• Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 3) - Bài 8: Smarty - Template Engine 1

  Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 3) - Bài 8: Smarty - Template Engine 1

  Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 3) - Bài 8: Smarty - Template Engine 1 trình bày các nội dung chính sau: Hai cách tiếp cận template, lý do chọn Smarty, xây dựng ứng dụng đầu tiên với Smarty, cú pháp cơ bản của Smarty, định dạng dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   14 p dnulib 30/12/2019 141 1

 • Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 3) - Bài 2: Truy vấn trong CSDL MySQL - SELECT

  Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 3) - Bài 2: Truy vấn trong CSDL MySQL - SELECT

  Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 3) - Bài 2: Truy vấn trong CSDL MySQL - SELECT trình bày các nội dung chính sau: Truy vấn đơn giản, truy vấn có sử dụng As, Limit và Distinct, lọc theo mẫu tin, truy vấn trên nhiều bảng, truy vấn có nhóm và hàm tính toán trên nhóm, lọc theo nhóm. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   18 p dnulib 30/12/2019 197 1

 • Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 3) - Bài 3: Truy vấn trong CSDL MySQL - truy vấn con và cập nhật dữ liệu

  Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 3) - Bài 3: Truy vấn trong CSDL MySQL - truy vấn con và cập nhật dữ liệu

  Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 3) - Bài 3: Truy vấn trong CSDL MySQL - truy vấn con và cập nhật dữ liệu trình bày các nội dung chính sau: Truy vấn con trả về một giá trị, truy vấn con trả về danh sách các giá trị, giá trị trực tiếp, lệnh xóa dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   15 p dnulib 30/12/2019 152 1

 • Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 3) - Bài 9: Smarty - Template Engine 2

  Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 3) - Bài 9: Smarty - Template Engine 2

  Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 3) - Bài 9: Smarty - Template Engine 2 trình bày các nội dung chính sau: PHP code và Smarty class, biến của Smarty class, caching - bộ nhớ đệm, kế thừa - Template Inheritance. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   13 p dnulib 30/12/2019 149 1

 • Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 3) - Bài 4: Kết hợp PHP và MySQL - thư viện PDO 1

  Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 3) - Bài 4: Kết hợp PHP và MySQL - thư viện PDO 1

  Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 3) - Bài 4: Kết hợp PHP và MySQL - thư viện PDO 1 trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm PDO, tạo kết nối - hủy kết nối, thực thi lệnh SQL. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   12 p dnulib 30/12/2019 124 1

 • Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 3) - Bài 10: Xây dựng Web Service

  Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 3) - Bài 10: Xây dựng Web Service

  Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 3) - Bài 10: Xây dựng Web Service trình bày các nội dung chính sau: Mô hình hoạt động của Web Service, chuẩn SOAP, xây dựng Web Service với NuSOAP. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   12 p dnulib 30/12/2019 128 1

 • Giáo trình Biên mục mô tả: Phần 1

  Giáo trình Biên mục mô tả: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Biên mục mô tả" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Những vấn đề chung về biên mục mô tả, sơ lược lịch sử phát triển lý luận và thực tiễn biên mục, giới thiệu một số quy tắc và tiêu chuẩn mô tả thư mục, phương pháp chung mô tả thư mục và tạo lập các điểm truy cập. Mời các bạn cùng tham khảo.

   111 p dnulib 31/10/2019 241 2

 • Giáo trình Phát triển vốn tài liệu trong thư viện và cơ quan thông tin: Phần 2

  Giáo trình Phát triển vốn tài liệu trong thư viện và cơ quan thông tin: Phần 2

  Phần 2 giáo trình "Phát triển vốn tài liệu trong thư viện và cơ quan thông tin" cung cấp cho người học kiến thức về bổ sung vốn tài liệu. Cuối giáo trình có phần ôn tập để người học tự ôn tập và củng cố kiến thức.

   20 p dnulib 31/10/2019 440 1

 • Giáo trình Phát triển vốn tài liệu trong thư viện và cơ quan thông tin: Phần 1

  Giáo trình Phát triển vốn tài liệu trong thư viện và cơ quan thông tin: Phần 1

  Phần 1 giáo trình "Phát triển vốn tài liệu trong thư viện và cơ quan thông tin" bao gồm các nội dung: Tài liệu và quy luật phát triển của tài liệu, vốn tài liệu và quy tắc phát triển vốn tài liệu. Mời các bạn tham khảo.

   100 p dnulib 31/10/2019 248 1

 • Giáo trình Phân loại tài liệu (Tái bản có chỉnh sửa, bổ sung): Phần 1

  Giáo trình Phân loại tài liệu (Tái bản có chỉnh sửa, bổ sung): Phần 1

  Phần 1 giáo trình Phân loại tài liệu cung cấp cho người học các kiến thức: Lý luận chung về phân loại và phân loại tài liệu, lược sử công tác phân loại tài liệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   70 p dnulib 31/10/2019 174 1

 • Giáo trình Thư viện học đại cương: Phần 2 - Bùi Loan Thùy, Lê Văn Viết

  Giáo trình Thư viện học đại cương: Phần 2 - Bùi Loan Thùy, Lê Văn Viết

  Giáo trình trình bày các lý luận thư viện học, lịch sử thư viện học, các quy luật phát triển sự nghiệp thư viện, các nguyên lý tổ chức sự nghiệp thư viện, chính sách phát triển sự nghiệp thư viện ở nước ta,... Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 cuốn sách này.

   142 p dnulib 31/10/2019 181 1

 • Giáo trình Phân loại tài liệu: phần 2

  Giáo trình Phân loại tài liệu: phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách cung cấp cho người học các kiến thức: giới thiệu một số bảng phân loại tiêu biểu của thế giới và việt nam, phương pháp phân loại tài liệu. mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   170 p dnulib 31/10/2019 226 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số