• Atlas bệnh lây truyền qua đường tình dục

  Atlas bệnh lây truyền qua đường tình dục

  Các Bệnh lây truyền qua đường tình dục: Ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và tình dục? Bệnh lây truyền qua đường tình dục không gây triệu chứng Bệnh viêm đường sinh dục do Chlamydia... Mời các bạn tham khảo tài liệu sau đây để biết thêm các hình ảnh về những căn bệnh truyền nhiễm này nhé.

   55 p dnulib 06/07/2012 439 3

 • CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ

  CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ

  Chủ nghĩa duy vật lịch sử là hệ thống quan điểm duy vật biện chứng về xã hội của triết học Mác-Lênin, là kết quả của sự vân dụng phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và phép biện chứng duy vật vào việc nghiên cứu đời sống xã hội và lịch sử nhân loại. Chủ nghĩa duy vật lịch sử là một trong ba bộ phận hợp thành của...

   54 p dnulib 09/12/2012 438 1

 • Chiến lược cạnh tranh trong môi trường toàn cầu

  Chiến lược cạnh tranh trong môi trường toàn cầu

  Các doanh nghiệp hiện nay đang kinh doanh và cạnh tranh trong một môi trường toàn cầu hóa đầy biến động đòi hỏi phải có một chiến lược phát triển phù hợp để khai thác một cách có hiệu quả những cơ hội và xử lý thỏa đáng với những thách thức đang đặt ra để bảo đảm đạt tới hiệu quả cao và sự phát triển bền vững. Doanh nghiệp cần...

   25 p dnulib 11/06/2013 436 1

 • LÝ THUYẾT TRÒ CHƠI ÁP DỤNG TRONG KINH TẾ

  LÝ THUYẾT TRÒ CHƠI ÁP DỤNG TRONG KINH TẾ

  Môn học này tập trung vào tính ứng dụng của lý thuyết trò chơi (game theory) trong kinh doanh, nhằm phân tích những tình huống chiến lược, diễn ra trong đàm phán, cạnh tranh theo sản lượng – theo giá, vấn đề chèn ép trong kinh doanh. Ngoài ra, môn học cũng đề cập đến vấn đề sàng lọc, đánh tín hiệu của việc giao dịch trong điều kiện thông tin bất...

   43 p dnulib 09/12/2012 435 1

 • Quản trị Kinh doanh quốc tế

  Quản trị Kinh doanh quốc tế

  Môn học giới thiệu các khái niệm hiện đại về kinh doanh quốc tế, những cơ hội cũng như thách thức trong xu hướng toàn cầu hóa hiện nay. Môn học giúp xác định những khác biệt nổi bật giữa kinh doanh nội địa và kinh doanh quốc tế để từ đó có những điều chỉnh thích hợp cho từng hoạt động.

   36 p dnulib 06/12/2013 434 1

 • Rủi ro thanh khoản và bài học Việt Nam

  Rủi ro thanh khoản và bài học Việt Nam

  RRTK xảy ra khi cung về tiền ít hơn cầu về tiền, rủi ro thanh khoản liên quan đến khả năng chuyển các tài sản chính thành tiền một cách nhanh chóng mà không chịu thất thoát về giá cả. Hay nói một cách khác rủi ro thanh khoản là rủi ro khi ngân hàng không đủ tiền đáp ứng …

   20 p dnulib 17/11/2013 433 1

 • ĐÔ THỊ ĐÀNG TRONG DƯỚI THỜI CÁC CHÚA NGUYỄN

  ĐÔ THỊ ĐÀNG TRONG DƯỚI THỜI CÁC CHÚA NGUYỄN

  1. Ở trong nước - Chiến tranh Trịnh - Nguyễn - Chính sách phát triển kinh tế của các chúa Nguyễn 2. Về tình hình thế giới Từ 1592-1635, là thời kỳ Nhật Bản thực hiện chính sách mở cửa Năm 1567, nhà Minh cấp giấy phép cho các thương thuyền đến các vùng biển Đông Nam Á để buôn bán. Từ sau năm 1644, nhiều di thần nhà Minh và doanh nhân...

   67 p dnulib 16/11/2013 433 8

 • Slide toán phương trình vi phân

  Slide toán phương trình vi phân

  Trong toán học, một phương trình vi phân riêng phần (còn gọi là phương trình vi phân đạo hàm riêng, phương trình đạo hàm riêng, phương trình vi phân từng phần, hay phương trình vi phân riêng) là một phương trình liên hệ giữa một hàm chưa biết với các biến độc lập của nó và các đạo hàm riêng của hàm theo các biến này. Để tìm được hàm chưa biết,...

   31 p dnulib 28/05/2012 433 7

 • Tích phân bội ba

  Tích phân bội ba

  Tích phân bội là một loại tích phân xác định được mở rộng cho các hàm có nhiều hơn một biến thực , ví dụ, ƒ(x, y) or ƒ(x, y, z). Các tích phân của một hàm hai biến trên một vùng trong không gian ℝ2 được gọi là tích phân kép. Tích phân xác định của một hàm số dương có 1 biến là một diện tích nằm giữa đồ thị của hàm số đó và trục x,...

   37 p dnulib 19/06/2013 433 8

 • Tài chính của dự án

  Tài chính của dự án

  Quản lý tài chính cho phép người lập dự án biết và thiết lập các báo cáo tài chính ở các giai đoạn khác nhau và thực hiện đánh giá hiệu quả, phân tích dự án. Quản lý tài chính cho phép người lập dự án biết và thiết lập các báo cáo tài chính ở các giai đoạn khác nhau và thực hiện đánh giá hiệu quả, phân tích dự án.

   24 p dnulib 19/06/2013 429 2

 • Cấu trúc và chức năng của GENE

  Cấu trúc và chức năng của GENE

  Bài thuyết trình Cấu trúc và chức năng của GENE trình bày thành phần hoá học và cấu trúc của DNA, đồng thời đề cập đến cấu trúc và chức năng của gene, quá trình nhân đôi DNA, phiên mã, dịch mã. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết. Đây là tài liệu hữu ích cho học sinh, sinh viên cũng như những ai quan tâm đến lĩnh vực sinh...

   26 p dnulib 08/01/2013 429 1

 • Chương 1 : SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG

  Chương 1 : SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG

  Hoàn cảnh quốc tế cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 : Sự chuyển biến của CNTB và những hậu quả của nó : CNTB cạnh tranh phát triển CNĐQ và tăng cường chiến tranh xâm lược áp bức ND các thuộc địa...

   80 p dnulib 11/06/2013 427 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số