Bước ngoặt trong sự nghiệp đào tạo ngành Thư viện - Thông tin Việt Nam

Bài viết giới thiệu về ngành Thư viện - Thông tin và những bước ngoặt trong sự nghiệp đào tạo củng như những đòi hỏi và yêu cầu trong quá trình đào tạo. Mơi các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chắc chi tiết nội dung bài viết.