Bài giảng Vật lý 2 và thí nghiệm: Phần 1

"Bài giảng Vật lý 2 và thí nghiệm: Phần 1" dành cho sinh viên chuyên ngành Điện tử - Viễn thông cung cấp cho học viên những kiến thức về dao động cơ, dao động điện từ, sự tổng hợp dao động; sóng cơ, sóng âm, hiệu ứng Doppler, sóng điện từ; giao thoa ánh sáng, thuyết điện từ về ánh sáng của Maxwell; hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng, nhiễu xạ gây bởi sóng phẳng, cách tử nhiễu xạ; sự tán sắc ánh sáng, sự hấp thụ ánh sáng; sự phân cực ánh sáng;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!