Cơ sở hóa học hữu cơ (tập 2)

Cuốn sách gồm 18 chương, bao gồm 1700 bài tập về danh pháp, cấu trúc, tính chất vật lý và hóa học của các hợp chất mạch hở, mạch vòng no và thơm, hợp chất dị vòng, hợp chất thiên nhiên và polyme ở mức cơ bản và nâng cao.

Cuốn sách có thể dùng làm tài liệu cho sinh viên ngành Hoá học các trường đại học và cao đẳng, cho học sinh chuyên hoá và có thể dùng làm tài liệu cho cán bộ giảng dạy về hữu cơ ở đại học và cho giáo viên phổ thông.