• Bài giảng Các giai đoạn phát triển tâm lý - ThS. Lê Thị Mai Liên

  Bài giảng Các giai đoạn phát triển tâm lý - ThS. Lê Thị Mai Liên

  Bài giảng Các giai đoạn phát triển tâm lý do ThS. Lê Thị Mai Liên biên soạn trình bày về quá trình phát triển của thai nhi, sự phát triển não bộ của thai nhi, các yếu tố tác động đến sự phát triển của thai nhi,... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

   46 p dnulib 25/09/2022 10 0

 • Bài giảng Trắc địa cơ sở - Chương 3: Lý thuyết sai số

  Bài giảng Trắc địa cơ sở - Chương 3: Lý thuyết sai số

  Bài giảng Trắc địa cơ sở - Chương 3: Lý thuyết sai số. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm và nguyên nhân của sai số; phân loại sai số; tiêu chuẩn đánh giá độ chính xác của sai số;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   7 p dnulib 25/09/2022 9 0

 • Bài giảng Thống kê trong kinh tế và kinh doanh: Chương 2 - Trường ĐH Kinh tế Quốc Dân

  Bài giảng Thống kê trong kinh tế và kinh doanh: Chương 2 - Trường ĐH Kinh tế Quốc Dân

  Bài giảng Thống kê trong kinh tế và kinh doanh: Chương 2 Thu thập dữ liệu thống kê cung cấp cho người học những kiến thức như: Điều tra thống kê; Báo cáo thống kê định kỳ; Khai thác dữ liệu hồ sơ hành chính. Mời các bạn cùng tham khảo!

   7 p dnulib 28/05/2022 9 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 4 - Lê Xuân Lý

  Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 4 - Lê Xuân Lý

  Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 4 Thống kê - Ước lượng tham số cung cấp cho người học những kiến thức như: Một số lý do không thể khảo sát toàn bộ tổng thể; Biểu diễn dữ liệu; Mẫu ngẫu nhiên; Các đặc trưng mẫu; Tính tham số đặc trưng mẫu-máy CASIO FX570 ES; Xác định ước lượng điểm; Ước lượng khoảng cho kỳ vọng;...Mời các bạn...

   17 p dnulib 23/10/2022 7 0

 • Bài giảng Công nghệ thông tin: Internet, Network, Web (Tiết 2)

  Bài giảng Công nghệ thông tin: Internet, Network, Web (Tiết 2)

  "Bài giảng Công nghệ thông tin: Internet, Network, Web (Tiết 2)" là tài liệu hữu ích dành cho quý thầy cô giáo và các em học sinh, trình bày về: Tìm hiểu dịch vụ Email; Giới thiệu dịch vụ tìm kiếm; Điện toán đám mây; Lưu trữ trực tuyến,... Hi vọng với bài giảng này, thầy cô và các em sinh viên sẽ học tập và giảng dạy đạt hiệu quả tốt nhất nhé.

   46 p dnulib 23/10/2022 6 0

 • Bài giảng Công nghệ thông tin: Internet, Network, Web (Tiết 1)

  Bài giảng Công nghệ thông tin: Internet, Network, Web (Tiết 1)

  Mời thầy cô và các em cùng tham khảo "Bài giảng Công nghệ thông tin: Internet, Network, Web" để hệ thống kiến thức về: Lịch sử hình thành Internet; Các dịch vụ trên Internet; Tìm hiểu về mạng máy tính; Cách sử dụng trình duyệt web;... Hi vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp thầy cô và các em sinh viên học tập và giảng dạy đạt hiệu quả tốt nhất nhé.

   44 p dnulib 23/10/2022 6 0

 • Bài giảng Công nghệ thông tin: Hệ điều hành

  Bài giảng Công nghệ thông tin: Hệ điều hành

  "Bài giảng Công nghệ thông tin: Hệ điều hành" có nội dung trình bày về: giới thiệu tổng quan các hệ điều hành; Hướng dẫn cài đặt phần mềm giả lập; Hướng dẫn cài đặt hệ điều hành Windows 10;... Mời thầy cô và các em cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây.

   28 p dnulib 23/10/2022 6 0

 • Bài giảng Công nghệ thông tin: Tổng quan về máy tính

  Bài giảng Công nghệ thông tin: Tổng quan về máy tính

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Công nghệ thông tin: Tổng quan về máy tính" có nội dung trình bày về: Tổng quan máy tính; Lịch sử hình thành của máy tính; Phân loại máy tính; Thành phần phần cứng máy tính;... Hi vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp thầy cô và các em sinh viên học tập và giảng dạy đạt hiệu quả tốt nhất nhé.

   44 p dnulib 23/10/2022 6 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 2 - Lê Xuân Lý

  Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 2 - Lê Xuân Lý

  Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 2 Biến ngẫu nhiên và luật phân phối xác suất cung cấp cho người học những kiến thức như: Biến ngẫu nhiên; Phân loại biến ngẫu nhiên; Hàm phân phối xác suất; Bảng phân phối xác suất; Các tham số đặc trưng; Hàm mật độ xác suất; Một số phân phối xác suất thông dụng; Phân phối nhị thức (Binomial...

   33 p dnulib 23/10/2022 5 0

 • Bài giảng Công nghệ thông tin: Công nghệ thông tin và tương lai

  Bài giảng Công nghệ thông tin: Công nghệ thông tin và tương lai

  "Bài giảng Công nghệ thông tin: Công nghệ thông tin và tương lai" có nội dung trình bày về những điểm đột phá trong ứng dụng công nghệ thông tin, vạch ra những cơ hội nghề nghiệp trong tương lai đối với những người đang theo học chuyên ngành Công nghệ thông tin hiện nay. Mời thầy cô và các em cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây.

   46 p dnulib 23/10/2022 5 0

 • Bài giảng Công nghệ thông tin: Ngôn ngữ lập trình

  Bài giảng Công nghệ thông tin: Ngôn ngữ lập trình

  "Bài giảng Công nghệ thông tin: Ngôn ngữ lập trình" được biên soạn nhằm giúp các em sinh viên nắm được các nội dung về: Ngôn ngữ lập trình; Đơn vị đo thông tin; Tìm hiểu các ngôn ngữ lập trình; Hướng dẫn cài đặt IDE học lập trình,... Mời thầy cô và các em cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây.

   38 p dnulib 23/10/2022 5 0

 • Bài giảng Công nghệ thông tin: Tổng quan về Công nghệ thông tin

  Bài giảng Công nghệ thông tin: Tổng quan về Công nghệ thông tin

  "Bài giảng Công nghệ thông tin: Tổng quan về Công nghệ thông tin" có mục tiêu giúp học viên nắm được các khái niệm cơ bản như: Công nghệ thông tin (CNTT), Hệ thống thông tin (HTTT); Trình bày được các thành phần cơ bản của HTTT gồm: con người, phần mềm, phần cứng,...; Giới thiệu sơ lược về Internet và các loại kết nối.Mời thầy cô và các em cùng...

   25 p dnulib 23/10/2022 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số