Bài giảng Hướng dẫn thực hành Cây ăn quả và cây công nghiệp

Bài giảng Hướng dẫn thực hành Cây ăn quả và cây công nghiệp cung cấp cho người học những kiến thức về nhân giống, trồng, chăm sóc và thu hoạch bảo quản cây ăn quả và cây công nghiệp. Đặc biệt hướng dẫn từ việc chuẩn bị dụng cụ, thiết bị vật tư cần thiết cũng như các thao tác thực hiện các kỹ thuật trong nhân giống, trồng và thu hoạch bảo quản sản phẩm cây ăn quả và cây công nghiệp theo quy định được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.