Dạy học môn Tiếng Việt cho trẻ khiếm thính cấp Tiểu học

Bài viết nghiên cứu nhằm giúp trẻ khiếm thính học đọc, học viết hiệu quả hơn, từng bước giúp các em phát triển tối đa khả năng đọc và viết, bù đắp phần nào sự thiếu hụt ở khả năng nghe và nói để tích luỹ, mở rộng kiến thức và hoà nhập với cộng đồng, nhà trường và các giáo viên (GV) trực tiếp dạy học cần có những điều chỉnh phù hợp về nội dung dạy học, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá kết quả học tập của HS.