• Chương 6: ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

  Chương 6: ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

  Trước đây các văn kiện của Đảng dùng khái niệm chuyên chính vô sản , hệ thống chuyên chính vô sản Tháng 3 năm 1989 Hội nghị TW khóa 6 lần đầu tiên có khái niệm : Hệ thống chính trị , đây không chỉ là sự thay đổi thuật ngữ mà còn là bước đổi mới về tư duy chính trị có ý nghĩa lý luận thực tiễn sâu sắc.

   104 p dnulib 11/06/2013 644 4

 • Đo lường hiệu quả hoạt động chuỗi cung ứng

  Đo lường hiệu quả hoạt động chuỗi cung ứng

  Thị trường đang phát triển: cung và cầu thấp, dễ thay đổi. Đây là thị trường mới do kinh tế xã hội và công nghệ tiên tiến tạo ra. Chi phí bán hàng cao, tồn kho thấp Thị trường tăng trưởng: cầu cung, nên cung thường thay đổi. Phục vụ khách hàng cao thông qua tỉ lệ hoàn thành đơn hàng và giao hàng đúng hạn. Chi phí bán hàng thấp và tồn kho cao...

   15 p dnulib 11/06/2013 584 1

 • Xử lý số liệu và quy hoạch hoá thực nghiệm trong công nghệ hóa học - Chương 1: Một số thông số của đại lượng ngẫu nhiên

  Xử lý số liệu và quy hoạch hoá thực nghiệm trong công nghệ hóa học - Chương 1: Một số thông số của đại lượng ngẫu nhiên

  - Nghiên cứu chiến lược tối ưu để thực nghiệm. - Tìm một mô hình toán học để biểu diễn hàm mục tiêu. - Chọn được mô hình: Yếu tố nào giữ nguyên, yếu tố nào thay đổi, mục tiêu cần đạt tối ưu. - Phương pháp cổ điển: Phương pháp thực nghiệm một yếu tố. - Phương pháp qui hoạch tối ưu: Thay đổi đồng thời nhiều yếu tố. - Phương...

   19 p dnulib 19/06/2013 581 5

 • Tổng quan về quản trị chiến lược kinh doanh quốc tế

  Tổng quan về quản trị chiến lược kinh doanh quốc tế

  Chiến lược kinh doanh trên thị trường quốc tế Chiến lược cạnh tranh Chiến lược kinh doanh cấp công ty Các phương thức thâm nhập thị trường quốc tế

   36 p dnulib 06/12/2013 562 5

 • Báo cáo chuyên đề - Sinh vật ngoại lai xâm hại

  Báo cáo chuyên đề - Sinh vật ngoại lai xâm hại

  Hiện tượng sinh vật lạ xâm lấn do vô tình hay cố ý xâm nhập vào những khu vực vốn không phải là nơi cư trú gốc của chúng. Những sinh vật là này là mối đe dọa nghiêm trọng đối với các loài sinh vật bản địa, gây thiệt hai lớn đối với bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Trong nhiều nguyên nhân gây tổn...

   54 p dnulib 20/11/2012 537 1

 • Lý thuyết về thuế quan

  Lý thuyết về thuế quan

  I. Giới thiệu về thuế quan: 1) Khái niệm thuế quan (tariff) : Thuế quan là thuế đánh lên hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu khi qua biên giới thuế quan Phân biệt: Thuế xuất khẩu và nhập khẩu.- Lý thuyết về cơ cấu thuế quan (phân biệt Thuế quan danh nghĩa - Nominal Tariff, Thuế quan đánh trên nguyên liệu nhập - Tariff on imported inputs, Tỷ lệ bảo hộ...

   53 p dnulib 09/12/2012 536 1

 • Lý thuyết mở rộng trường và Galois

   Lý thuyết mở rộng trường và Galois

  Lý thuyết Galois là một trong những lý thuyết đẹp đẽ nhất của đại số , tập hợp nhiều kiến thức và phương pháp của các lĩnh vực toán học khác nhau , nhằm giải quyết các bài toán cổ điển và những vấn đề quan trọng khác của đại số hiện đại

   328 p dnulib 05/01/2013 535 4

 • Nhập môn ngành điện

  Nhập môn ngành điện

  Nhập môn kỹ thuật ngành điện. Năng lượng mới đại cương · Phân tích hoạt động kinh doanh · Phân tích và dự báo nhu cầu năng lượng. Nhập môn kỹ thuật ngành điện. Năng lượng mới đại cương · Phân tích hoạt động kinh doanh · Phân tích và dự báo nhu cầu năng lượng.

   30 p dnulib 12/06/2013 532 1

 • Tích phân kép

  Tích phân kép

  Tích phân là một khái niệm toán học,và cùng với nghịch đảo của nó vi phân (differentiation) đóng vai trò là 2 phép tính cơ bản và chủ chốt trong lĩnh vực giải tích (calculus). Có thể hiểu đơn giản tích phân như là diện tích hoặc diện tích tổng quát hóa. Giả sử cần tính diện tích một hình phẳng được bao bởi các đoạn thẳng, ta chỉ việc chia hình...

   43 p dnulib 19/06/2013 530 7

 • Kỹ thuật xúc tác - Chương 5: Sản xuất chất xúc tác

  Kỹ thuật xúc tác - Chương 5: Sản xuất chất xúc tác

  NR-2 - xúc tác reforming thu khí qua sự chuyển hóa metan với hơi nước. Thành phần: NiO 20%; Na2O 0.15%; SO3 0.5% trên chất mang. Bề mặt riêng 18 m2/g, dạng khối trụ 12.7 × 12mm Thời gian làm việc 4-5 năm. Tốc độ thể tích tối thiểu 200 l/h; nhiệt độ 838oC; áp suất 1 atm.

   44 p dnulib 17/06/2013 528 2

 • CHIẾN LƯỢC SẢN XUẤT QUỐC TẾ

   CHIẾN LƯỢC SẢN XUẤT QUỐC TẾ

  Điều gì gây ra biến động của hoạt động kinh tế trong ngắn hạn? Các chính sách công có thể làm gì để ngăn chặn các thời kỳ thu nhập giảm sút và thất nghiệp tăng cao? Khi suy giảm hoặc suy thoái xảy ra, các nhà hoạch định chính sách có thể làm gì để giảm bớt độ dài và mức độ trầm trọng của chúng?

   28 p dnulib 11/06/2013 513 1

 • Chương 5 : ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN

  Chương 5 :ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN

  - Thứ nhất, Nhà nước quản lý nền kinh tế chủ yếu bằng mệnh lệnh hành chính dựa trên hệ thống chỉ tiêu pháp lệnh chi tiết áp đặt từ trên xuống dưới. Các doanh nghiệp họat động trên cơ sở các quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các chỉ tiêu pháp lệnh đượcgiao Nhà nước giao chỉ tiêu kế họach, cấp phát vốn, vật tư cho...

   127 p dnulib 11/06/2013 511 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số