 13/12/2013 1006 11

 • Giáo trình Phương pháp hình thành biểu tượng toán học sơ đẳng cho trẻ mầm non: Phần 1

  Giáo trình Phương pháp hình thành biểu tượng toán học sơ đẳng cho trẻ mầm non: Phần 1

  Phần 1 Giáo trình Phương pháp hình thành biểu tượng toán học sơ đẳng cho trẻ mầm non trình bày các nội dung: Bộ môn phương pháp hình thành biểu tượng toán học sơ đẳng cho trẻ mầm non; định hướng quá trình hình thành biểu tượng toán học sơ đẳng cho trẻ mầm non; hình thành biểu tượng về số lượng, con số và phép đếm cho trẻ mầm non; hình...

   133 p dnulib 26/10/2015 1006 8

 • Luận văn:Điều khiển robot hai bánh tự cân bằng sử dụng điều khiển trượt

  Luận văn:Điều khiển robot hai bánh tự cân bằng sử dụng điều khiển trượt

  Bài báo này giới thiệu một bộ điều khiển trượt mới, sử dụng hàm chuyển mạch là hàm tích phân-bão hòa (sat-PI). Việc mô hình hóa và nghiên cứu mô phỏng hệ thống điều khiển chuyển động được thực hiện trên nền Matlab-Simulink, sau đó kiểm nghiệm bằng thực nghiệm trên mô hình thực tế là robot Gryphon EC. Kết quả trên mô phỏng và thực nghiệm...

   77 p dnulib 12/06/2013 991 5

 • SKKN: Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn hoạt động tạo hình trường Mầm non Krông Ana

  SKKN: Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn hoạt động tạo hình trường Mầm non Krông Ana

  Mục tiêu đề tài nhằm giúp giáo viên có được các phương pháp và biện pháp tốt nhất để nâng cao chất lượng dạy trẻ lớp lá 4 học hoạt động tạo hình. Tuyên truyền tới bậc phụ huynh tầm quan trọng của hoạt động tạo hình trong sự phát triển của trẻ để cha mẹ có cách nhìn nhận khác về môn học qua đó có sự kết hợp trao đổi với giáo...

   17 p dnulib 23/07/2018 989 3

 • Kỹ năng tìm kiếm và khai thác thông tin trên mạng Internet

  Kỹ năng tìm kiếm và khai thác thông tin trên mạng Internet

  Trong tất cả các lĩnh vực chúng ta thường xuyên phải tìm kiếm tài liệu sử dụng trong công việc. Thông tin trên Internet là rất đa dạng, cập nhật. Do đó tìm kiếm thông tin trên internet là kỹ năng quan trọng trong tất cả các lĩnh vực

   17 p dnulib 16/12/2013 986 7

 • Tiểu luận: TÌM HIỂU VỀ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN Ở VIỆT NAM

  Tiểu luận: TÌM HIỂU VỀ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN Ở VIỆT NAM

  Việt Nam có nguồn tài nguyên phong phú bao gồm: tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên biển, tài nguyên rừng, tài nguyên sinh vật, tài nguyên du lịch… Trong đó, tài nguyên khoáng sản đóng một vai trò quan trọng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Vấn đề được đặt ra với chúng ta_những chủ nhân tương lai của Đất nước là...

   18 p dnulib 09/12/2012 979 1

 • Tiểu luận:Phân tích cạnh tranh trong nội bộ ngành và sự hình thành giá trị thị trường. Biện pháp để nâng cao sức cạnh tranh đối với doanh nghiệp trong cùng một ngành

  Tiểu luận:Phân tích cạnh tranh trong nội bộ ngành và sự hình thành giá trị thị trường. Biện pháp để nâng cao sức cạnh tranh đối với doanh nghiệp trong cùng một ngành

  Cạnh tranh là một trong những qui luật của nền kinh tế thị trường. Khi thực hiện chuyển đổi nền kinh tế cũ sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải chấp nhận những qui luật của nền kinh tế thị trường trong đó có qui luật cạnh tranh. Chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong quá trình phát triển kinh...

   18 p dnulib 05/01/2013 965 1

 • TIỂU LUẬN: Hậu quả của việc không đăng ký khai sinh, trách nhiệm thuộc về ai

  TIỂU LUẬN: Hậu quả của việc không đăng ký khai sinh, trách nhiệm thuộc về ai

  Nhà nước xã hội chủ nghĩa là những phương hướng hoạt động cơ bản của Nhà Nước nhằm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nhà Nước trong các giai đoạn phát triển cụ thể. Sự hình thành Nhà Nước Pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân nhân và vì nhân dân, và sự phát triển dân chủ văn minh theo hướng dân chủ hoá văn minh mọi lĩnh vực...

   22 p dnulib 05/01/2013 947 1

 • Giáo trình môn Bố cục

  Giáo trình môn Bố cục

  Mục tiêu của giáo trình vừa giúp sinh viên nắm các kiến thức cơ bản về bố cục tranh, kỹ năng vẽ một số tranh với đề tài gần gũi cuộc sống của sinh viên, mặt khác giúp sinh viên có thái độ hiểu và nâng cao vẻ đẹp của hiện thực, thấy được giá trị của tác phẩm hội họa trong đời sống.

   31 p dnulib 06/01/2015 946 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số