Bài giảng Vật lý 1: Chương 7 - Nguyễn Xuân Thấu

Bài giảng "Vật lý 1 - Chương 7: Điện môi" cung cấp cho người học các kiến thức: Sự phân cực của chất điện môi, vec-tơ phân cực điện môi, điện trường tổng hợp trong điện môi, điện môi đặc biệt. Mời các bạn cùng tham khảo.