• Các giải pháp thúc đẩy công tác chuẩn bị cho trẻ em Khmer vào lớp 1 tại tỉnh Sóc Trăng

  Các giải pháp thúc đẩy công tác chuẩn bị cho trẻ em Khmer vào lớp 1 tại tỉnh Sóc Trăng

  Bài báo tìm hiểu thực trạng việc chuẩn bị cho trẻ em Khmer vào lớp 1 tại tỉnh Sóc Trăng. Trên cơ sở tìm hiểu thực trạng, nhóm nghiên cứu đã đưa ra các giải pháp để giúp địa phương thực hiện tốt việc chuẩn bị cho trẻ em Khmer vào lớp 1 nhằm thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi cho học sinh dân tộc Khmer tại...

   11 p dnulib 10/01/2018 367 1

 • Thực trạng đào tạo kiến thức thông tin tại một số thư viện đại học ở Việt Nam

  Thực trạng đào tạo kiến thức thông tin tại một số thư viện đại học ở Việt Nam

  Bài viết này giới thiệu kết quả nghiên cứu về việc đào tạo kiến thức thông tin tại 6 thư viện trường đại học Việt Nam. Nêu rõ mục tiêu, phạm vi, phương pháp và kết quả cụ thể của nghiên cứu. Đưa ra một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng đào tạo kiến thức thông tin trong trường đại học.

   12 p dnulib 26/10/2017 365 1

 • Sử dụng bài tập tích hợp trong dạy học Hóa học nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh lớp 10 trung học phổ thông

  Sử dụng bài tập tích hợp trong dạy học Hóa học nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh lớp 10 trung học phổ thông

  Góp phần thực hiện đổi mới mục tiêu giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo sau 2015 là chuyển từ chú trọng truyền thụ kiến thức sang phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh, bài báo này giới thiệu về bài tập tích hợp, cách xây dựng và sử dụng bài tập này trong dạy học môn Hóa học nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho...

   8 p dnulib 25/08/2017 364 2

 • Trình độ kiến thức thông tin của sinh viên đại học ở Việt Nam

  Trình độ kiến thức thông tin của sinh viên đại học ở Việt Nam

  Bài viết trình bày kết quả khảo sát trình độ kiến thức thông tin của sinh viên tại sáu trường đại học ở Việt Nam. Đưa ra một số nhận xét và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng công tác phát triển kiến thức thông tin cho sinh viên.

   9 p dnulib 26/10/2017 364 1

 • SKKN: Một số biện pháp giúp trẻ 5 - 6 tuổi học tốt môn làm quen chữ cái tại lớp Lá 2 Trường Mầm non Hoa Phượng

  SKKN: Một số biện pháp giúp trẻ 5 - 6 tuổi học tốt môn làm quen chữ cái tại lớp Lá 2 Trường Mầm non Hoa Phượng

  Đề tài "Một số biện pháp giúp trẻ 5 - 6 tuổi học tốt môn làm quen chữ cái tại lớp Lá 2 Trường Mầm non Hoa Phượng" với mục tiêu nhằm sử dụng một số biện pháp sư phạm giúp trẻ nhận biết 29 chữ cái, luyện cách phát âm chuẩn và hứng thú tham gia vào hoạt động. Tìm thấy các kiểu bài làm quen với chữ cái ở chương trình mới để thấy được...

   14 p dnulib 23/07/2018 364 1

 • Phân tích ổn định của tấm FGM sử dụng lý thuyết biến dạng cắt bậc cao

  Phân tích ổn định của tấm FGM sử dụng lý thuyết biến dạng cắt bậc cao

  Trong bài báo này, phương pháp phần tử hữu hạn được tích hợp với lý thuyến biến dạng cắt bậc cao loại C0 để phân tích ổn định cơ và nhiệt của tấm vật liệu biến đổi chức năng (tấm FGM). Trong tấm FGM, thuộc tính vật liệu được giả định phân bố khác nhau dọc theo chiều dày bởi một luật phân phối đơn giản các thành phần thể tích.

   10 p dnulib 30/04/2018 363 1

 • Nghiên cứu chất lượng cuộc sống của trẻ em từ 6 - 11 tuổi qua tiếp cận tâm lý học

  Nghiên cứu chất lượng cuộc sống của trẻ em từ 6 - 11 tuổi qua tiếp cận tâm lý học

  Nghiên cứu này nhằm bước đầu bàn luận về những vấn đề về mặt lý thuyết (khái niệm, nội hàm khái niệm…) cũng như phương pháp nghiên cứu đối với chủ đề chất lượng cuộc sống của trẻ em dưới góc nhìn của ngành Tâm lý học. Mời bạn đọc cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   9 p dnulib 18/07/2017 362 1

 • Ứng dụng các lí thuyết tâm lí học trong dạy học mầm non

  Ứng dụng các lí thuyết tâm lí học trong dạy học mầm non

  Bài viết trình bày tóm tắt các lí thuyết tâm lí học tiêu biểu được xem là nền tảng của dạy học mầm non và việc ứng dụng các lí thuyết này trong dạy học mầm non; qua đó, giáo viên có thể lựa chọn nội dung và phương pháp dạy học phù hợp với trình độ phát triển của trẻ.

   9 p dnulib 25/08/2017 362 1

 • Đào tạo về Giới ở một số trường đại học Việt Nam - Bùi Thị Hồng Thái

  Đào tạo về Giới ở một số trường đại học Việt Nam - Bùi Thị Hồng Thái

  Cùng nắm bắt kiến thức của tài liệu "Đào tạo về Giới ở một số trường đại học Việt Nam" thông qua việc tìm hiểu những nội dung cơ bản sau đây: thái độ đối với môn học về Giới của sinh viên, về nội dung giảng dạy và phương pháp giảng dạy môn Giới,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p dnulib 18/07/2017 361 1

 • Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch văn hóa tại tỉnh Sóc Trăng

  Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch văn hóa tại tỉnh Sóc Trăng

  Bài viết nghiên cứu đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến việc phát triển du lịch văn hóa tại tỉnh Sóc Trăng và từ đó đưa ra các giải pháp nhằm khai thác một cách tốt nhất tiềm năng du lịch của địa phương.

   13 p dnulib 23/08/2018 361 1

 • Thư viện trường Đại học Vinh thời kỳ đổi mới, hội nhập

  Thư viện trường Đại học Vinh thời kỳ đổi mới, hội nhập

  Bài viết "Thư viện trường Đại học Vinh thời kỳ đổi mới, hội nhập" nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đổi mới, nâng cao chất lượng của thư viện và hoạt động thông tin – thư viện trường đại học. Khẳng định sự cần thiết của việc xây dựng hệ thống thư viện điện tử kết nối giữa các trường đại học, cao đẳng khu vực Bắc Trung...

   6 p dnulib 26/10/2017 360 1

 • Tổng hợp và khảo sát hoạt tính xúc tác hydroxide kép hệ Mg-Fe trên phản ứng benzoylation Friedel-Crafts

  Tổng hợp và khảo sát hoạt tính xúc tác hydroxide kép hệ Mg-Fe trên phản ứng benzoylation Friedel-Crafts

  Hydroxide kép hệ Mg-Fe được tổng hợp bằng phương pháp đồng kết tủa với tỷ lệ Mg/Fe lần lượt là 2/1, 3/1 và 4/1, các mẫu hydroxide kép sau khi tổng hợp được nung ở 450 oC để tạo thành hỗn hợp oxide. Cấu trúc và tính chất của các hydroxide kép trước và sau khi nung được xác định thông qua các phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD), SEM, BET, TGA, ICP. Mời...

   9 p dnulib 29/11/2017 360 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số