Bài giảng Nghiệp vụ lưu trữ Đảng - Ts Nguyễn Lệ Nhung

Bài giảng Nghiệp vụ lưu trữ Đảng - Ts Nguyễn Lệ Nhung dành cho các bạn sinh viên có nhu cầu tham khảo, học tập và nghiên cứu về Nghiệp vụ công tác lưu trữ Đảng.