• TÌM KIẾM VÀ THAY THẾ

  TÌM KIẾM VÀ THAY THẾ

  Find what: nhập vào nội dung tìm Find Next: tìm kiếm Cancel: Thoát TÌM KIẾM VÀ THAY THẾ Thay thế  Chọn Tab Home  Find what: nhập vào nội dung tìm Replace with: nhập vào nội dung thay thế Replace: Thay thế Replace All Tìm tiếp theo TẠO KHUNG TRANG IN  Chọn Tab Page Layout

   22 p dnulib 06/12/2012 502 1

 • Phương pháp nghiên cứu khoa học

  Phương pháp nghiên cứu khoa học

  Tài liệu tham khảo hướng dẫn phương pháp nghiên cứu khoa học để đạt được hiệu quả và năng suất cao, đưa ra các phương pháp từ những bước căn bản nhất. Thông qua các phương pháp kiểm soát, nhà khoa học sử dụng cách quan sát các dấu hiệu biểu hiện mang tính vật chất và bất thường của tự nhiên nhằm thu thập dữ liệu, phân tích thông tin để...

   200 p dnulib 06/07/2012 491 7

 • CHÍNH SÁCH CÔNG TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

  CHÍNH SÁCH CÔNG TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

  Chính sách (công) tồn tại khách quan để duy trì sự phát triển không ngừng của nền kinh tế-xã hội một quốc gia Ở các nước tư bản: chính sách công thể hiện vai trò (mức độ) của nhà nước trong việc dùng các công cụ chính sách để can thiệp vào thị trường

   34 p dnulib 08/01/2013 491 2

 • Bài luận văn giải quyết vấn đề thực tiễn _ Thạc sĩ Nguyễn Đình Thọ

  Bài luận văn giải quyết vấn đề thực tiễn _ Thạc sĩ Nguyễn Đình Thọ

  Tổng quan (Mở đầu): Giới thiệu toàn bộ dự án – vấn đề cần giải quyết, qui trình thực hiện, ý nghĩa… Cơ sở lý thuyết (Chương 1): Nền tảng để phân tích/nghiên cứu và đề ra các giải pháp giải quyết vấn đề Thực trạng (Chương 2, vv): Phân tích chi tiết thực trạng về vấn đề Các giải pháp và quyết định (Chương 3, vv): Đề ra các...

   12 p dnulib 17/12/2013 488 1

 • ĐƯỜNG LỐI ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN ( 1930-1945 )

  ĐƯỜNG LỐI ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN ( 1930-1945 )

  NQTW tháng 7-1936 tại Thượng Hải Trung Quốc Khẳng định mục tiêu chiến lược của CMVN vẫn không thay đổi, song mục tiêu trước mắt là đấu tranh chống phản động thuộc địa , đòi dân sinh, dân chủ Quyết định thành lập Mặt trận thống nhất phản đế ĐD

   99 p dnulib 11/06/2013 483 1

 • Phương trình vi phân cấp 1

  Phương trình vi phân cấp 1

  Phương trình vi phân cấp 1 tổng quát có dạng F(x, y, y’) = 0 hay y’ = f(x,y) Ở đây: x là biến độc lập, y(x) là hàm chưa biết và y’(x) là đạo hàm của nó Nghiệm tổng quát của phương trình vi phân cấp 1 là hàm y=φ(x,c) Nghiệm bất kỳ nhận được từ nghiệm tổng quát khi cho hằng số c một giá trị cụ thể được gọi là nghiệm riêng. Nghiệm của...

   44 p dnulib 19/06/2013 479 12

 • Bài thuyết trình: Bảo Lãnh ngân hàng

  Bài thuyết trình: Bảo Lãnh ngân hàng

  Đây dường như là một cách tài trợ rất hữu hiệu cho các nhà XNK.Tuy nhiên ở đây mình mới chỉ đề cập đến chủ yếu là Bảo lãnh nội địa và một vài dạng bảo lãnh chủ yếu và thường dùng. Hy vọng các bạn tham khảo tài liệu và có thể đóng góp thêm quan điểm của bạn với tôi để chúng ta có kiến thức sâu sắc hơn.

   33 p dnulib 17/11/2013 476 1

 • Câu đố tiểu học

  Câu đố tiểu học

  Tài liệu dạy học bậc tiểu học gồm tuyển tập những câu đố dành cho học sinh tiểu học, giúp học sinh giải trí và nâng cao kỹ năng tư duy của mình. Bé trả lời được bao nhiêu câu hỏi nhỉ ? Các câu đố đều bằng thơ được lựa chọn trong 501 câu đố Việt Nam dành cho HS bậc tiểu học của nhà xuất bản giáo dục. Mời các bạn cùng tham khảo.

   51 p dnulib 06/07/2012 476 17

 • Tiểu luận: Văn hóa chính trị ở Việt Nam hiện nay

  Tiểu luận: Văn hóa chính trị ở Việt Nam hiện nay

  Văn hóa chính trị có vai trò rất to lớn đối với mỗi quốc gia, mỗi dân tộc trong việc tổ chức xã hội, định hướng điều chỉnh các hành vi và quan hệ xã hội. Đồng thời, thúc đẩy hoạt động của cá nhân, giai cấp trong chính trị, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động chính trị. Xu hướng toàn cầu hóa đã mở ra cơ hội phát...

   46 p dnulib 17/05/2012 475 1

 • Bài giảng: máy phát điện một chiều

  Bài giảng: máy phát điện một chiều

  Thanh dẫn phản ứng si chuyển cắt đường sức từ trường phản cảm sinh ra sức điện động...Kĩ thuật điện có thể bao gồm kĩ thuật điện tử. Nếu phân biệt rõ hơn, kĩ thuật điện giải quyết các vấn đề ở các hệ thống điện vĩ mô như truyền tải năng lượng và điều khiển motor, trong khi kĩ thuật điện tử nghiên cứu các hệ thống điện nhỏ...

   39 p dnulib 06/12/2013 471 2

 • Quản lý hoạt động giáo dục trong trường tiểu học

  Quản lý hoạt động giáo dục trong trường tiểu học

  Bài thuyết trình chuyên đề Quản lý hoạt động giáo dục trong trường tiểu học trình bày 2 nội dung chính: Thứ nhất là trình bày trọng tâm của hoạt động giáo dục và yêu cầu của quản lý hoạt động giáo dục, thứ 2 đề cập đến những vấn đề trong quản lý các hoạt động giáo dục trong trường tiểu học. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm...

   83 p dnulib 25/11/2013 469 5

 • Trắc nghiệm kinh tế quốc tế

  Trắc nghiệm kinh tế quốc tế

  CHƯƠNG 1 Câu nói nào sau đây là đúng, sai? a)Nền kinh tế Hàn Quốc là chủ thể KTQT b)Nền kinh tế Hong Kong (thuộc Trung Quốc) là chủ thể kinh tế quốc tế c)Nước cộng hòa Dagestan (thuộc LB Nga) là

   63 p dnulib 09/12/2012 469 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số