Bài giảng Tâm lý học sư phạm: Phần 2

Phần 2 của Bài giảng Tâm lý học sư phạm có nội dung trình bày về tâm lý học sư phạm. Bài giảng giúp người học hiểu được cơ sở tâm lý học của việc tổ chức quá trình lao động hợp lý, cơ sở tâm lý học việc lĩnh hội tri thức các phương thức hành động, phương thức tư duy và những vấn đề cơ bản của hoạt động dạy nghề, bước đầu vận dụng những hiểu biết trên vào hoạt động giảng dạy tại các trường dạy nghề. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.