• Gương mặt thế giới hiện đại - P4

  Gương mặt thế giới hiện đại - P4

  Với những hình thức giao tiếp mới dễ dàng truy nhập những dữ liệu căn bản về tri thức và văn hóa, cuốn sách mang tới cho độc giả những tri thức với tính hiệu quả mới bởi lẽ trong đó tri thức được tổng hợp và trình bày theo cấu trúc chặt chẽ: Địa lý, Dân số, Xã hội, Ngôn ngữ…

   52 p dnulib 21/12/2012 138 2

 • Gương mặt thế giới hiện đại - P3

  Gương mặt thế giới hiện đại - P3

  Cuốn sách đáp ứng được ba yêu cầu của một cuốn sách hiện đại: tầm nhìn tổng quát, căn bản, tra cứu nhanh. Nó bao trùm một tổng thể tri thức, tổ chức nhiều ý tưởng, sự kiện xung quanh những nguyên tắc cơ bản và nhiều lĩnh vực hoạt động lớn. Đây là một công cụ lý tưởng để công tác thông tin và đào tạo đi vào đời sống gia đình, học...

   412 p dnulib 21/12/2012 152 2

 • Gương mặt thế giới hiện đại - P2

  Gương mặt thế giới hiện đại - P2

  Cuốn sách này ít nhất cũng đáp ứng được ba yêu cầu của một cuốn sách hiện đại: tầm nhìn tổng quát, căn bản, tra cứu nhanh. Nó bao trùm một tổng thể tri thức, tổ chức nhiều ý tưởng, sự kiện xung quanh những nguyên tắc cơ bản và nhiều lĩnh vực hoạt động lớn.

   26 p dnulib 21/12/2012 170 2

 • Hành trình Nguyễn Hữu Thọ

  Hành trình Nguyễn Hữu Thọ

  Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, chủ tịch Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận DTGPMNVN (ảnh chụp năm 1962) TT - Ngày 20-12-1960, tại Rùm Đuôn, Trảng Chiên (Tây Ninh), Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam VN thành lập nhưng chưa có chủ tịch. Lý do: người được dự kiến giữ vai trò giương cao lá cờ đoàn kết mọi tầng lớp nhân dân để giải phóng miền...

   56 p dnulib 21/12/2012 179 3

 • TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN: KINH TẾ CHÍNH TRỊ

  TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN: KINH TẾ CHÍNH TRỊ

  - Trong đời sống xã hội có rất nhiều những hoạt động khác nhau như hoạt động chính trị, quân sự, ngoại giao, kinh tế, Khoa học kỹ thuật, văn hoá nghệ thuật... Nhưng để thực hiện được mục đích của các hoạt động đó thì trước hết đòi hỏi con người phải tồn tại, phải sống. Muốn tồn tại, muốn sống thì bắt buộc con người hàng ngày...

   93 p dnulib 09/12/2012 165 1

 • LOGIC HỌC

  LOGIC HỌC

  Logic hay luận lý học, từ tiếng Hy Lạp cổ điển λόγος (logos), nghĩa nguyên thủy là từ ngữ, hoặc điều đã được nói, (nhưng trong nhiều ngôn ngữ châu Âu đã trở thành có ý nghĩa là suy nghĩ hoặc lập luận hay lý trí). Logic thường được nhắc đến như là một ngành nghiên cứu về tiêu chí đánh giá các luận cứ, mặc dù định nghĩa chính xác của...

   92 p dnulib 09/12/2012 145 6

 • CÂU HỎI KINH TẾ CHÍNH TRỊ

  CÂU HỎI KINH TẾ CHÍNH TRỊ

  Phân tích điều kiện ra đời của sản xuất hàng hóa và ưu thế của sản xuất hàng hóa. - Sản xuất hàng hóa: Ra đời khi công cụ lao động được cải tiến, phân công lao động tỉ mỉ hơn, làm xuất hiện những sản phẩm dư thừa, nảy sinh nhu cầu trao đổi hàng hóa - lúc đó ra đời nền sản xuất hàng hóa. = Sản xuất hàng hóa là nền sản xuất trong đó...

   43 p dnulib 09/12/2012 163 1

 • Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin

  Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin

  Kinh tế chính trị Mác-Lênin có nội dung kiến thức cơ bản theo giáo trình chuẩn, nhưng để đáp ứng yêu cầu tự học, tự nghiên cứu, cuốn sách có biên soạn lại nhằm giúp người học xác định rõ những kiến thức cơ bản (Dùng cho dinh viên hệ đào tạo từ xa) Nội dung kiến thức cơ bản theo giáo trình chuẩn, nhưng để đáp ứng yêu cầu tự...

   198 p dnulib 09/12/2012 218 3

 • The Age of Catastrophe: Disaster and Humanity in Modern Times

  The Age of Catastrophe: Disaster and Humanity in Modern Times

  Disasters, both natural and man-made, are on the rise. Indeed, a catastrophe of one sort or another seems always to be unfolding somewhere on the planet. We have entered into a veritable Age of Catastrophes which have grown both larger and more complex and now routinely very widespread in scope. The old days of the geographically isolated industrial accidents, of the sinking of a Titanic or the explosion of a Hindenburg, together with their...

   231 p dnulib 06/12/2012 132 1

 • Knowledge in action

  Knowledge in action

  Wageningen Univerisity and Research Centre is known for its practical and societally relevant research in spatial development. Stakeholders currently put much emphasis on participatory processes in landscape planning procedures. This poses a special challenge for research. What role does research play in our present world characterised by complexity, competing claims and development needs, and an increased concern for climate change and...

   309 p dnulib 06/12/2012 182 2

 • THE PRINCIPLES, PROCESSES, AND EFFECTS OF DRAINING LAND WITH STONES, WOOD, PLOWS, AND OPEN DITCHES, AND ESPECIALLY WITH TILES

  THE PRINCIPLES, PROCESSES, AND EFFECTS OF DRAINING LAND WITH STONES, WOOD, PLOWS, AND OPEN DITCHES, AND ESPECIALLY WITH TILES

  A Book upon Farm Drainage! What can a person find on such a subject to write a book about? A friend suggests, that in order to treat any one subject fully, it is necessary to know everything and speak of everything, because all knowledge is in some measure connected. With an earnest endeavor to clip the wings of imagination, and to keep not only on the earth, but to burrow, like a mole or a sub-soiler, in it, with a painful apprehension lest...

   1224 p dnulib 26/11/2012 153 1

 • Bài 5 - Chế độ chung về nghĩa vụ

  Bài 5 - Chế độ chung về nghĩa vụ

  Thực hiện nghĩa vụ là việc mà người có nghĩa vụ đáp ứng đúng và đầy đủ các yêu cầu của người có quyền: chuyển quyền sở hữu, giao tài sản, trả nợ, ... Thực hiện nghĩa vụ, hiểu theo nghĩa rằng nghĩa vụ được hoàn thành là một trong những cách thức chấm dứt nghĩa vụ được dự liệu trong luật viết hiện hành (BLDS 380 khoản 1). Song,...

   321 p dnulib 22/11/2012 176 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số