Bài giảng Vật lý 1 và thí nghiệm: Phần 1

"Bài giảng Vật lý 1 và thí nghiệm: Phần 1" cung cấp cho học viên những kiến thức về động lực học chất điểm; động lực học hệ chất điểm – vật rắn, định luật bảo toàn động lượng, phương trình chuyển động quay của vật rắn; năng lượng; trường hấp dẫn, định luật Newton về hấp dẫn vũ trụ ; nguyên lý I của nhiệt động học, nội năng của hệ nhiệt động – Công và nhiệt; nguyên lý II của nhiệt động học;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!