• The Survival of Civilization Depends Upon Our Solving Three Problems: Carbon Dioxide, Investment Money and Population - Selected Papers of John D. Hamaker

  The Survival of Civilization Depends Upon Our Solving Three Problems: Carbon Dioxide, Investment Money and Population - Selected Papers of John D. Hamaker

  Might “global warming” be the source of the energy to fuel the next cloudy and snowy glacial period—an eventual severe global cooling? Ecologist and engineer John D. Hamaker was convinced of it, having studied the current state of the Biosphere and the 25 glacial-interglacial cycles of the last 2.5 million years.

   234 p dnulib 12/11/2012 372 13

 • Từ điển bách khoa Thiên văn học part 1

  Từ điển bách khoa Thiên văn học part 1

  Tài liệu “Từ điển bách khoa Thiên văn học” giải thích các thuật ngữ liên quan đến thiên văn học, vũ trụ học. Các vấn đề cơ bản được trình bày cặn kẽ, ngoài định nghĩa thông thường còn có phần giới thiệu phương pháp khảo sát, có phần dẫn chứng các kết quả trắc quan, có phần mở rộng nâng cao. Do đó tài liệu này là nguồn tham khảo...

   44 p dnulib 17/01/2012 391 10

 • Giáo trình: Thiên văn học đại cương

  Giáo trình: Thiên văn học đại cương

  Thế giới tự nhiên, xét về mặt vật lý, là một bức tranh gồm ba phần: Vi mô, vĩ mô và siêu vĩ mô. Siêu vĩ mô có nghĩa là vô cùng to lớn theo không gian và thời gian. Thiên văn là một môn học về thế giới siêu vĩ mô đó. Cùng với các phần học khác của vật lý, thiên văn giúp chúng ta có được một bức tranh toàn diện về thế giới tự nhiên. Thiên văn...

   156 p dnulib 06/07/2012 346 9

 • Kiến thức về các chòm sao Hoàng Đạo

  Kiến thức về các chòm sao Hoàng Đạo

  Các chòm sao hoàng đạo chính là các chòm sao quen thuộc nhất trong hiểu biết hầu hết của các bạn mới tiếp xúc hoặc thậm chí chưa tiếp xúc bao giờ với thiên văn học.

   14 p dnulib 18/12/2013 295 7

 • BigBang và bức tranh của chúng ta về vũ trụ (Đặng Vũ Tuấn Sơn)

  BigBang và bức tranh của chúng ta về vũ trụ (Đặng Vũ Tuấn Sơn)

  Vũ trụ tồn tại và tiến hoá! Điều này thật đơn giản.Nhưng để những kiến thức này trở nên quen thuộc với một bộ phận nhân loại như ngày nay thì đã phải trải qua một khoảng thời gian khá dài. Trước đây, người ta luôn mặc định rằng không gian và thời gian là vô hạn. Dù trải qua nhiều giai đoạn nhận thức trong đó Trái Đất từ chỗ là...

   9 p dnulib 18/12/2013 354 6

 • Từ điển bách khoa Thiên văn học part 6

  Từ điển bách khoa Thiên văn học part 6

  Tài liệu “Từ điển bách khoa Thiên văn học” giải thích các thuật ngữ liên quan đến thiên văn học, vũ trụ học. Các vấn đề cơ bản được trình bày cặn kẽ, ngoài định nghĩa thông thường còn có phần giới thiệu phương pháp khảo sát, có phần dẫn chứng các kết quả trắc quan, có phần mở rộng nâng cao. Do đó tài liệu này là nguồn tham khảo...

   44 p dnulib 17/01/2012 354 6

 • Từ điển bách khoa Thiên văn học part 2

  Từ điển bách khoa Thiên văn học part 2

  Tài liệu “Từ điển bách khoa Thiên văn học” giải thích các thuật ngữ liên quan đến thiên văn học, vũ trụ học. Các vấn đề cơ bản được trình bày cặn kẽ, ngoài định nghĩa thông thường còn có phần giới thiệu phương pháp khảo sát, có phần dẫn chứng các kết quả trắc quan, có phần mở rộng nâng cao. Do đó tài liệu này là nguồn tham khảo...

   44 p dnulib 17/01/2012 349 6

 • Tìm hiểu về Trái Đất

  Tìm hiểu về Trái Đất

  Cuốn sách Tìm hiểu về Trái Đất giới thiệu đến người đọc những hiểu biết khoa học về Trái Đất. Cuốn sách cung cấp những tri thức, kiến giải mới cho thanh thiếu niên. Cuốn sách được biên dịch từ cuốn "Những vấn đề khoa học kỳ thú".

   269 p dnulib 24/08/2015 305 6

 • Từ điển bách khoa Thiên văn học part 3

  Từ điển bách khoa Thiên văn học part 3

  Tài liệu “Từ điển bách khoa Thiên văn học” giải thích các thuật ngữ liên quan đến thiên văn học, vũ trụ học. Các vấn đề cơ bản được trình bày cặn kẽ, ngoài định nghĩa thông thường còn có phần giới thiệu phương pháp khảo sát, có phần dẫn chứng các kết quả trắc quan, có phần mở rộng nâng cao. Do đó tài liệu này là nguồn tham khảo...

   44 p dnulib 17/01/2012 379 6

 • Từ điển bách khoa Thiên văn học part 7

  Từ điển bách khoa Thiên văn học part 7

  Tài liệu “Từ điển bách khoa Thiên văn học” giải thích các thuật ngữ liên quan đến thiên văn học, vũ trụ học. Các vấn đề cơ bản được trình bày cặn kẽ, ngoài định nghĩa thông thường còn có phần giới thiệu phương pháp khảo sát, có phần dẫn chứng các kết quả trắc quan, có phần mở rộng nâng cao. Do đó tài liệu này là nguồn tham khảo...

   44 p dnulib 17/01/2012 344 5

 • Từ điển bách khoa Thiên văn học part 8

  Từ điển bách khoa Thiên văn học part 8

  Tài liệu “Từ điển bách khoa Thiên văn học” giải thích các thuật ngữ liên quan đến thiên văn học, vũ trụ học. Các vấn đề cơ bản được trình bày cặn kẽ, ngoài định nghĩa thông thường còn có phần giới thiệu phương pháp khảo sát, có phần dẫn chứng các kết quả trắc quan, có phần mở rộng nâng cao. Do đó tài liệu này là nguồn tham khảo...

   44 p dnulib 17/01/2012 337 5

 • Từ điển bách khoa Thiên văn học part 9

  Từ điển bách khoa Thiên văn học part 9

  Tài liệu “Từ điển bách khoa Thiên văn học” giải thích các thuật ngữ liên quan đến thiên văn học, vũ trụ học. Các vấn đề cơ bản được trình bày cặn kẽ, ngoài định nghĩa thông thường còn có phần giới thiệu phương pháp khảo sát, có phần dẫn chứng các kết quả trắc quan, có phần mở rộng nâng cao. Do đó tài liệu này là nguồn tham khảo...

   44 p dnulib 17/01/2012 313 5

Hướng dẫn khai thác thư viện số