Bài giảng Khoa học quản lý đại cương - Trần Ngọc Liêu

Bài giảng Khoa học quản lý đại cương do Trần Ngọc Liêu biên soạn có kết cấu trình bày nội dung gồm 9 chương, chia làm 3 phần. Trong đó phần 1 từ chương 1 đến chương 2 trình bày tổng quan về khoa học quản lý; phần 2 từ chương 3 đến chương 4 trình bày nguyên tắc và phương pháp quản lý; phần 3 từ chương 5 đến chương 9 đề cập đến các chức năng của quy trình quản lý. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết cuốn sách.