• Ebook Lý thuyết điều khiển tự động

  Ebook Lý thuyết điều khiển tự động

  Cuốn sách Lý thuyết điều khiển tự động được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về: hệ điều khiển tự động tuyến tính liên tục, hệ thống điều khiển tự động rời rạc, hệ thống điều khiển tự động phi tuyến. Tài liệu hữu ích với những bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin và những ngành có liên quan.

   363 p dnulib 24/03/2022 105 0

 • Giáo trình Điều khiển tự động hệ thủy lực: Phần 1

  Giáo trình Điều khiển tự động hệ thủy lực: Phần 1

  Giáo trình Điều khiển tự động hệ thủy lực: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Phương pháp phân tích và tính toán các thông số cơ bản trong mạch điều khiển thủy lực; Mô hình nghiên cứu độ đàn hồi của dầu, độ cứng thủy lực, tần số dao động riêng của xylanh và động cơ dầu; Động lực học của hệ truyền động thủy lực;... Mời các...

   105 p dnulib 26/02/2022 100 0

 • Giáo trình Điều khiển tự động hệ thủy lực: Phần 2

  Giáo trình Điều khiển tự động hệ thủy lực: Phần 2

  Giáo trình Điều khiển tự động hệ thủy lực: Phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Các phần tử điều khiển cơ bản trong hệ điều khiển tự động thủy lực; Điều khiển vị trí, vận tốc và tải trọng trong hệ truyền động thủy lực; Tính toán, thiết kế các mạch điều khiển tự động thủy lực. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm...

   111 p dnulib 26/02/2022 125 0

 • Ebook Tự động hóa thiết kế cơ khí: Phần 1

  Ebook Tự động hóa thiết kế cơ khí: Phần 1

  Phần 1 của ebook thông tin đến quý độc giả với 4 nội dung: Những vấn đề cơ bản về thiết kế tự động; Xây dựng chương trình tính toán thiết kế truyền động cơ khí; Xây dựng chương trình tính toán thiết kế trục và ổ trục; Xây dựng chương trình thiết kế hệ dẫn động cơ khí. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   117 p dnulib 21/01/2022 130 0

 • Ebook Tự động hóa thiết kế cơ khí: Phần 2

  Ebook Tự động hóa thiết kế cơ khí: Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 ebook với các nội dung: Xây dựng chương trình thiết kế tự động bản vẽ; Xây dựng chương trình thiết kế tự động bản vẽ bằng ngôn ngữ AutoLISP; Thiết kế ứng dụng.

   186 p dnulib 21/01/2022 110 0

 • Bài giảng Hệ thống đo và điều khiển công nghiệp: Chương 3&4 - Nguyễn Thị Huế

  Bài giảng Hệ thống đo và điều khiển công nghiệp: Chương 3&4 - Nguyễn Thị Huế

  Bài giảng Hệ thống đo và điều khiển công nghiệp: Chương 3&4 các bộ điều khiển khả trình và Các thiết bị giám sát trong công nghiệp cung cấp cho người học những kiến thức như: PLC (programmable logic controller); PAC (Programable automation controller); Nhiệm vụ của phòng điều khiển trung tâm. Mời các bạn cùng tham khảo!

   40 p dnulib 29/11/2021 120 0

 • Bài giảng Hệ thống đo và điều khiển công nghiệp: Chương 2 - Nguyễn Thị Huế

  Bài giảng Hệ thống đo và điều khiển công nghiệp: Chương 2 - Nguyễn Thị Huế

  Bài giảng Hệ thống đo và điều khiển công nghiệp: Chương 2 Các thiết bị đo lường và chấp hành trong công nghiệp cung cấp cho người học những kiến thức như: Các thiết bị đo lường trong công nghiệp; Các thiết bị chấp hành trong công nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   101 p dnulib 29/11/2021 120 0

 • Bài giảng Hệ thống đo và điều khiển công nghiệp: Chương 6.2 - Nguyễn Thị Huế

  Bài giảng Hệ thống đo và điều khiển công nghiệp: Chương 6.2 - Nguyễn Thị Huế

  Bài giảng Hệ thống đo và điều khiển công nghiệp: Chương 6.2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Lịch sử phát triển Profibus; Kiến trúc giao thức; Cấu trúc mạng và kỹ thuật truyền dẫn; Điều khiển truy nhập bus; Dịch vụ truyền dữ liệu; Cấu trúc bức điện; Profibus – FMS; Profibus – DP; Profibus – PA; Thiết bị Profibus. Mời các bạn cùng tham...

   102 p dnulib 29/11/2021 120 0

 • Bài giảng Hệ thống đo và điều khiển công nghiệp: Chương 6.1 - Nguyễn Thị Huế

  Bài giảng Hệ thống đo và điều khiển công nghiệp: Chương 6.1 - Nguyễn Thị Huế

  Bài giảng Hệ thống đo và điều khiển công nghiệp: Chương 6.1 Các giao thức công nghiệp tiêu biểu cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm chung về giao thức; Quy định một giao thức; Các yêu cầu cho các giao thức công nghiệp; Các giao thức công nghiệp;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   162 p dnulib 29/11/2021 122 0

 • Bài giảng Hệ thống đo và điều khiển công nghiệp: Chương 5 - Nguyễn Thị Huế

  Bài giảng Hệ thống đo và điều khiển công nghiệp: Chương 5 - Nguyễn Thị Huế

  Bài giảng Hệ thống đo và điều khiển công nghiệp: Chương 5 Cơ sở kĩ thuật truyền tin công nghiệp cung cấp cho người học những kiến thức như: Các chế độ truyền thông tin; Mã hóa đường truyền; Cấu trúc mạng; Điều khiển truy cập đường truyền; Môi trường truyền dẫn và các chuẩn vật lý; Bảo toàn dữ liệu; Kiến trúc giao thức. Mời các bạn...

   185 p dnulib 29/11/2021 129 0

 • Bài giảng Hệ thống đo và điều khiển công nghiệp: Chương 1 - Nguyễn Thị Huế

  Bài giảng Hệ thống đo và điều khiển công nghiệp: Chương 1 - Nguyễn Thị Huế

  Bài giảng Hệ thống đo và điều khiển công nghiệp: Chương 1 Giới thiệu chung và lịch sử phát triển của các hệ thống đo và điều khiển công nghiệp cung cấp cho người học những kiến thức như: Lịch sử phát triển của truyền thông công nghiệp; Cấu trúc tổng quan của hệ đo và điều khiển công nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   82 p dnulib 29/11/2021 127 0

 • Bài giảng Hệ thống đo và điều khiển công nghiệp: Chương 6.3 - Nguyễn Thị Huế

  Bài giảng Hệ thống đo và điều khiển công nghiệp: Chương 6.3 - Nguyễn Thị Huế

  Bài giảng Hệ thống đo và điều khiển công nghiệp: Chương 6.3 cung cấp cho người học những kiến thức như: Lịch sử phát triển CAN (Controller Area Network); Kiến trúc giao thức; Cấu trúc mạng và kỹ thuật truyền dẫn; Cơ chế giao tiếp; Điều khiển truy nhập bus; Mã hóa dữ liệu; Cấu trúc bức điện; Bảo toàn dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   86 p dnulib 29/11/2021 130 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số