• Tìm hiểu tình cảm gia đình của trẻ 5-6 tuổi qua tranh vẽ

  Tìm hiểu tình cảm gia đình của trẻ 5-6 tuổi qua tranh vẽ

  Bài viết trình bày đặc điểm ngôn ngữ tạo hình trong tranh vẽ của trẻ 5-6 tuổi, các tiêu chí đánh giá tình cảm gia đình qua tranh vẽ. Trên cơ sở đó, bài viết đưa ra các kết quả khảo sát tranh vẽ của trẻ 5-6 tuổi về đề tài gia đình để hiểu rõ hơn về tình cảm đối với gia đình của trẻ, đồng thời trình bày kết quả nghiên cứu về biểu...

   9 p dnulib 25/08/2017 434 1

 • Biện pháp hình thành năng lực thực nghiệm cho sinh viên sư phạm Vật lí

  Biện pháp hình thành năng lực thực nghiệm cho sinh viên sư phạm Vật lí

  Bài báo này chỉ ra rằng việc quan tâm đúng mức vai trò, vị trí các học phần Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên, Thực hành Vật lí đại cương và Phương pháp dạy học Vật lí 2 trong chương trình đào tạo là một trong những biện pháp quan trọng góp phần thiết thực trong việc nâng cao năng lực giảng dạy thực nghiệm cho sinh viên.

   9 p dnulib 25/08/2017 434 2

 • Quản lý thư viện đại học Việt Nam: Mô hình tiếp cận từ lý thuyết thể chế

  Quản lý thư viện đại học Việt Nam: Mô hình tiếp cận từ lý thuyết thể chế

  Bài viết phát triển một mô hình lý thuyết dựa trên các khái niệm về đẳng cấu thể chế và các phản ứng chiến lược giúp giải thích những thay đổi của thư viện trong môi trường hoạt động vĩ mô, dưới sự tác động của những yếu tố chính trị, kinh tế, văn hoá và xã hội, và các áp lực đẳng cấu cưỡng chế, mô phỏng và quy chuẩn. Phân tích...

   10 p dnulib 20/09/2016 431 1

 • Quản lí sự phối hợp giữa giáo viên và cha mẹ học sinh trong hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học ở Thành phố Hồ Chí Minh

  Quản lí sự phối hợp giữa giáo viên và cha mẹ học sinh trong hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học ở Thành phố Hồ Chí Minh

  Bài viết giới thiệu cơ sở lí luận về quản lí sự phối hợp giữa giáo viên và cha mẹ học sinh trong công tác giáo dục kĩ năng sống cho học sinh và những kết quả nghiên cứu thực tiễn về vấn đề này tại một số trường tiểu học ở Thành phố Hồ Chí Minh. Những kết quả này cần thiết cho các nhà quản lí, đặc biệt là hiệu trưởng trường...

   11 p dnulib 10/01/2018 429 2

 • Đánh giá kết quả học tập của học sinh khiếm thính tại một số trường tiểu học hòa nhập Thành phố Hồ Chí Minh

  Đánh giá kết quả học tập của học sinh khiếm thính tại một số trường tiểu học hòa nhập Thành phố Hồ Chí Minh

  Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu thực trạng về nhận thức của giáo viên, cán bộ quản lý, phụ huynh về giáo dục hòa nhập, về trẻ khiếm thính và đặc biệt là mục đích đánh giá kết quả học tập hai môn Tiếng Việt và Toán của học sinh khiếm thính tại một số trường tiểu học hòa nhập tại TP. Hồ Chí Minh.

   11 p dnulib 10/01/2018 426 1

 • Thực trạng văn hóa đọc của sinh viên chuyên ngành thư viện thông tin, trường Đại học Văn hóa Hà Nội

  Thực trạng văn hóa đọc của sinh viên chuyên ngành thư viện thông tin, trường Đại học Văn hóa Hà Nội

  Cơ hội bởi mỗi người đều được tiếp cận với một khối lượng tri thức khổng lồ qua các phương tiện truyền thông khác nhau nhưng nó lại tiềm ẩn một nguy cơ làm mai một thói quen đọc. Vậy văn hóa đọc là gì? Thực trạng sinh viên thư viện đọc sách ra sao? sẽ được tác giả phản ánh trong bài viết "Thực trạng văn hóa đọc của sinh viên chuyên...

   8 p dnulib 26/10/2017 424 1

 • Ứng phó với cảm xúc tiêu cực của học sinh trung học cơ sở

  Ứng phó với cảm xúc tiêu cực của học sinh trung học cơ sở

  Mục đích của nghiên cứu này nhằm phát hiện những cách ứng phó với cảm xúc tiêu cực đang có ở học sinh học sinh trung học cơ sở, hiệu quả của những cách ứng phó đó ra sao và đề xuất những cách thức ứng phó phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của các em.

   10 p dnulib 18/07/2017 423 1

 • Thực trạng giáo dục giới tính ở trường tiểu học tại thành phố Hồ Chí Minh

  Thực trạng giáo dục giới tính ở trường tiểu học tại thành phố Hồ Chí Minh

  nghiên cứu “Thực trạng giáo dục giới tính ở một số trường tiểu học tại TP. Hồ Chí Minh” nhằm tìm hiểu những khó khăn và mong muốn của GV khi triển khai các nội dung giáo dục giới tính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   8 p dnulib 25/08/2017 422 3

 • Tiêu đề văn bản sách giáo khoa Tiếng Việt tiểu học và việc sử dụng tiêu đề trong dạy học đọc hiểu có hướng dẫn cho học sinh tiểu học

  Tiêu đề văn bản sách giáo khoa Tiếng Việt tiểu học và việc sử dụng tiêu đề trong dạy học đọc hiểu có hướng dẫn cho học sinh tiểu học

  Bài viết trình bày một số đặc điểm của tiêu đề (TĐ) các văn bản trong sách giáo khoa Tiếng Việt ở tiểu học (TH) nhằm tìm hiểu những ảnh hưởng của TĐ đối với khả năng đọc hiểu văn bản của HS. Từ đó, đề xuất một số cách thức sử dụng TĐ văn bản trong dạy học đọc hiểu cho học sinh (HS) TH theo mô hình dạy đọc có hướng dẫn.

   10 p dnulib 10/01/2018 422 1

 • Ngữ liệu dạy học trong sách giáo khoa môn Tự nhiên và Xã hội và tài liệu Macmillan Natural and Social Science 1, 2, 3

  Ngữ liệu dạy học trong sách giáo khoa môn Tự nhiên và Xã hội và tài liệu Macmillan Natural and Social Science 1, 2, 3

  Bài báo tìm hiểu ngữ liệu trong sách giáo khoa Tự nhiên và Xã hội (TN&XH) 1, 2, 3 và tài liệu Macmillan Natural and Social Science book 1, 2, 3 để thấy được sự khác biệt giữa hai tài liệu này về mặt ngữ liệu, ý nghĩa và vai trò của ngữ liệu trong việc dạy học Tự nhiên & Xã hội; qua đó, nêu lên một số lưu ý trong việc xây dựng, biên soạn và sử dụng...

   10 p dnulib 10/01/2018 413 1

 • Trí tuệ cảm xúc và các mối quan hệ

  Trí tuệ cảm xúc và các mối quan hệ

  Trong phạm vi bài báo này, tác giả không bàn tới những vấn đề lý luận, cũng như các cách tiếp cận khác nhau về bản chất và cách đo lường trí tuệ cảm xúc. Tác giả chỉ muốn giới thiệu quan điểm và thang đo trí tuệ cảm xúc của một tác giả, đó là Reuven Bar-On. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   9 p dnulib 18/07/2017 405 1

 • Quy trình mô hình hóa trong dạy học Toán ở trường phổ thông

  Quy trình mô hình hóa trong dạy học Toán ở trường phổ thông

  Bài báo trình bày quy trình vận dụng phương pháp mô hình hóa trong dạy học Toán ở trường phổ thông. Thông qua hoạt động mô hình hóa, học sinh hiểu sâu hơn về những vấn đề liên quan giữa Toán học và thực tiễn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   10 p dnulib 25/08/2017 402 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số