Bài giảng Hệ thống đo và điều khiển công nghiệp: Chương 6.3 - Nguyễn Thị Huế

Bài giảng Hệ thống đo và điều khiển công nghiệp: Chương 6.3 cung cấp cho người học những kiến thức như: Lịch sử phát triển CAN (Controller Area Network); Kiến trúc giao thức; Cấu trúc mạng và kỹ thuật truyền dẫn; Cơ chế giao tiếp; Điều khiển truy nhập bus; Mã hóa dữ liệu; Cấu trúc bức điện; Bảo toàn dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo!