Các chương trình mẫu.NET

Cuốn sách này giúp cho các bạn tự học lập trình Visual C++ 6.0 có thể tự học lập trình thông qua một số chương trình mẫu.
Sách gồm 2 phần: Lập trình với các điều khiển và Lập trình cơ sở dữ liệu sử dụng ODBC & ADO.
Với cung cách trình bày ngắn gọn và dễ hiểu; hướng dẫn chi tiết, rõ ràng; các chương trình mẫu thực tế, đa dạng, cuốn sách sẽ đem đến cho bạn nhiều kiến thức bổ ích trên con đường tự học của bạn.