Chợ nổi vùng đồng bằng Sông Cửu Long dưới góc nhìn địa lí

Bài viết Chợ nổi vùng đồng bằng Sông Cửu Long dưới góc nhìn Địa lí trình bày kết quả nghiên cứu về chợ nổi ở đồng bằng sông Cửu Long, bao gồm: lịch sử hình thành, các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành, sự thay đổi không gian, hiện trạng mạng lưới, đặc điểm, vai trò, hạn chế, những thách thức và sự thay đổi trong hoạt động mua bán. Từ khóa: chợ nổi, đồng bằng sông Cửu Long, du lịch chợ nổi,... Mời các bạn cùng tham khảo.