• NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI "CÁC TIÊU CHUẨN CỦA CÁC TỔ CHỨC TIÊU CHUẨN TRÊN THẾ GIỚI VỀ DỊCH VỤ ETHERNET VÀ KHUYẾN NGHỊ ÁP DỤNG Ở VIỆT NAM"

  NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI "CÁC TIÊU CHUẨN CỦA CÁC TỔ CHỨC TIÊU CHUẨN TRÊN THẾ GIỚI VỀ DỊCH VỤ ETHERNET VÀ KHUYẾN NGHỊ ÁP DỤNG Ở VIỆT NAM"

  Ethernet được biết là một công nghệ phổ biến nhất trong mạng LAN với nhiều ưu điểm như đơn giản, mềm dẻo, phù hợp lưu lượng IP, và chi phí thấp. Theo thống kê trên Thế giới [nguồn từ nhóm EFM của IEEE], Ethernet là công nghệ được triển khai trên 90% trong mạng LAN, và trên 95% lưu lượng Internet cũng xuất phát từ Ethernet. Do vậy, cùng với xu thế...

   227 p dnulib 12/04/2012 246 1

 • Building a DNS Infrastructure for Wired Brain Coffee, Inc.

  Building a DNS Infrastructure for Wired Brain Coffee, Inc.

  Although the publishers and authors of the Information have made every effort to ensure that the information within it was correct at the time of publication, the publishers and the authors do not assume and hereby disclaim any liability to any party for any loss or damage caused by errors, omissions, or misleading information.

   86 p dnulib 12/04/2012 363 1

 • Bo mạch chủ MSI 890FXA-GD70

  Bo mạch chủ MSI 890FXA-GD70

  Tham khảo tài liệu 'bo mạch chủ msi 890fxa-gd70', công nghệ thông tin, phần cứng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

   22 p dnulib 16/12/2013 295 1

 • Đề thi môn lập trình C trên Windows

  Đề thi môn lập trình C trên Windows

  Câu 1. Anh (chị) hãy trình bày (phân tích)  tổng quát các đặc điểm chính của các ứng  dụng trên MS Windows. Câu 2. Anh (chị) hãy trình bày mô hình thể hiện quy trình nạp và zoom ảnh bitmap? Giải  thích mô hình (các hàm) thông qua cơ chế thao tác và thể hiện các đối tượng đồ  họa trên MS Windows. Câu 3....

   17 p dnulib 13/04/2012 333 1

 • Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản trị dây chuyền cung ứng trong các doanh nghiệp sản xuất

  Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản trị dây chuyền cung ứng trong các doanh nghiệp sản xuất

  Tài liệu Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản trị dây chuyền cung ứng trong các doanh nghiệp sản xuất do Nguyễn Bá Minh Trung tâm Công nghệ Thông tin Tóm tắt: Đối với các doanh nghiệp sản xuất, việc xây dựng được một kênh thông suốt giữa nhà cung ứng và khách hàng, tạo ra một quy trình tối ưu để tiến hành các hoạt động sản xuất, giúp...

   8 p dnulib 16/12/2013 465 1

 • meo lap trinh

  meo lap trinh

  Export và Import ra tập tin text từ Access (VB). Hiện nay các bạn yêu thích lập trình sử dụng Access là nguồn chứa dữ liệu khá phổ biến vì đơn giản, dễ quản trị và đáp ứng được yêu cầu công việc. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu một đoạn code để export và import ra tập tin text từ Access (VB). Export Text (Flat file) từ Access Ms-Access Option Explicit Public Sub...

   80 p dnulib 26/04/2012 337 1

 • Nhật ký trực tuyến

  Nhật ký trực tuyến

  Qa chương này, bạn sẽ tạo được một sổ nhật ký trực tuyến (online diary) và trình quản lý danh bạ liên lạc (contacts manager). Vậy chính xác thì sổ nhật ký trực tuyến và trình quản lý danh bạ liên lạc làm được việc gì? Sử dụng một giao diện dựa trên lịch biểu, bạn có thể thêm, xóa, và chỉnh sửa một mục nhật ký cho bất kỳ ngày nào. Bạn...

   36 p dnulib 02/11/2012 291 1

 • Nghiên cứu và cung cấp các công cụ chống Spam trên hệ thống Mail Server

  Nghiên cứu và cung cấp các công cụ chống Spam trên hệ thống Mail Server

  Spam mail (thư rác) là các thư điện tử vô bổ thường chứa các loại quảng cáo được gửi một cách vô tội vạ và nơi nhận là một danh sách rất dài gửi từ các cá nhân hay các nhóm người và chất lượng của các loại thư này thường thấp. Đôi khi, nó dẫn dụ người nhẹ dạ, tìm cách đọc số thẻ tín dụng và các tin tức cá nhân của họ. Người...

   27 p dnulib 20/11/2012 367 1

 • Tài liệu thực hành hacker mũ trắng

  Tài liệu thực hành hacker mũ trắng

  Mục tiêu :Cài đặt máy ảo Vmware để giả lập môi trường network gồm nhiều máy tính (máy chủ và máy client) cho thực hiện các bài Lab thực hiện tấn công và phòng thủ mạng trong chương trình học Footprinting la môt trong 3 qú tr̀ng đầu tiên m̀ Hacker sẽ tiến h̀nh nhằm thu thâp thông tin vê muc tiêu nhăm xac đing vê : + Hê thông mang cua muc tiêu : Internet, local...

   180 p dnulib 20/11/2012 263 1

 • Hoán chuyển ADO qua XML

  Hoán chuyển ADO qua XML

  Kể từ ActiveX Data Objects version 2.1 (ADO 2.1) trở đi, Microsoft ADO engine có thể cho ta XML file dưới dạng Microsoft XML - Data Schema format, còn đuợc gọi là XML Reduced Data Schema, hay đơn giản hơn là Reduced Data. XML Reduced Data Schema nói rõ datatypes và những tính chất tương tợ của schema (tức là default values, tin tức về primary key, .v.v..) từ database và để tin tức nầy...

   16 p dnulib 21/11/2012 354 1

 • Các ứng dụng của một XML Parser

  Các ứng dụng của một XML Parser

  XML càng lúc càng trở nên thịnh hành. Dầu muốn hay không, nếu là software engineer, trước sau gì bạn cũng phải lập trình với XML. Nếu lập trình bằng VB6 bạn có thể dùng Document Object Model (DOM) hay Simple API for XML (SAX) của Microsoft để giúp đở bạn trong công tác parsing (phân tích, sắp đặt) các XML files. DOM đọc nguyên một XML file rồi parse nó thành một Tree...

   24 p dnulib 21/11/2012 361 1

 • Dùng DOM để display XML thành nhiều tầng trong TreeView

  Dùng DOM để display XML thành nhiều tầng trong TreeView

  I nternet Explorer 5.0 cho ta Document Object Model (DOM) ActiveX gọi là MSXML.DLL mà ta có thể dùng trong VB6. Ðầu tiên là Microsoft XML, version 2.0, tiếp theo đó là Microsoft XML, v2.6 và mới nhất là Microsoft XML, v3.0. Cả ba DLL nầy đều có trong danh sách các References mà ta có thể include khi dùng IDE Menu command Project | References. Khi ta Load một XML file vào DOM, nó tự động parse...

   19 p dnulib 21/11/2012 308 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số