Bài giảng Địa lý kinh tế: Chương 1 - Hoàng Thu Hương

Nội dung chương 1 sẽ cung cấp cho sinh viên các kiến thức về đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu của Địa lý kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.