CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA

Cần xác định đúng tình trạng của nền kinh tế và mức sản lượng cần điều tiết.
Xác định lượng ΔAD cần thay đổi, muốn vậy cần xác định số nhân K
Định lượng ΔG, ΔT cần thay đổi trong toàn xã hội và cho từng ngành.
Những thiệt hại sẽ xảy ra khi thực thi chính sách:
- KTST: NSNN thâm hụt, dùng CSTKMR để chống ST, THNS↑
- KTLP: Để giảm lạm phát, dùng CSTKTH (↓G,↑T), có thể ảnh hưởng xấu đến các ngành GD, YT , các khu vực công và sức sản xuất nói chung