• Chuyển động của chất điểm

  Chuyển động của chất điểm

  Xét phân tố hình hộp vuông trong miền biến dạng cắt - TTT khi biến dạng hình hộp thoi đơn giản xét hình b. Gọi là biến dạng góc hay trượt.

   7 p dnulib 19/06/2013 118 3

 • Phần III. Tập hợp, ánh xạ, phép đếm

  Phần III. Tập hợp, ánh xạ, phép đếm

  Tài liệu tham khảo Phần III. Tập hợp, ánh xạ, phép đếm Biên soạn: TS.Nguyễn Viết Đông • [1]GS.TS Nguyễn Hữu Anh, Toán rời rạc, NXB Giáo dục • [2]TS. Trần Ngọc Hội, Toán rời rạc 1 2 Tập hợp 1.Các phép toán trên tập hợp. Phép hợp: xA  B  xA  xB. Phép giao : xA  B  xA  xB. Hiệu : xA \ B  xA  xB. Hiệu đối xứng xA...

   20 p dnulib 28/12/2012 105 3

 • ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU MÔN BHXH

  ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU MÔN BHXH

  Bảo hiểm xã hội là sự đảm bảo thay thế được bù đắp một phần thu nhập cho người lao động khi họ bị mất hoặc giảm thu nhập do bị ốm đau, thai sản, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, tàn tật, thất nghiệp, tuổi già, tử tuất, dựa trên cơ sở một quỹ tài chính do sự đóng góp của các bên tham gia BHXH, có sự bảo hộ của Nhà nước theo...

   21 p dnulib 11/06/2013 100 1

 • Giá cả

  Giá cả

  Giá (P2) là số lượng đơn vị tiền tệ cần thiết để có được một loại HH hay một DV nào đó với một chất lượng nhất định, vào một thời điểm nhất định, và ở một nơi nhất định. ( Theo quan niệm người mua) *Với hoạt động trao đổi: Giá là mối tương quan trao đổi trên thị trường.

   53 p dnulib 11/06/2013 97 1

 • XÁC ĐỊNH SẢN LƯỢNG CÂN BẰNG QUỐC GIA

   XÁC ĐỊNH SẢN LƯỢNG CÂN BẰNG QUỐC GIA

  C = f(Yd+)  C = C0+ Cm.Yd C0: tiêu dùng tự định của hộ gia đình Mức tiêu dùng tối thiểu của con người khi Yd=0 Cm (hay MPC): tiêu dùng biên của hộ gia đình theo Yd là hệ số phản ảnh mức thay đổi của tiêu dùng khi thu nhập khả dụng thay đổi1 đơn vị.

   54 p dnulib 11/06/2013 93 1

 • BỆNH TIM BẨM SINH

  BỆNH TIM BẨM SINH

  Trong một số trường hợp, trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh (TBS) nhưng không có biểu hiện gì do dị tật không nặng, chỉ tình cờ được phát hiện khi khám sức khỏe hoặc khám vì một lý do khác. Một số dị tật khác cũng hay đi kèm với bệnh TBS như: hội chứng Down, sứt môi - chẻ vòm, thiếu hoặc thừa ngón tay - ngón chân, tật đầu to, đầu nhỏ... Cần đưa...

   79 p dnulib 08/01/2013 91 1

 • ĐO LƯỜNG SẢN LƯỢNG QUỐC GIA

  ĐO LƯỜNG SẢN LƯỢNG QUỐC GIA

  GDP (Giá trị tổng sản lượng quốc nội: Gross domestic product) Giá trị lượng hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được tạo ra trên lãnh thổ một nước được tính trong một năm. GNP (Giá trị tổng sản lượng quốc dân: Gross national product) Giá trị lượng hàng hóa và dịch vụ cuối cùng do công dân một nước tạo ra được tính trong một năm.

   34 p dnulib 11/06/2013 88 1

 • MÔI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ – LUẬT PHÁP

  MÔI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ – LUẬT PHÁP

  Có 3 loại rủi ro chính trị thường gặp: Rủi ro sở hữu – tài sản và đời sống Rủi ro về sự hoạt động – đề cập đến sự can thiệp vào hoạt động của công ty Rủi ro về chuyển giao – thường gặp khi những cố gắng được thực hiện để chuyển đổi quỹ giữa các nước.

   7 p dnulib 11/06/2013 73 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số