• Bài giảng Học phần Nghiệp vụ thư ký văn phòng: Chương 6 - Tổ chức các hoạt động trong lễ tân ngoại giao

  Bài giảng Học phần Nghiệp vụ thư ký văn phòng: Chương 6 - Tổ chức các hoạt động trong lễ tân ngoại giao

  Mời các bạn tham khảo bài giảng Học phần Nghiệp vụ thư ký văn phòng: Chương 6 - Tổ chức các hoạt động trong lễ tân ngoại giao để trang bị cho các bạn những kiến thức về tổ chức tiệc, tặng phẩm, tặng hoa. Mời các bạn tham khảo.

   37 p dnulib 06/01/2017 494 1

 • Bài giảng Địa lý cảnh quan: Chương 3 - PGS.TS. Hà Quang Hải

  Bài giảng Địa lý cảnh quan: Chương 3 - PGS.TS. Hà Quang Hải

  Bài giảng Địa lý cảnh quan - Chương 3: Các quy luật địa lý chung của Trái đất, trình bày các nội dung: tính hoàn chỉnh của vỏ cảnh quan, sự thống nhất của hệ thống vật liệu, ý nghĩa thực tiễn, quy luật tuần hoàn vật chất và năng lượng,... Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên và giảng viên ngành Địa lý.

   61 p dnulib 24/08/2015 493 3

 • Bài giảng môn Điện tử số - Nguyễn Trung Hiếu

  Bài giảng môn Điện tử số - Nguyễn Trung Hiếu

  Bài giảng môn Điện tử số gồm 7 chương. Nội dung bài giảng trình bày các vấn đề về hệ đếm, đại số Boole và các phương pháp biểu diễn hàm, cổng Logic, mạch Logic tổ hợp, mạch Logic tuần tự, mạch phát xung và tạo dạng xung, bộ nhớ bán dẫn.

   234 p dnulib 18/12/2014 492 1

 • Đề cương bài giảng Toán cơ sở - Nguyễn Thị Tuyết Mai

  Đề cương bài giảng Toán cơ sở - Nguyễn Thị Tuyết Mai

  Đề cương bài giảng tập hợp kiến thức trong các lĩnh vực khác nhau của toán học như số học, đại số, hình học và được tham khảo từ nhiều tài liệu. Nội dung đề cương bài giảng Toán cơ sở trình bày những kiến thức cơ bản về tập hợp, quan hệ, ánh xạ, cấu trúc đại số, đại số tuyến tính, tập hợp số tự nhiên, hình học giải tích và...

   96 p dnulib 26/10/2015 492 6

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 6 - Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 6 - Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân

  Mời các bạn tham khảo bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 6 - Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân sau đây để nắm bắt những kiến thức về xây dựng Nhà nước thể hiện quyền làm chủ của nhân dân; quan điểm Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân với tính nhân dân và tính dân tộc của...

   11 p dnulib 26/10/2015 491 1

 • Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam - Bài 2

  Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam - Bài 2

  Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam giúp bạn hiểu được lịch sử của Đảng thời kỳ 1930-1945; hiểu được ý nghĩa vĩ đại cuộc cách mạng Tháng tám năm 1945.

   43 p dnulib 06/12/2013 491 1

 • Bài giảng Sinh học phân tử - GV.TS Võ Minh Trí

  Bài giảng Sinh học phân tử - GV.TS Võ Minh Trí

  Mời các bạn nắm bắt những kiến thức về cấu trúc và sự nhân bản của vật liệu di truyền, biểu hiện Gene, điều hòa biểu hiện Gene, dụng cụ và thiết bị dùng trong sinh học phân tử, Enzym dùng trong sinh học phân tử, một số phương pháp trong sinh học phân tử thông qua "Bài giảng Sinh học phân tử".

   190 p dnulib 08/02/2015 490 2

 • Bài giảng Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - Bài 3: Lựa chọn đề tài nghiên cứu (Phần 1: Đề tài nghiên cứu khoa học)

  Bài giảng Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - Bài 3: Lựa chọn đề tài nghiên cứu (Phần 1: Đề tài nghiên cứu khoa học)

  Bài giảng "Phương pháp nghiên cứu khoa học - Bài 3: Lựa chọn đề tài nghiên cứu (Phần 1: Đề tài nghiên cứu khoa học)" cung cấp cho người học các kiến thức về quy trình chọn và các bước tiến hành chọn lọc một đề tài khoa học. Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p dnulib 24/05/2017 488 3

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Chương 6 - Hoàng Thị Diễm Hương

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Chương 6 - Hoàng Thị Diễm Hương

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Chương 6 của Hoàng Thị Diễm Hương sau đây sẽ trang bị cho các bạn những kiến thức về các tham số đặc trưng của tổng thể; các tham số đặc trưng của mẫu; tính chất của các tham số; cách lập bảng phân phối xác suất của trung bình mẫu ngẫu nhiên, phương sai mẫu điều chỉnh.

   22 p dnulib 26/10/2015 487 1

 • Bài giảng Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ VN thời kỳ CNH, HĐH

  Bài giảng Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ VN thời kỳ CNH, HĐH

  Bài giảng Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH, HĐH- Phạm Văn Khanh trình bày các nội dung chính sau: Phần 1 trình bày tổng quan về vấn đề giữ gìn và phát triển phẩm chất, đạo đức PNVN thời kỳ CNH, HĐH đất nước. Phần 2 đề cập đến những phẩm chất, đạo đức truyền thống tốt đẹp của PNVN. Phần 3 trình...

   29 p dnulib 11/04/2014 486 1

 • Bài giảng Kỹ thuật phòng thí nghiệm: Bài 1 - ThS. Phạm Hồng Hiếu

  Bài giảng Kỹ thuật phòng thí nghiệm: Bài 1 - ThS. Phạm Hồng Hiếu

  Bài giảng bài 1 "Thiết kế - tổ chức - trang bị và kỹ thuật an toàn phòng thí nghiệm" gồm có các nội dung sau đây: Thiết kế phòng thí nghiệm; trang bị của phòng thí nghiệm; kỹ thuật an toàn phòng thí nghiệm; phương pháp phòng cháy, chữa cháy trong phòng thí nghiệm. Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p dnulib 22/04/2017 486 2

 • Đề cương bài giảng học phần Cơ sở cảnh quan học: Phần I - ThS. Phạm Thị Hồng Nhung

  Đề cương bài giảng học phần Cơ sở cảnh quan học: Phần I - ThS. Phạm Thị Hồng Nhung

  Đề cương bài giảng học phần Cơ sở cảnh quan học: Phần I trình bày các nội dung chính: nhập môn khoa học cảnh quan, các quy luật cơ bản của sự phân hóa lãnh thổ, quy luật địa đới, quy luật phi địa đới. Đây là tài liệu học tập dành cho sinh viên ngành Địa lý.

   49 p dnulib 24/08/2015 484 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số