Cẩm nang nuôi nai - huơu sao - trăn - Việt Chương (Soạn giả)

Cẩm nang nuôi nai - huơu sao - trăn của soạn giả Việt Chương có thể giúp bạn đọc tìm hiểu, nghiên cứu những vấn đề lớn của công việc chăn nuôi các giống thú trên. Hy vọng rằng với tập sách này, sẽ là một tài liệu bổ ích cho những ai mới bước vào nghề chăn nuôi nai, huơu sao và trăn.