Bài tập thiên văn

Tài liệu " Bài tập thiên văn" gồm các bài tập được sắp xếp theo trình tự các chương mục trong cuốn Giáo trình thiên văn do nhà xuất bản giáo dục xuất bản. tài liệu này được bộ giáo dục và đào tạo giới thiệu làm sách dùng chung cho các trường đại học. tài liệu được biên soạn vơi mục đích nhằm nâng các chất lượng học tập và giảng dạy bộ môn thiên văn học trong các trường đại học, giúp sinh viên có thể nắm vững hơn phần lý thuyết và ứng dụng vào làm bài tập dễ dàng