• Đi lại trong XML bằ ng XPATH (phần I)

  Đi lại trong XML bằ ng XPATH (phần I)

  Chúng ta đã thấy cấu trúc và cú pháp của XML tương đối đơn giãn. XML cho ta một cách chuẩn để trao đổi tin tức giữa các computers. Bước tiếp theo là tìm hiểu cách nào một chương trình chế biến (process) một tài liệu XML Dĩ nhiên để chế biến một XML chương trình ứng dụng phải có cách đi lại bên trong tài liệu để lấy ra values của các Elements hay...

   21 p dnulib 21/11/2012 258 1

 • Đi lại trong XML bằ ng XPATH (phần II)

  Đi lại trong XML bằ ng XPATH (phần II)

  Collections Cái bộ (Set of) Nodes do XPath trả về được gọi là Collection. Thông thường trong lập trình, từ "Collection" được dùng để nói đến một tập hợp các objects đồng loại. Ta có thể lần lượt đi qua (iterate through) các objects trong một Collection nhưng không được bảo đảm thứ tự của chúng, tức là gặp object nào trước hay object nào sau. Trái lại,...

   34 p dnulib 21/11/2012 301 1

 • Building a DNS Infrastructure for Wired Brain Coffee, Inc.

  Building a DNS Infrastructure for Wired Brain Coffee, Inc.

  Although the publishers and authors of the Information have made every effort to ensure that the information within it was correct at the time of publication, the publishers and the authors do not assume and hereby disclaim any liability to any party for any loss or damage caused by errors, omissions, or misleading information.

   86 p dnulib 12/04/2012 350 1

 • XSL Style Sheets 1

  XSL Style Sheets 1

  X ML là cách tuyệt diệu cho ta sắp xếp dữ liệu để trao đổi chúng giữa các tổ chức và giữa các chương trình ứng dụng. Tuy nhiên, chẳng chóng thì chầy, ta sẽ khám phá sự đa diện của cơ sở dữ liệu khắp nơi. Và ngay cả có chuẩn XML rồi, ta vẫn cần một công cụ hiệu lực để trình bày dữ liệu trong nhiều kiểu khác nhau thích hợp cho áp dụng...

   29 p dnulib 21/11/2012 286 1

 • LẬP TRÌNH SOCKET

  LẬP TRÌNH SOCKET

  Socket là một trong những kỹ thuật cơ bản nhất trong truyền thông trên mạng máy tính. Socket là một phương thức thực hiện truyền thông giữa các tiến trình được BSD đề xuất. Socket được sử dụng để một tiến trình “nói chuyện” với một tiến trình khác. Nhiều ứng dụng thông dụng hiện nay sử dụng kỹ thuật socket như: trình duyệt web, email...

   40 p dnulib 12/04/2012 350 1

 • XSL Style Sheets 2

  XSL Style Sheets 2

  Giống như trong ngôn ngữ lập trình thông thường ta có các instructions về điều kiện như IF, SELECT CASE, ELSE .v.v.. để lựa chọn, trong XSL ta có các lệnh về điều kiện như xsl:if, xsl:choose, xsl:when, và xsl:otherwise. Khi expression của Element xsl:if, xsl:when, hay xsl:otherwise có trị số true, thì cái Template nằm bên trong nó sẽ được tạo ra (instantiated). Thường...

   42 p dnulib 21/11/2012 267 1

 • NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI "CÁC TIÊU CHUẨN CỦA CÁC TỔ CHỨC TIÊU CHUẨN TRÊN THẾ GIỚI VỀ DỊCH VỤ ETHERNET VÀ KHUYẾN NGHỊ ÁP DỤNG Ở VIỆT NAM"

  NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI "CÁC TIÊU CHUẨN CỦA CÁC TỔ CHỨC TIÊU CHUẨN TRÊN THẾ GIỚI VỀ DỊCH VỤ ETHERNET VÀ KHUYẾN NGHỊ ÁP DỤNG Ở VIỆT NAM"

  Ethernet được biết là một công nghệ phổ biến nhất trong mạng LAN với nhiều ưu điểm như đơn giản, mềm dẻo, phù hợp lưu lượng IP, và chi phí thấp. Theo thống kê trên Thế giới [nguồn từ nhóm EFM của IEEE], Ethernet là công nghệ được triển khai trên 90% trong mạng LAN, và trên 95% lưu lượng Internet cũng xuất phát từ Ethernet. Do vậy, cùng với xu thế...

   227 p dnulib 12/04/2012 246 1

 • Làm việc với Vấn tin (Query)

  Làm việc với Vấn tin (Query)

    Khi đã có được những dữ liệu lưu trữ dưới dạng cơ sở dữ liệu là các bảng, thì vấn đề tiếp theo là làm sao khai thác, truy xuất những dữ liệu này : như tìm kiếm dữ liệu, thông kê, tổng hợp dữ liệu để làm các báo cáo. Để làm những việc trên bạn cần tìm hiểu query là một công cụ hỗ trợ khai thác dữ liệu. Với việc sử dụng Query,...

   45 p dnulib 09/12/2012 397 1

 • Building a DNS Infrastructure for Wired Brain Coffee, Inc.

  Building a DNS Infrastructure for Wired Brain Coffee, Inc.

  Although the publishers and authors of the Information have made every effort to ensure that the information within it was correct at the time of publication, the publishers and the authors do not assume and hereby disclaim any liability to any party for any loss or damage caused by errors, omissions, or misleading information.

   86 p dnulib 12/04/2012 363 1

 • Đề thi môn lập trình C trên Windows

  Đề thi môn lập trình C trên Windows

  Câu 1. Anh (chị) hãy trình bày (phân tích)  tổng quát các đặc điểm chính của các ứng  dụng trên MS Windows. Câu 2. Anh (chị) hãy trình bày mô hình thể hiện quy trình nạp và zoom ảnh bitmap? Giải  thích mô hình (các hàm) thông qua cơ chế thao tác và thể hiện các đối tượng đồ  họa trên MS Windows. Câu 3....

   17 p dnulib 13/04/2012 333 1

 • Sao lưu và phục hồi các thông tin kết nối của modem

  Sao lưu và phục hồi các thông tin kết nối của modem

  Từ Windows 2000 trở lên , các thông tin về kết nối được lưu trong Remote Access PhoneBook (Rasphone.pbk) và thường nằm tại thư mục : X:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Network\Connections\Pbk X: là ổ đĩa chứa hệ điều hành Windows XP

   15 p dnulib 16/12/2013 436 1

 • Bo mạch chủ MSI 890FXA-GD70

  Bo mạch chủ MSI 890FXA-GD70

  Tham khảo tài liệu 'bo mạch chủ msi 890fxa-gd70', công nghệ thông tin, phần cứng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

   22 p dnulib 16/12/2013 295 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số