Bài giảng Tâm lý học sư phạm: Phần 1

Bài giảng Tâm lý học sư phạm: Phần 1 có nội dung trình bày về tâm lý học lứa tuổi. Bài giảng giúp người học tiếp cận môn Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học Sư phạm, hiểu đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh học nghề, cơ sở tâm lý học của việc tổ chức hoạt động dạy và học, phẩm chất và năng lực cơ bản của người. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.