• Các lý thuyết địa lý học văn hóa, sinh thái học văn hóa và việc vận dụng trong nghiên cứu văn hóa

  Các lý thuyết địa lý học văn hóa, sinh thái học văn hóa và việc vận dụng trong nghiên cứu văn hóa

  Trong bài viết này, vận dụng phương pháp phân tích - tổng hợp tư liệu và phương pháp so sánh, chúng tôi tóm lược nội dung kèm theo nhận định về giá trị đóng góp của các lý thuyết địa lý học văn hóa và sinh thái học văn hóa, để từ đó chọn lọc, đúc kết những luận điểm phù hợp, có thể vận dụng vào việc nghiên cứu văn hóa.

   8 p dnulib 29/06/2021 122 0

 • Ứng dụng kiểm định thống kê xác định điểm không ổn định trong lưới cơ sở quan trắc chuyển dịch biến dạng công trình

  Ứng dụng kiểm định thống kê xác định điểm không ổn định trong lưới cơ sở quan trắc chuyển dịch biến dạng công trình

  Bài viết giới thiệu một phương pháp tìm điểm không ổn định của lưới cơ sở trong quan trắc chuyển dịch ngang công trình dựa trên thuật toán kiểm định thống kê. Đối với công tác xử lý số liệu lưới quan trắc chuyển dịch ngang công trình, việc xác định và hiệu chỉnh điểm lưới cơ sở không ổn định là một bước rất quan trọng, không thể...

   7 p dnulib 29/06/2021 77 0

 • Thuật toán phân loại ảnh viễn thám bằng mạng nơ ron nhân tạo một lớp

  Thuật toán phân loại ảnh viễn thám bằng mạng nơ ron nhân tạo một lớp

  Bài báo đề xuất thuật toán chi tiết huấn luyện mạng nơ ron nhân tạo một lớp và ứng dụng phân loại ảnh viễn thám. Kết quả thực nghiệm, đánh giá độ chính xác cho thấy, phương pháp này hoàn toàn khả thi và đơn giản để bán tự động hóa phân loại các đối tượng thể hiện trên ảnh viễn thám, phục vụ cho việc thành lập, cập nhật dữ liệu...

   5 p dnulib 29/06/2021 98 0

 • Định vị trí và giá cho từng thửa đất sử dụng ArcGIS Engine

  Định vị trí và giá cho từng thửa đất sử dụng ArcGIS Engine

  Bài viết đề xuất mô hình xử lý mới để tự động xác định vị trí của thửa đất theo hướng dẫn của quyết định số 49/2019/QĐ-UBND. Mô hình xử lý được thực hiện dựa trên ArcGIS Engine và ngôn ngữ lập trình VB.NET và được tiến hành thực nghiệm trong định giá đất ở đô thị của các thửa đất thuộc phường Tam Hiệp, Tp. Biên Hòa, tỉnh...

   8 p dnulib 29/06/2021 113 0

 • Tổng quan về một số phương pháp định tuổi thành tạo khoáng hoá

  Tổng quan về một số phương pháp định tuổi thành tạo khoáng hoá

  Một trong những thành tựu quan trọng của việc áp dụng đồng vị phóng xạ trong nghiên cứu địa chất là định tuổi khoáng hoá. Trên cơ sở tổng hợp, đối sánh và đánh giá hệ đồng vị phổ biến trong định tuổi khoáng hóa hiện nay, một số phương pháp định tuổi tuyệt đối sử dụng hệ đồng vị Rb-Sr, Re-Os và Ar-Ar được xem xét trong nghiên cứu này.

   10 p dnulib 29/06/2021 97 0

 • Nghiên cứu sử dụng sóng địa chấn trong định hướng cho các trạm địa chấn dưới đáy biển

  Nghiên cứu sử dụng sóng địa chấn trong định hướng cho các trạm địa chấn dưới đáy biển

  Bài viết trình bày phương pháp sử dụng sóng địa chấn để xác định phương hướng cho các trạm địa chấn đáy biển OBS. Các kết quả thu được từ 11 trạm địa chấn đáy biển ở Biển Đông cho thấy toàn bộ các trạm này đều bị sai hướng với các góc khác nhau. Phương pháp này có nhiều ưu điểm với độ tin cậy cao. Trên cơ sở các kết quả đạt...

   8 p dnulib 29/06/2021 90 0

 • Sơ lược lịch sử hiểu biết về sự vận động của trái đất và các hành tinh trong vũ trụ

  Sơ lược lịch sử hiểu biết về sự vận động của trái đất và các hành tinh trong vũ trụ

  Bài viết tìm hiểu quỹ đạo của mỗi hành tinh là một êlíp mà Mặt Trời nằm tại một tiêu điểm của êlíp; bán kính véctơ của mỗi hành tinh quét những diện tích bằng nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau; tam thừa tỷ số bán kính trục lớn của hai hành tinh bằng bình phương tỷ số chu kỳ của chúng.

   6 p dnulib 26/02/2021 134 0

 • Xây dựng phần mềm giản đồ nhiệt động học và ứng dụng trong giảng dạy

  Xây dựng phần mềm giản đồ nhiệt động học và ứng dụng trong giảng dạy

  Bài viết với mục tiêu nhằm giúp cho sinh viên nắm vững kiến thức đã học và bước đầu hiểu rõ hơn về phương pháp nghiên cứu lĩnh vực khoa học này, tác giả đưa ra cơ sở lý thuyết giản đồ thiên khí, thuyết trình khả năng xây dựng chương trình vẽ giản đồ thiên khí trên máy tính.

   5 p dnulib 26/02/2021 98 0

 • Xác định độ cao đỉnh Phanxipăng theo số liệu GPS, thủy chuẩn, trọng lực và địa hình

  Xác định độ cao đỉnh Phanxipăng theo số liệu GPS, thủy chuẩn, trọng lực và địa hình

  Bài viết này tiến hành trình kết quả xác định giá trị độ cao mới cho đỉnh Phanxipăng trên cơ sở kết hợp sử dụng số liệu GPS, thủy chuẩn, trọng lực và độ cao địa hình. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

   7 p dnulib 26/02/2021 103 0

 • Sự chuyển động của trái đất và các hành tinh

  Sự chuyển động của trái đất và các hành tinh

  Nội dung của bài viết này là trình bày suy nghĩ của Niutơn về tác dụng của lực hấp dẫn tới dự chuyển động của các thiên thể triển quỹ đạo; vận tốc của trái đất quanh mặt trời nhanh hơn máy bay phản lực hàng trăm lần; chu kỳ và bán trục của các hành tinh trong chuyển động quanh mặt trời.

   5 p dnulib 26/02/2021 95 0

 • Về ảnh hưởng của địa hình tới dao động nền

  Về ảnh hưởng của địa hình tới dao động nền

  Mục đích chính của nghiên cứu là chỉ ra những ảnh hưởng của điều kiện địa hình, đồng thời bước đầu thiết lập cơ sở cho công tác đánh giá ảnh hưởng của điều kiện địa hình tại những vị trí cụ thể ở Việt Nam sau này, phục vụ công tác thiết kế chống động đất.

   6 p dnulib 04/04/2019 201 1

 • Ứng dụng tư liệu MODIS hỗ trợ công tác quản lý tài nguyên và môi trường

  Ứng dụng tư liệu MODIS hỗ trợ công tác quản lý tài nguyên và môi trường

  Bài viết giới thiệu một phương pháp mới trong các bản đồ biên dịch từ dữ liệu MODIS để hỗ trợ quản lý tài nguyên và môi trường. Đây là một trong số 78 kết quả nghiên cứu của dự án nghiên cứu cơ bản 7009 06 có tiêu đề: Ứng dụng thử nghiệm điện toán lưới trong môi trường và nghiên cứu thiên tai tại Việt Nam. Dữ liệu đầu vào cho nghiên...

   8 p dnulib 04/04/2019 254 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số