Các phương thức hợp tác giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp trong đào tạo sinh viên ngành du lịch đáp ứng nhu cầu hội nhập

Hiện nay, các cơ sở đào tạo ngành du lịch và khách sạn được coi là nơi cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội. Tháng 12/2015, Cộng đồng kinh tế ASEAN chính thức được thành lập đã tạo ra xu hướng dịch chuyển lao động ở nhiều lĩnh vực, trong đó có sự dịch chuyển về lao động du lịch giữa 10 quốc gia và bắt đầu tạo ra sự cạnh tranh với nguồn lao động trong nước. Hơn nữa, trong xu thế hội nhập các yêu cầu của doanh nghiệp với người lao động cũng càng ngày càng cao hơn. Điều đó đòi hỏi các cơ sở đào tạo liên tục phải cải tiến chương trình để nâng cao chất lượng đào tạo.