• Phát triển Khoa học Quản lí giáo dục

  Phát triển Khoa học Quản lí giáo dục

  Bài viết trình bày khái quát về sự hình thành và phát triển bộ môn Khoa học Quản lí giáo dục trên thế giới và Việt Nam như: Một số vấn đề chung về Khoa học Quản lí giáo dục, lịch sử hình thành và phát triển bộ môn Khoa học Quản lí giáo dục, những kết quả nghiên cứu về Khoa học Quản lí giáo dục. Trên cơ sở nhu cầu thực tiễn đổi mới...

   6 p dnulib 28/08/2021 21 0

 • Một số giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy các môn Lí luận chính trị ở trường đại học hiện nay

  Một số giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy các môn Lí luận chính trị ở trường đại học hiện nay

  Bài viết tập trung làm rõ một số khái niệm và phân tích, đánh giá thực trạng trong công tác dạy, học các môn Lí luận chính trị và đề xuất một số giải pháp cơ bản để nâng cao chất lượng giảng dạy các môn Lí luận chính trị ở trường đại học của nước ta hiện nay.

   6 p dnulib 28/08/2021 21 0

 • Cải tiến mô hình gióng hàng trong dịch máy thống kê cặp ngôn ngữ Việt-Anh với kỹ thuật chia nhỏ từ

  Cải tiến mô hình gióng hàng trong dịch máy thống kê cặp ngôn ngữ Việt-Anh với kỹ thuật chia nhỏ từ

  Bài viết trình bày việc đề xuất việc áp dụng kỹ thuật chia nhỏ từ đối với các câu tiếng Anh trước khi đưa vào gióng hàng trong hệ thống dịch máy Việt-Anh; Đề xuất thuật toán tạo bảng gióng hàng từ A* từ bảng A trước khi xây dựng mô hình dịch, giúp giữ nguyên chất lượng mô hình ngôn ngữ trong hệ thống dịch máy.

   8 p dnulib 27/12/2021 21 0

 • Ảnh hưởng của vốn chủ sở hữu đến lợi nhuận và thu nhập ngoài lãi của các ngân hàng thương mại Việt Nam

  Ảnh hưởng của vốn chủ sở hữu đến lợi nhuận và thu nhập ngoài lãi của các ngân hàng thương mại Việt Nam

  Bài viết sử dụng dữ liệu từ báo cáo tài chính đã kiểm toán của 33 ngân hàng thương mại Việt Nam và Tổng cục Thống kê Việt Nam giai đoạn 2008- 2020 nhằm nghiên cứu tác động của vốn chủ sở hữu đến lợi nhuận và thu nhập ngoài lãi của ngân hàng với các chỉ tiêu: Lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản bình quân, lợi nhuận sau thuế trên vốn...

   12 p dnulib 21/01/2022 21 0

 • Tính độc lập của ngân hàng trung ương trong mối tương quan với lạm phát ở Việt Nam

  Tính độc lập của ngân hàng trung ương trong mối tương quan với lạm phát ở Việt Nam

  Bài viết không xem xét toàn bộ những nội dung trong tính độc lập của NHTƯ mà chỉ tiếp cận mức độ này ở mức sơ lược và cơ bản nhất với mục đích phát hiện ra những vấn đề trong tính độc lập của NHNN Việt Nam, từ đó đưa ra những dẫn chứng số liệu thực tiễn để chứng minh được vai trò của nó với sự ổn định giá cả của Việt Nam.

   15 p dnulib 21/01/2022 21 0

 • Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro hoạt động tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam

  Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro hoạt động tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam

  Bài viết nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro hoạt động tại các ngân hàng thương mại Việt Nam dựa trên quy định về giá trị tài sản có rủi ro quy đổi cho rủi ro hoạt động theo Thông tư 41/2016/TT-NHNN.

   12 p dnulib 21/01/2022 21 0

 • Giáo dục công dân toàn cầu trong môn Đạo đức cấp Tiểu học (Chương trình Giáo dục phổ thông 2018)

  Giáo dục công dân toàn cầu trong môn Đạo đức cấp Tiểu học (Chương trình Giáo dục phổ thông 2018)

  Bài viết trình bày về mục tiêu giáo dục công dân toàn cầu Việt Nam, xác định những địa chỉ có khả năng giáo dục công dân toàn cầu trong môn Đạo đức cấp Tiểu học, trên cơ sở đó đề xuất định hướng về phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và đánh giá kết quả giáo dục công dân toàn cầu.

   5 p dnulib 21/01/2022 21 0

 • Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 10 - Phạm Hồng Thanh

  Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 10 - Phạm Hồng Thanh

  Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 10 Các thiết bị đóng cắt và bảo vệ mạch điện, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm, cấu tạo và phân loại rơle. Mời các bạn cùng tham khảo!

   45 p dnulib 21/01/2022 21 0

 • Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 4 - Phạm Hồng Thanh

  Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 4 - Phạm Hồng Thanh

  Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 4 Mạch điện ba pha, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm chung; Hệ thống ba pha Y – Y cân bằng; Hệ thống ba pha Y – Δ hoặc Δ - Δ cân bằng; Hệ thống ba pha Y – Y không cân bằng; Hệ thống ba pha Y – Δ hoặc Δ - Δ không cân bằng; Hệ thống ba pha nhiều tải song song.

   37 p dnulib 21/01/2022 21 0

 • Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 5 - Phạm Hồng Thanh

  Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 5 - Phạm Hồng Thanh

  Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 5 Khái niệm chung về máy điện, cung cấp cho người học những kiến thức như: Định nghĩa và phân loại; Các định luật cơ bản trong máy điện; Tính toán mạch từ; Các vật liệu chế tạo máy điện; Tổn hao, phát nóng và làm mát máy điện; Các bước khảo sát máy điện.

   19 p dnulib 21/01/2022 21 0

 • Ebook Tự thiết kế mạch điện tử với Workbench fof Dos & Windows

  Ebook Tự thiết kế mạch điện tử với Workbench fof Dos & Windows

  Ebook “Tự thiết kế mạch điện tử với WorkBench “ bao gồm những bài tập thiết kế mạch và các ví dụ minh họa được thiết kế sử dụng trên môi trường Windows và những tham số cài đặt chương trình có khác đi đôi chút. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   171 p dnulib 21/01/2022 21 0

 • Quan sát các biểu hiện hành vi hung tính của trẻ mẫu giáo với bạn - một nghiên cứu trường hợp

  Quan sát các biểu hiện hành vi hung tính của trẻ mẫu giáo với bạn - một nghiên cứu trường hợp

  Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu trường hợp bằng phương pháp quan sát về mức độ biểu hiện hành vi hung tính của hai trẻ mẫu giáo (3 – 6 tuổi) trong quá trình tương tác với bạn ở trường mầm non. Thông qua quan sát trong vòng 4 tuần, kết quả cho thấy: Cả hai trẻ đều có biểu hiện hành vi hung tính ở mức độ rất cao với các hình thức hành vi...

   11 p dnulib 26/02/2022 21 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số