• TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN: KINH TẾ CHÍNH TRỊ

  TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN: KINH TẾ CHÍNH TRỊ

  - Trong đời sống xã hội có rất nhiều những hoạt động khác nhau như hoạt động chính trị, quân sự, ngoại giao, kinh tế, Khoa học kỹ thuật, văn hoá nghệ thuật... Nhưng để thực hiện được mục đích của các hoạt động đó thì trước hết đòi hỏi con người phải tồn tại, phải sống. Muốn tồn tại, muốn sống thì bắt buộc con người hàng ngày...

   93 p dnulib 09/12/2012 223 1

 • LOGIC HỌC

  LOGIC HỌC

  Logic hay luận lý học, từ tiếng Hy Lạp cổ điển λόγος (logos), nghĩa nguyên thủy là từ ngữ, hoặc điều đã được nói, (nhưng trong nhiều ngôn ngữ châu Âu đã trở thành có ý nghĩa là suy nghĩ hoặc lập luận hay lý trí). Logic thường được nhắc đến như là một ngành nghiên cứu về tiêu chí đánh giá các luận cứ, mặc dù định nghĩa chính xác của...

   92 p dnulib 09/12/2012 206 6

 • The Age of Catastrophe: Disaster and Humanity in Modern Times

  The Age of Catastrophe: Disaster and Humanity in Modern Times

  Disasters, both natural and man-made, are on the rise. Indeed, a catastrophe of one sort or another seems always to be unfolding somewhere on the planet. We have entered into a veritable Age of Catastrophes which have grown both larger and more complex and now routinely very widespread in scope. The old days of the geographically isolated industrial accidents, of the sinking of a Titanic or the explosion of a Hindenburg, together with their...

   231 p dnulib 06/12/2012 216 1

 • Knowledge in action

  Knowledge in action

  Wageningen Univerisity and Research Centre is known for its practical and societally relevant research in spatial development. Stakeholders currently put much emphasis on participatory processes in landscape planning procedures. This poses a special challenge for research. What role does research play in our present world characterised by complexity, competing claims and development needs, and an increased concern for climate change and...

   309 p dnulib 06/12/2012 242 2

 • THE PRINCIPLES, PROCESSES, AND EFFECTS OF DRAINING LAND WITH STONES, WOOD, PLOWS, AND OPEN DITCHES, AND ESPECIALLY WITH TILES

  THE PRINCIPLES, PROCESSES, AND EFFECTS OF DRAINING LAND WITH STONES, WOOD, PLOWS, AND OPEN DITCHES, AND ESPECIALLY WITH TILES

  A Book upon Farm Drainage! What can a person find on such a subject to write a book about? A friend suggests, that in order to treat any one subject fully, it is necessary to know everything and speak of everything, because all knowledge is in some measure connected. With an earnest endeavor to clip the wings of imagination, and to keep not only on the earth, but to burrow, like a mole or a sub-soiler, in it, with a painful apprehension lest...

   1224 p dnulib 26/11/2012 207 1

 • Bài 5 - Chế độ chung về nghĩa vụ

  Bài 5 - Chế độ chung về nghĩa vụ

  Thực hiện nghĩa vụ là việc mà người có nghĩa vụ đáp ứng đúng và đầy đủ các yêu cầu của người có quyền: chuyển quyền sở hữu, giao tài sản, trả nợ, ... Thực hiện nghĩa vụ, hiểu theo nghĩa rằng nghĩa vụ được hoàn thành là một trong những cách thức chấm dứt nghĩa vụ được dự liệu trong luật viết hiện hành (BLDS 380 khoản 1). Song,...

   321 p dnulib 22/11/2012 228 3

 • Bài 4 - Các căn cứ xác lập nghĩa vụ

  Bài 4 - Các căn cứ xác lập nghĩa vụ

  Luật hiện hành ghi nhận hai loại giao dịch dân sự: hành vi dân sự đơn phương và hợp đồng (BLDS 130). Không phải hợp đồng nào cũng phát sinh nghĩa vụ: có những hợp đồng có tác dụng thay đổi, chấm dứt hoặc chuyển giao nghĩa vụ đã có sẵn. Ví dụ. thỏa thuận chấm dứt hợp đồng là một hợp đồng không làm phát sinh một nghĩa vụ nào, chuyển giao...

   548 p dnulib 22/11/2012 204 3

 • Bài 3 - Tài sản

  Bài 3 - Tài sản

  Khái niệm tài sản - Thuật ngữ "tài sản" (Biens - property) có thể được hiểu theo hai cách Về phương diện pháp lý: tài sản là của cải được con người sử dụng. "Của cải" là một khái niệm luôn luôn biến đổi và hoàn thiện cùng với sự phát triển của quan niệm về giá trị vật chất. Ở xã hội La Mã cổ xưa, nhắc đến tài sản người ta liên...

   541 p dnulib 22/11/2012 217 5

 • Bài 2 - Chủ thể của quan hệ pháp luật trong luật dân sự

  Bài 2 - Chủ thể của quan hệ pháp luật trong luật dân sự

  Cá nhân luôn có lý lịch dân sự cho phép phân biệt với cá nhân khác. Sự tồn tại của tư cách chủ thể quan hệ pháp luật của cá nhân lệ thuộc vào một số điều kiện. Mặt khác, ta biết rằng trên nguyên tắc, mọi cá nhân đều có năng lực pháp luật ngang nhau và một cách ngoại lệ một cá nhân nào đó có thể mất đi năng lực pháp luật trong một...

   328 p dnulib 22/11/2012 253 2

 • Bài 1 - Giới thiệu luật dân sự Việt Nam

  Bài 1 - Giới thiệu luật dân sự Việt Nam

  Luật là tập hợp những quy tắc xử sự chung mà sự tôn trọng (đối với những quy tắc ấy được đảm bảo các biện pháp cưỡng chế của bộ máy nhà nước). Luật Dân sự Việt Nam là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam, bao gồm tổng hợp các quy phạm pháp luật nhằm điều chỉnh các quan hệ tài sản mang tính chất hàng hóa -...

   131 p dnulib 22/11/2012 191 3

 • Bộ luật hình sự nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Bộ luật hình sự nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Pháp luật hình sự là một trong những công cụ sắc bén, hữu hiệu để đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm, góp phần đắc lực vào việc bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần duy trì trật tự an toàn xã hội, trật tự quản lý kinh tế, bảo đảm cho mọi người được...

   407 p dnulib 22/11/2012 237 5

 • Báo cáo thế giới về phòng chống thương tích ở trẻ em

  Báo cáo thế giới về phòng chống thương tích ở trẻ em

  Ngã là một việc hiện tượng bình thường trong quá trình phát triển của trẻ - tập đi, leo trèo, chạy nhảy. Phần lớn những trường hợp ngã không gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, một vài trường hợp ngã lại vượt quá khả năng phục hồi của con người. Cho nên ngã là một trong những nguyên nhân quan trọng đến thương tích ở trẻ em bao gồm cả ngã...

   23 p dnulib 18/10/2012 212 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số