• Nghiên cứu xác định cấu trúc năng lực tự học trực tuyến trong mô hình dạy học kết hợp

  Nghiên cứu xác định cấu trúc năng lực tự học trực tuyến trong mô hình dạy học kết hợp

  Mô hình dạy học kết hợp (Blended-learning) đã và đang được khuyến khích sử dụng rộng rãi trong các nhà trường. Mô hình này gồm 2 giai đoạn: Học trực tuyến bằng website trên internet và học giáp mặt trên lớp. Mô hình dạy học kết hợp rất thuận lợi góp phần hình thành và phát triển năng lực tự học trực tuyến (NLTHTT) cho người học.

   8 p dnulib 28/10/2021 8 0

 • Một số biện pháp sử dụng trò chơi vận động nhằm phát triển tố chất nhanh cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi

  Một số biện pháp sử dụng trò chơi vận động nhằm phát triển tố chất nhanh cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi

  Trò chơi vận động chiếm một vị trí rất quan trọng trong đời sống của trẻ 5 – 6 tuổi. Trò chơi vận động là phương tiện phát triển tố chất sức nhanh và hoàn thiện nhanh cách của trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi. Nghiên cứu đã tìm hiểu thực trạng, nguyên nhân và đề xuất một số biện pháp sử dụng trò chơi vận động nhằm phát triển tố chất nhanh...

   9 p dnulib 28/10/2021 8 0

 • Truyền thông thương hiệu tích hợp: Cơ sở và ứng dụng cho hệ thống giáo dục đại học Việt Nam

  Truyền thông thương hiệu tích hợp: Cơ sở và ứng dụng cho hệ thống giáo dục đại học Việt Nam

  Mục đích của nghiên cứu này là xác định được những cơ hội có thể thúc đẩy việc triển khai chiến lược truyền thông thương hiệu tích hợp cho ngành giáo dục Việt Nam nói chung và từng hệ thống giáo dục đào tạo Đại học nói riêng.

   11 p dnulib 28/10/2021 8 0

 • Tổ chức trải nghiệm trong dạy học lịch sử lớp 4 – 5 của chương trình phổ thông mới

  Tổ chức trải nghiệm trong dạy học lịch sử lớp 4 – 5 của chương trình phổ thông mới

  Trong phạm vi bài viết này, trên cơ sở đưa ra vai trò của tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn Lịch sử; Bài viết đưa ra một số biện pháp góp phần nâng cao hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học Lịch sử lớp 4 – 5 của chương trình phổ thông mới.

   9 p dnulib 28/10/2021 8 0

 • Nghiên cứu mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ, hình ảnh thương hiệu, giá trị nhận được, niềm tin, sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng cá nhân trong ngành ngân hàng

  Nghiên cứu mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ, hình ảnh thương hiệu, giá trị nhận được, niềm tin, sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng cá nhân trong ngành ngân hàng

  Nghiên cứu này tập trung xác định mối quan hệ giữa các nhân tố Chất lượng dịch vụ, Hình ảnh thương hiệu, Giá trị nhận được, Niềm tin, Sự hài lòng và Lòng trung thành của khách hàng cá nhân trong ngành ngân hàng.

   24 p dnulib 28/10/2021 8 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin đất đai

  Bài giảng Hệ thống thông tin đất đai

  Bài giảng Hệ thống thông tin đất đai được biên soạn theo chương trình khung đào tạo ngành Quản lý đất đai của Trường Đại học Lâm nghiệp đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. Bài giảng gồm các nội dung chủ yếu sau: Tổng quan về hệ thống thông tin đất đai; Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; Quản lý cơ sở dữ liệu đất đai; Ứng...

   91 p dnulib 28/10/2021 8 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 7

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 7

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 7 Cơ cấu bánh răng và Hệ bánh răng cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát chung; Định lý cơ bản của sự ăn khớp; Bánh răng thân khai; Thông số của bánh răng thân khai tiêu chuẩn; Truyền động bánh răng thân khai;..Mời các bạn cùng tham khảo!

   64 p dnulib 28/10/2021 8 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 1

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 1

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 1 Phân tích cấu trúc cơ cấu cung cấp cho người học những kiến thức như: Nội dung và mục đích phân tích cấu trúc cơ cấu; Các khái niệm và định nghĩa cơ bản; Bậc tự do của cơ cấu; Nguyên lý hình thành và phân tích cấu trúc cơ cấu;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   28 p dnulib 28/10/2021 8 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 4

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 4

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 4 Động lực học cơ cấu và máy cung cấp cho người học những kiến thức như: Mục đích, nội dung và mô hình nghiên cứu; Phương trình chuyển động của máy dưới dạng năng lượng (động năng); Các đại lượng thay thế và khâu thay thế; Phương trình chuyển động thực của cơ cấu và máy; Quy luật chuyển động thực của...

   37 p dnulib 28/10/2021 8 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 3

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 3

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 3 Phân tích lực cơ cấu cung cấp cho người học những kiến thức như: Mục đích, nội dung và phương pháp phân tích lực cơ cấu; Các loại lực tác dụng lên cơ cấu; Cách xác định lực quán tính; Điều kiện tĩnh định của chuỗi động; Phân tích lực cơ cấu; Tính lực cân bằng;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   24 p dnulib 28/10/2021 8 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 2

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 2

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 2 Phân tích động học cơ cấu cung cấp cho người học những kiến thức như: Mục đích, nội dung và phương pháp phân tích động học cơ cấu; Bài toán vị trí và quỹ đạo; Các phương pháp cơ bản xác định vận tốc và gia tốc; Phân tích động học bằng phương pháp đồ giải;....Mời các bạn cùng tham khảo!

   39 p dnulib 28/10/2021 8 0

 • Quan điểm Hồ Chí Minh về phương pháp giáo dục

  Quan điểm Hồ Chí Minh về phương pháp giáo dục

  Bài viết trình bày phương pháp giáo dục lấy người học làm trung tâm trong suốt quá trình dạy học; Phương pháp giáo dục đại học lấy tự học, tự giáo dục làm cốt; Phương pháp giáo dục nêu gương, kiểu mẫu về mọi mặt; Phương pháp giáo dục gắn lý luận với thực tiễn cuộc sống, học tập đi đôi với lao động sản xuất

   5 p dnulib 25/05/2021 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số