• Giáo trình Lý luận dạy học Địa lý (In lần thứ tư): Phần 1

  Giáo trình Lý luận dạy học Địa lý (In lần thứ tư): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn lí luận dạy học Địa lý; môn Địa lý trong nhà trường phổ thông; hệ thống tri thức Địa lý trong nhà trường phổ thông và quá trình nắm tri thức của học sinh; việc vận dụng các nguyên tắc dạy học vào việc giảng dạy Địa lý. mời các bạn cùng tham...

   64 p dnulib 27/11/2022 29 0

 • Giáo trình Lý luận dạy học Địa lý (In lần thứ tư): Phần 2

  Giáo trình Lý luận dạy học Địa lý (In lần thứ tư): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Hình thức tổ chức dậy học Địa lí; các phương tiện và thiết bị dạy học môn Địa lý trong nhà trường phổ thông; quá trình dạy học trong nhà trường phổ thông và các phương pháp dạy học Địa lí; công việc giảng dạy và chỉ đạo học sinh học tập của giáo...

   124 p dnulib 27/11/2022 28 0

 • Ebook Địa chất cấu tạo và vẽ bản đồ địa chất: Phần 1

  Ebook Địa chất cấu tạo và vẽ bản đồ địa chất: Phần 1

  Phần 1 của ebook "Địa chất cấu tạo và vẽ bản đồ địa chất" trình bày những nội dung về: mục đích, nhiệm vụ, các phương pháp nghiên cứu và mối liên quan của môn học với các bộ môn khoa học địa chất khác; lớp và cấu trúc của các tầng phân lớp; chỉnh hợp và bất chỉnh hợp; thế nằm ngang của các lớp; thế nằm nghiêng của các lớp; khái...

   143 p dnulib 23/10/2022 167 0

 • Ebook Địa chất cấu tạo và vẽ bản đồ địa chất: Phần 2

  Ebook Địa chất cấu tạo và vẽ bản đồ địa chất: Phần 2

  Phần 2 của ebook "Địa chất cấu tạo và vẽ bản đồ địa chất" trình bày những nội dung về: Thế nằm của đá xâm nhập; thế nằm của đá biến chất; vẽ bản đồ địa chất; lịch sử phát triển công tác vẽ bản đồ địa chất ở Việt Nam; khái niệm cơ bản về bản đồ địa chất; biểu diễn họa đồ các lớp nằm ngang; biểu diễn họa đồ các...

   156 p dnulib 23/10/2022 40 0

 • Giáo trình Xử lý số liệu trắc địa: Phần 1 - PGS.TS Đặng Nam Chinh (Chủ biên)

  Giáo trình Xử lý số liệu trắc địa: Phần 1 - PGS.TS Đặng Nam Chinh (Chủ biên)

  Giáo trình "Xử lý số liệu trắc địa" do PGS.TS Đặng Nam Chinh chủ biên được chia thành 2 phần. Phần 1 trình bày những nội dung về: bình sai trong trắc địa; tính kiểm tra kết quả đo; trọng số trị đo trong bình sai; bình sai theo phương pháp gián tiếp; bình sai gián tiếp kèm điều kiện và bình sai điều kiện kèm ẩn số; khái lược về bình sai lưới tự...

   72 p dnulib 23/10/2022 20 0

 • Giáo trình Xử lý số liệu trắc địa: Phần 2 - PGS.TS Đặng Nam Chinh (Chủ biên)

  Giáo trình Xử lý số liệu trắc địa: Phần 2 - PGS.TS Đặng Nam Chinh (Chủ biên)

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Xử lý số liệu trắc địa" do PGS.TS Đặng Nam Chinh chủ biên tiếp tục trình bày những nội dung về: phân tích thống kê và xấp xỉ hàm; xác định các đặc trưng thống kê của các dãy số liệu quan trắc; khái niệm về phân tích hồi quy; nội suy và các ứng dụng; nội suy theo khoảng cách; nội suy theo hàm đa thức;...

   90 p dnulib 23/10/2022 21 0

 • Ebook Tổ chức hệ thống thông tin địa lí GIS và phần mềm MapInfo 4.0 (In lần thứ 2): Phần 1

  Ebook Tổ chức hệ thống thông tin địa lí GIS và phần mềm MapInfo 4.0 (In lần thứ 2): Phần 1

  Phần 1 của ebook "Tổ chức hệ thống thông tin địa lí GIS và phần mềm MapInfo 4.0 (In lần thứ 2)" giới thiệu những nội dung về: tổ chức hệ thống thông tin địa lí GIS; khái niệm công nghệ GIS; phần mềm công nghệ GIS; quản lý thông tin trong công nghệ GIS; xây dựng cơ sở dữ liệu của GIS; thực hiện dự án ứng dụng công nghệ GIS; sử dụng phần mềm...

   104 p dnulib 25/09/2022 55 0

 • Ebook Tổ chức hệ thống thông tin địa lí GIS và phần mềm MapInfo 4.0 (In lần thứ 2): Phần 2

  Ebook Tổ chức hệ thống thông tin địa lí GIS và phần mềm MapInfo 4.0 (In lần thứ 2): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Tổ chức hệ thống thông tin địa lí GIS và phần mềm MapInfo 4.0 (In lần thứ 2)" giới thiệu những nội dung về: bản đồ máy tính và các lớp thông tin; biên tập các đối tượng bản đồ; hệ tọa độ và thiết kế trang bản đồ trong MapInfo; các chức năng phân tích địa lý của MapInfo; tạo cửa sổ phân nhóm thông tin và...

   104 p dnulib 25/09/2022 134 0

 • Bài giảng Trắc địa cơ sở - Chương 4: Đo góc và thiết bị đo góc

  Bài giảng Trắc địa cơ sở - Chương 4: Đo góc và thiết bị đo góc

  Bài giảng Trắc địa cơ sở - Chương 4: Đo góc và thiết bị đo góc. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: nguyên lý đo góc bằng và góc đứng; cấu tạo máy kinh vĩ; kiểm nghiệm và hiệu chỉnh máy kinh vĩ; các phương pháp đo góc bằng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   32 p dnulib 25/09/2022 29 0

 • Bài giảng Trắc địa cơ sở - Chương 7: Lưới khống chế cơ sở (Control network)

  Bài giảng Trắc địa cơ sở - Chương 7: Lưới khống chế cơ sở (Control network)

  Bài giảng Trắc địa cơ sở - Chương 7: Lưới khống chế cơ sở (Control network). Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm lưới khống chế cơ sở; chức năng của lưới khống chế cơ sở; lưới khống chế mặt bằng; lưới tam giác nhỏ; lưới tứ giác trắc địa;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   37 p dnulib 25/09/2022 29 0

 • Bài giảng Trắc địa cơ sở - Chương 6: Đo cao và thiết bị đo cao

  Bài giảng Trắc địa cơ sở - Chương 6: Đo cao và thiết bị đo cao

  Bài giảng Trắc địa cơ sở - Chương 6: Đo cao và thiết bị đo cao. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm đo cao; đo cao hình học; đo cao từ giữa; đo cao lượng giác; phân loại đo cao hình học từ giữa;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   10 p dnulib 25/09/2022 30 0

 • Bài giảng Trắc địa cơ sở - Chương 5: Đo dài và thiết bị đo dài

  Bài giảng Trắc địa cơ sở - Chương 5: Đo dài và thiết bị đo dài

  Bài giảng Trắc địa cơ sở - Chương 5: Đo dài và thiết bị đo dài. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm đo dài; đo dài trực tiếp; đo chiều dài gián tiếp; đo chiều dài bằng các máy điện tử; sơ đồ cấu trúc máy toàn đạc điện tử;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   28 p dnulib 25/09/2022 33 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số